Panovníci a osobnosti

hore

Návrat na zoznam panovníkov


Rozon

Rozon

Rožon


Rožonovci patrili v 16. storočí k najvýznamnejším trenčianskym zemianskym rodom.


Informácie

Ich kmeňovým majetkom boli Mitice. Najvýznamnejším členom rodu bol Ladislav Rožon.
Medzi rokmi 1569 - 1592 bol viackrát trenčianskym podžupanom.

Po vymretí rodu Podmanických daroval cisár Ferdinand I. Horovce v roku 1549 rodine Pavla Rožona. Donáciu Horoviec potvrdil Ferdinand I. po smrti Pavla Rožona, ktorý zomrel bez mužského
potomstva v roku 1557 v prospech jeho ženy Dorothy  Pongrácovej a jeho dvoch dcér Heleny a Margity. Margita sa vydala za Pavla Modočányho z Liptovských Modočian a tým sa dostávajú
do Horoviec Madocsányiovci.