Panovníci a osobnosti

vládcovia, významné osobnosti a rody

hore

Návrat na zoznam panovníkov


Mária Széchy

Mária Széchy

(★ 1610, ? - ♰ 1679, Kőszeg)


Muránska Venuša

Informácie

Mária Széchy, hrdá bojovníčka, známa pre svoju krásu aj ako Muránska Venuša je najvýraznejšou postavou dejín hradu Muráň.

Mária Széchy bola najstaršia dcéra Juraja Széchyho, príslušníka rodu Széchyiovcov z Rimavskej Seči, ktorý vlastnil muránsky hrad od začiatku 17. storočia. V nestabilnej dobe, keď Uhorsko bolo rozdelené na časť ovládanú Osmanskou ríšou, časť pod habsburskou mocou a tretinu patriacu Sedmohradskému kniežaťu Gabrielovi Bhetlenovi sa Széchyiovci tiež zapojili o boj o moc.

Mária Széchy sa vydala za Bethlenovho syna Štefana Bethlena a odišla do Sedmohradska. Po jeho smrti sa vydala, opäť ale manželstvo so Štefanom Kunom skončilo rozvodom. 

Tretiemu manželstvu s kapitánom fiľakovského hradu Františkom Wesselényim predchádzal boj o dedičstvo hradu. Mária Széchy pustila Františka Wesselényiho s vojakmi tajne na hrad.

V roku 1666 sa František Wesselény zapojil do protihabsburského sprisahania. Rok nato zomrel. 

Mária Széchy musela v roku 1670 brániť muránsky hrad pred vojskami kniežaťa Karola Lotrinského. Hrad neubránila a čakal ju nútený pobyt vo Viedni a Bratislave.

Muránska Venuša - legenda hradu Muráň zomrela v roku 1678 v Koszegu (dnešné Maďarsko), kde je pochovaná v miestnom kostole

Zdroj: sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, en.wikipedia.org, ďalšie voľne dostupné zdroje