Panovníci a osobnosti

hore

Návrat na zoznam panovníkov


Blažej Raškai

Blažej Raškai

Ráskai Balázs

(*?, ? - †1517, ?)


bol uhorský dvorský hodnostár.


Informácie

Po smrti Mateja Korvína stál na strane jeho nemanželského syna Jána Korvína a dohodol zmier medzi Huňadyovcami a nastupujúcim kráľom Vladislavom II. Jagelovským.

1484–1490 počas vlády Mateja Korvína sudca a veliteľ budínskeho a vyšehradského hradu

1490 poverený správou Fiľakovského hradu

1498–1518 taverník (správca pokladu)