Panovníci a osobnosti

hore

Návrat na zoznam panovníkov


Štefan V.

Štefan V.

V. István

(*1239, Buda - †1272, Csepel)


bol slavónskym údelným vojvodom v rokoch 1245 – 1246, sedmohradským údelným vojvodom v rokoch 1257 – 1258 a 1260 – 1270, štajerským vojvodom v rokoch 1259 – 1260, mladším uhorským kráľom v rokoch 1262 – 1270 a uhorským kráľom v rokoch 1270 – 1272


Rodinné vzťahy

Rodičia: Belo IV., Mária Laskarisová

Manželka: Alžbeta Kumánska

Deti: Katarína, Mária, Alžbeta, Anna, Ladislav (neskorší Ladislav IV.), Ondrej


Informácie

Korunovaný bol prvýkrát v roku 1245 a druhýkrát v roku 1270. Bol posledný arpádovský panovník, ktorý niesol rodové meno Štefan.

Vzbúril sa proti svojmu otcovi a prinútil ho prepustiť mu pol kráľovstva. Nevraživosť medzi ním a jeho otcom bola taká veľká, že Belo IV. poprosil Přemysla Otakara II., aby po jeho smrti ochraňoval jeho prívržencov. Aj Belova najstaršia dcéra Anna utiekla s korunovačnými klenotmi do Prahy. Z toho vznikla vojna, ale Štefan bol porazený. Krátko po podpísaní mieru Štefan ako 31-ročný náhle zomrel. Po jeho smrti zasadol Ladislav IV. Kumánsky.