Panovníci a osobnosti

hore
Návrat na zoznam panovníkov

Mária Széchy

(*1610, ? - †1679, Kőszeg)


Muránska VenušaInformácie

Mária Széchy, hrdá bojovníčka, známa pre svoju krásu aj ako Muránska Venuša je najvýraznejšou postavou dejín hradu Muráň.

Mária Széchy bola najstaršia dcéra Juraja Széchyho, príslušníka rodu Széchyiovcov z Rimavskej Seči, ktorý vlastnil muránsky hrad od začiatku 17. storočia. V nestabilnej dobe, keď Uhorsko bolo rozdelené na časť ovládanú Osmanskou ríšou, časť pod habsburskou mocou a tretinu patriacu Sedmohradskému kniežaťu Gabrielovi Bhetlenovi sa Széchyiovci tiež zapojili o boj o moc.

Mária Széchy sa vydala za Bethlenovho syna Štefana Bethlena a odišla do Sedmohradska. Po jeho smrti sa vydala, opäť ale manželstvo so Štefanom Kunom skončilo rozvodom. 

Tretiemu manželstvu s kapitánom fiľakovského hradu Františkom Wesselényim predchádzal boj o dedičstvo hradu. Mária Széchy pustila Františka Wesselényiho s vojakmi tajne na hrad.

V roku 1666 sa František Wesselény zapojil do protihabsburského sprisahania. Rok nato zomrel. 

Mária Széchy musela v roku 1670 brániť muránsky hrad pred vojskami kniežaťa Karola Lotrinského. Hrad neubránila a čakal ju nútený pobyt vo Viedni a Bratislave.

Muránska Venuša - legenda hradu Muráň zomrela v roku 1678 v Koszegu (dnešné Maďarsko), kde je pochovaná v miestnom kostole