Panovníci a osobnosti

vládcovia, významné osobnosti a rody

hore

Návrat na zoznam panovníkov


Csáky

Csáky

Čáky, Čáki


patrili medzi najvýznamnejšie a najrozvetvenejšie šľachtické rody v bývalom kráľovskom Uhorsku

Informácie

Csákyovci sa objavujú už v 14. storočí. Pochádzajú z obce Piliska v Satmárskej stolici. Medzi najvýznamnejších členov rodu patril Štefan Csáky /1560-1605/, často označovaný ako „Veľký“. Pôsobil vo funkcii hlavného kapitána sedmohradských vojsk. Bol aj prvým z Csákyovcov, ktorí prišli na Slovensko. V roku 1603 získal Šarišský hrad aj s celým tunajším panstvom. V auguste roku 1636 zomrel Michal Turzo, posledný mužský potomok starej spišskej rodiny. Po vymretí Turzovcov po meči sa o ich dedičstvo uchádzali viacerí. Najoprávnenejšie nároky mala Eva Forgáčová, vnučka Alexia Turzu a Barbory Zrínskej. Jej manželom bol klužský župan Štefan Csáky /1603-1662/. Michal Turzo zanechal závet, v ktorom zanechal celý majetok vnučke Eve Forgáčovej a jej manželovi. Závet ale mohol podľa uhorských zákonov platiť len so súhlasom kráľa. A to sa nestalo. Štefan Csáky preto už v roku 1636 obsadil Spišský hrad. Štefan Csáky si priazeň u kráľa upevnil viacerými zákrokmi proti Rákociho povstaniu v rokoch 1644-1645. Na základe získaných si Csáky v roku 1651 vymohol novú donačnú listinu na Spišský hrad a jeho panstvo, ktorá potvrdila držbu hradných majetkov dedične nie len po meči, ale aj po praslici. Odvtedy si Csákyovci udržali Spišský hrad aj s jeho panstvom, až do jeho zániku. Podobne ako Turzovci aj Csákyovci považovali Spišský hrad za svoje vlastné sídlo a titul spišského župana používali pred všetkými i oveľa vyššími titulmi. Županský úrad zastávali na Spiši až do prvej svetovej vojny.

Zdroj: sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, en.wikipedia.org, ďalšie voľne dostupné zdroje