Amadeovský kaštieľ - Gabčíkovo

Renesančný, neskôr barokovo-klasicisticky upravený kaštieľ, postavený na mieste vodného hradu, situovaný v centre mesta Gabčíkovo. Obklopuje ho zámocký park.

Počasie Gabčíkovo

hore

Gabčíkovo, Trnavský kraj, 119 m n.m.

N47° 53' 39.93",  E17° 34' 59.06"

kaštieľ Amade, kaštieľ - Bews, Beus, Beš, Böős, Bős

Prístup a okolie

Amadeovský kaštieľ v Gabčíkove sa nachádza v centre mesta Gabčíkovo. Je obklopený zámockým parkom. Ku kaštieľu sa dostaneme zo Športovej ulice, hneď pri hlavnej ceste je vstupná brána do areálu. Ak prichádzame autom, odporúčame zaparkovať pri supermarkete blízko kaštieľa, prípadne v priľahlých uliciach - Družstevnícka alebo Jabloňová, pretože priamo pred bránou nie je miesto na parkovanie.

Geocaching v okolí


Interiér a exteriér

Kaštieľ je štvorkrídlový s dvomi podlažiami a ústredným nádvorím. Na JV fasáde mierny vyčnieva vstupný rizalit, zakončený tympanónom. V rizalite je segmentovo zakončený vchod, nad ktorým je erb rodu Üchtritzovcov-Amadeovcov. Hlavnej fasáde dominujú dve nárožné veže. Poschodie je od prízemia na fasáde oddelené kordónovou rímsou. Priečelia kaštieľa členia obdĺžnikové okná, ktoré sú umiestnené v šambránach s podokennou a nadokennou rímsou. Dvorné fasády majú plytký vchodový rizalit, ktorý je zakončený trojuholníkovým tympanónom. Oproti sa na priečelí nachádza balkón s kovaným zábradlím.

Miestnosti kaštieľa majú zaklenuté valbové klenby s lunetami a pruskými klenbami. V ľavom trakte prízemia sa zachovali renesančné krížové klenby.

Od roku 1965 až po súčasnosť slúži kaštieľ ako Domov dôchodcov.

Pôdorys - Amadeovský kaštieľ - Gabčíkovo


K tomuto objektu nie je dostupný pôdorys. Máte pôdorys k dispozícii? Napíšte nám

Fotogaléria r. 2017

 • Amadeovský kaštieľ - Gabčíkovo-Pohľad na objekt
 • Amadeovský kaštieľ - Gabčíkovo-Pohľad na objekt
 • Amadeovský kaštieľ - Gabčíkovo-Pohľad na objekt
 • Amadeovský kaštieľ - Gabčíkovo-Pohľad na objekt
 • Amadeovský kaštieľ - Gabčíkovo-Pohľad na objekt
 • Amadeovský kaštieľ - Gabčíkovo-Pohľad na objekt
 • Amadeovský kaštieľ - Gabčíkovo-Pohľad na objekt
 • Amadeovský kaštieľ - Gabčíkovo-Pohľad na objekt
 • Amadeovský kaštieľ - Gabčíkovo-Pohľad na objekt
 • Amadeovský kaštieľ - Gabčíkovo-Pohľad na objekt
 • Amadeovský kaštieľ - Gabčíkovo-Pohľad na objekt
 • Amadeovský kaštieľ - Gabčíkovo-Pohľad na objekt
 • Amadeovský kaštieľ - Gabčíkovo-Vstup do areálu

Na uvedené fotografie sa vzťahujú autorské práva © hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • Amadeovský kaštieľ - Gabčíkovo-história
 • Amadeovský kaštieľ - Gabčíkovo-história
 • Amadeovský kaštieľ - Gabčíkovo-história

Historické pohľadnice, ich kópie či fotografie pochádzajú od blízkych i zahraničných filokartistov, užívateľov, ktorí nám ich zasielajú elektronicky a z ostaných voľne dostupných zdrojov a archívov

Pošlite nám vaše fotografie - Amadeovský kaštieľ - Gabčíkovo


 Súhlasím so zverejnením fotografie na www.hrady-zamky.sk

História a osobnosti

Na mieste súčasného kaštieľa, podľa niektorých prameňov stál pôvodne drevený hrad, o ktorom však chýbajú bližšie údaje. Majiteľom tohto hradu mal byť istý comes Vid z rodu Guth-Kelad (pôvod rodu údajne pochádza od dvoch bratov normandského, vikingského pôvodu Kelada a Gutha), teda z toho istého rodu, z ktorého pochádzali aj majitelia neskoršieho kaštieľa Amadeovci. S určitosťou sa však dá zatiaľ povedať iba to, že tu v 17.storočí stála renesančná pevnosť s baštami, ktorá bola obklopená vodnou priekopou. Palác pôvodného hradu, opevnený múrmi, stál na mieste dnešného JV krídla kaštieľa.

Kaštieľ patril Amadeovcom, ktorí sa v roku 1782 sa stali grófmi. Koncom 18.storočia dal Gróf Tadeáš Amade prestavať kaštieľ do barokovo klasicistického slohu. Vlastníctvo Amadeovcov v Gabčíkove sa končí v roku 1845, kedy rod v osobe Tadeáša Amade vymiera po meči. Novými majiteľmi kaštieľa sa stala rodina Üchritz. Po II.svetovej vojne kaštieľ nebol využitý.

V kaštieli sa narodil a vyrastal významný maďarský básnik 18.storočia László Amade (1704–1764). Umelecké predmety zozbierané počas stáročí, aj cenný rodinný archív boli po skončení druhej svetovej vojny rozkradnuté a zničené. Okolo kaštieľa je park, ktorý je riešený vo voľnom krajinárskom slohu a nachádza sa v ňom 12 druhov exotických drevín napr. sofora japonská, platan orientálny, pavlovnia plstnatá a iné.

Častým hosťom Amadeovcov v Gabčíkove bola aj cisárovná Mária Terézia. Povráva sa, že aj syn cisárovnej, neskorší dedič trónu Jozef II. mal prísť na svet v tejto budove a nie vo Viedni, ako je uvádzané v bežnej literatúre.

Po znárodnení bol kaštieľ na čas úplne opustený, neskôr časť budovy slúžila na politické školenia straníckych funkcionárov, iné časti zas pre potreby základnej školy, jednak slovenskej, ale aj maďarskej.

Začiatkom šesťdesiatich rokov do priestorov kaštieľa nasťahovali strednú poľnohospodársku školu, ktorá tu sídlila len kratší čas. Kaštieľ bol postupne renovovaný. Ťažisko renovačných prác spadalo najmä na obdobie v rokoch 1964-65. Rekonštrukčné práce prebiehali aj v období rokov 1989-92. Od roku 1965 až dodnes je budova domovom dôchodcov.


Povesti a legendy

K tomuto objektu nie sú dostupné žiadne povesti. Viete o nejakej? Napíšte nám

Užitočné informácie

V kaštieli má sídlo domov dôchodcov, no do areálu parku nie je problém sa dostať


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: KRIŽANOVÁ E.,PUŠKÁROVÁ B. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava : Šport 1990, PISOŇ Š. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Martin : Osveta 1977, WEB: www.zitnyostrov.estranky.cz, sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

Amadeovský kaštieľ - Gabčíkovo


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu