Panovníci a osobnosti

hore
Návrat na zoznam panovníkov

Rozonovci

Rožonovci


Rožonovci patrili v 16. storočí k najvýznamnejším trenčianskym zemianskym rodom.Informácie

Ich kmeňovým majetkom boli Mitice. Najvýznamnejším členom rodu bol Ladislav Rožon.
Medzi rokmi 1569 - 1592 bol viackrát trenčianskym podžupanom. Po vymretí rodu
Podmanických daroval cisár Ferdinand I. Horovce v roku 1549 rodine Pavla Rožona.
Donáciu Horoviec potvrdil Ferdinand I. po smrti Pavla Rožona, ktorý zomrel bez mužského
potomstva v roku 1557 v prospech jeho ženy Dorothy  Pongrácovej a jeho dvoch dcér Heleny
a Margity. Margita sa vydala za Pavla Modočányho z Liptovských Modočian a tým sa dostávajú
do Horoviec Modočányovci.