Panovníci a osobnosti

vládcovia, významné osobnosti a rody

hore

Návrat na zoznam panovníkov


Majthényi

Majthényi


starobylý hornouhorský zemiansky a barónsky rod

Informácie

Za zásluhy v boji proti Turkom a husitm ich predok Gregor Majthényi získal do dedičného vlastníctva hrad Sivý Kameň (Kesselőkő vár). Od neho si potom odvodzovali prídomok de Kesselőkő. Príslušníci rodu zastávali až do zániku kráľovstva v roku 1918 funkcie  biskupov, prepoštov, hradných kapitánov, županov a podžupanov. V novšej dobe kráľovských komorníkov a poslancov krajinského snemu. Viaceré príslušníčky rodu boli členkami dynastického rádu habsburského rodu, Rádu hviezdového kríža. Prvý barónsky titul získal v roku 1631 Juraj Majthényi, ktorý sa ešte v roku 1585 vyznamenal pri útoku na Nové Zámky vo vojsku Mikuláša Pálffyho.

Najstarším známym príslušníkom rodu je Ján, ktorý mal troch synov. Ladislav a Beňadik po sebe nezanechali potomkov. Tretí syn Gregor sa ako prvý etabloval do baronského stavu a ako dedičný vlastník Sivého Kameňa po tomto mieste používa prídomok sivokamenský (kesselőkői). Gregor mal tiež troch synov. Zoráda, ktorý bol prepoštom, Michala a Jána. Rod pokračoval po meči potomkami Jána. Boli to: Juraj, Uriel, Bartolomej a Martin. Martin mal synov Ákoša a Krištofa. Rod pokračuje Ákošovými synmi Bartolomejom a Jánom. Ján mal synov Alberta a Františka. Rodová línia pokračuje synmi Františka. Boli nimi Anton, Florián (jeho dcéra Flóra sa stala známou poetkou) a Martin. Martin je prvý príslušník rodu, ktorý získava majetky v Demandiciach.

Zdroj: sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, en.wikipedia.org, ďalšie voľne dostupné zdroje