Panovníci a osobnosti

hore

Návrat na zoznam panovníkov


Andrej Baumkircher

Andrej Baumkircher

Andreas

(*1420, Vipava - †1471, Gradec)


Baron zo Schlainingu, nájomný veliteľ


Informácie

Andrej trávil svoje detstvo väčšinou na cisárskom dvore. V r.1447 spravoval oblasť Szalonak /Schlaning/ a neskôr sa stal jej pánom. V r.1452 ochránil cisára vo Viedni pred obliehaním, avšak v r.1453-57 aj on prešiel na protivníkovu stranu do služieb Ladislava V. Po smrti Ladislava sa opäť zmieril s cisárom a stal sa jeho oddaným služobníkom. Cisár mu za odmenu daroval majetky a Andrej sa stal veľkostatkárom. Okrem iného bol Andrej majiteľom aj hradu Dobrá Niva, ktorý po r.1455 obnovil. Baumkirchner sa však neskôr viacej prikláňal k Matejovi Korvínovi, s ktorým cisár nemal dobré vzťahy. Cisár sa chcel Andreja, teraz už ako nebezpečného služobníka, zbaviť a prilákal ho do Gracu, kde ho v deň príchodu v r.1471 dal popraviť.