Panovníci a osobnosti

vládcovia, významné osobnosti a rody

hore

Návrat na zoznam panovníkov


Filip I. Druget

Filip I. Druget

Drugeth Fülöp

(★ 1288, ? - ♰ 1327, ?)


bol uhorský palatín.

Informácie

V roku 1307 sa uhorským kráľom stal Karol Róbert z Anjou. Spolu s novým panovníkom prichádzajú do Uhorska viacerí šľachtici a rytieri, medzi nimi aj Filip I. Druget. Po bitke pri Rozhanovciach v roku 1312, keď panovníkové vojská pod vedením Filipa I. Drugeta a Petra Peteňa porazili vojská domácej šľachty vedenej Matúšom Čákom Trenčianskym sa Filip ujal významných funkcií po Omodejovcoch.

V roku 1316 bol menovaný za župana Spišskej župy so sídlom na Spišskom hrade a súčasne bol županom Abovskej stolice. V roku 1317 sa proti kráľovi postavil niekdajší jeho prívrženec Peter Peteň. Úlohou vyjednávača kráľ poveril Filipa. Vyjednávania však nepriniesli pozitívny výsledok a boj proti kráľovi vyvrcholil v máji pri Bačkove, v ktorom zvíťazili kráľovské vojská. Kráľ zradcov trestal, ale verných odmeňoval. Medzi ne patril predovšetkým Filip I. Druget. V nasledujúcom roku 1317 získal od kráľa Karola Róberta ďalšie majetky, ako to udáva aj kráľovská donačná listina:

„Karol, kráľ Uhorska, Petra, syna Peteňa, ktorého jeho samého blízko pri Pataku, keď bol nemocný, chcel zabiť, tiž v Temešvári zdržujúceho sa usiloval sa mu siahnuť na život, zbavil všetkých hradov a majetkov, ktoré patria ku Zemplínu a k zásekom, a za Veke sa nachádzajúc, tieto majetky Filipovi, ktorý pochádza z Apúlie, županovi zo Spiša a Ujváru, konkrétne hrad Zemplín s príslušenstvom Jasenov, Ptičie, Kamenec, Snina, Turňa nad Bodvou, Zaktson, Zubné, Vadna, Papfalva, Tamkafalva, Jankovce, Hankovce, Ohradzany, Slovenská Kajňa, Kepla, Luka a Halatskafalva a v ich hraniciach a so všetkým čo k nim patrí, ktoré Peter, syn Pečeňa užíval, daroval.“

Touto donáciou získal Filip I. Druget od kráľa Karola hrady Zemplín a Jasenov, s nimi dedinu Humenné s ďalšími 20 dedinami v Zemplínskej župe. Získal aj hrady v Ľubovni, Plavči, Brekove a Trebišove. V roku 1319 sa stal palatínom Uhorska a sudcom Kumánov. O jeho menovaní za palatína sa dozvedáme z donačných spisov. V rokoch 1322-1326 bol menovaný za kráľovského pokladníka. V tých istých rokoch bol aj gemerským županom.

V roku 1323 sa o Filipovi dozvedáme, že v mene kráľa žiada od Zemplínskej stolice, "aby znova vyžadovali desiatky z vína, plodov, oviec, prasiat a žriebät a tiež poplatky pre jágerskú cirkev a aby ich odovzdala určeným: biskupovi a kapitule. Dané na hradišti Vyšehrad.

V roku 1324 v listine uhorského kráľa Karola I. sa uvádza Filip I. už s titulom barón - „Magnificis baronibus palatino“. Za svoje verné služby kráľovi získal veľké majetky, spoločenské postavenie a veľkú priazeň kráľa. Jeho veľkými zásluhami sa neskôr generácie rodiny Drugetovcov veľmi pýšili a na ne odvolávali. Filip zomrel v roku 1327 a keďže nemal mužského potomka, celý jeho majetok zdedil jeho brat Ján I. Druget. Mal jedinú dcéru Kláru, ktorá sa vydala za Ákosa Mikosfiho.

Zdroj: sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, en.wikipedia.org, ďalšie voľne dostupné zdroje