Panovníci a osobnosti

hore

Návrat na zoznam panovníkov


Alexej I. Turzo

Alexej I. Turzo

Thurzo, Thurzó Elek, Alexius

(*1490, ? - †1543, ?)


bol stoličný a kráľovský hodnostár z rodu Thurzo.


Rodinné vzťahy

Rodičia: Ján III. Turzo, Barbora Becková (Barbara Beck)

Manželky: Anna Szatmári, Magdolna Székely

Deti: Anna, Alžbeta

 


Informácie

Po otcovi a bratovi to bol hlavný predstaviteľ Turzovsko-fuggerovskej spoločnosti v Uhorsku, kremnický gróf (do 1523), dedičný spišský gróf (do 1543), kráľovský miestodržiteľ Ferdinanda I., krajinský sudca a palatín. Udržiaval bohaté styky s významnými humanistickými spisovateľmi, Erazmus Rotterdamský mu venoval výklad Plutarchovej knihy De non erascendo (1527). Podporoval rozvoj evanjelický škôl, mecén študentov a chudobných.