Panovníci a osobnosti

hore

Návrat na zoznam panovníkov


Štefan IV.

Štefan IV.

IV. István

(*1133, ? - †1165, Zemun)


bol uhorský (proti)kráľ, ktorý bol korunovaný 27. januára 1163 a zosadený 19. júna toho istého roku.


Rodinné vzťahy

Bol synom uhorského kráľa Bela II. a Heleny, dcéry srbského veľžupana Uroša I.


Informácie

Kaločský arcibiskup Miko koncom januára korunoval Štefana IV. za uhorského kráľa a ostrihomský arcibiskup Lukáš vyhlásil korunováciu za nezákonnú a Štefana IV. vyobcoval z cirkvi. Exkomunikovaný kráľ si síce nedovolil uväzniť arcibiskupa Lukáša ako to urobil jeho mladší brat a predchodca Ladislav II., obmedzil však predstaviteľom uhorského kléru možnosť slobodného pohybu a zakázal im priamo komunikovať s pápežskou kúriou. Súčasne zakázal vpustiť pápežských legátov do Uhorska.