Panovníci a osobnosti

vládcovia, významné osobnosti a rody

hore

Návrat na zoznam panovníkov


Peter Pázmány

Peter Pázmány

Pázmaň

(★ 1570, Oradea - ♰ 1637, Bratislava)


bol uhorský rímskokatolícky biskup a kardinál, rehoľník – jezuita, arcibiskup ostrihomský a prímas uhorský, turčiansky prepošt, filozof, teológ, pedagóg, náboženský spisovateľ a politik.

Informácie

Narodil sa v rodine kalvínskeho šľachtica. Po smrti matky sa vzdelával u jezuitov na gymnáziu v Kluži. Ako trinásťročný roku 1583 prestúpil na katolícku vieru, čiastočne pod vplyvom nevlastnej matky. V r. 1587 vstúpil do jezuitskej rehole. Skúšobnú dobu strávil v Krakove, akademický titul získal vo Viedni, teológiu študoval v Ríme a svoje akademické vzdelanie ukončil v Jezuitskom kolégiu v Štajerskom Hradci.

1597 – 1598 prednášal na jezuitskom kolégiu

1598 – 1603; 1603 – 06 prednášal logiku, morálku a prírodné vedy na univerzite v Štajerskom Hradci

1601 – 1602 misijný kazateľ, Šaľa a Košice

1607 – 1616 v službách ostrihomského arcibiskupa Františka Forgáča (Forgách) v Trnave

1616 – 1637 ostrihomský arcibiskup so sídlom v Trnave a prepošt turčiansky

marec 1617 - kráľovský vyslanec na rokovaní so sedmohradskými vyslancami

jún 1617 - rokuje v Trnave so Šimonom Péčim, vyslancom Gabriela Betlena

1. júl 1618 - v Bratislave korunuje Ferdinanda II. Habsburského

1626 - v Bratislave zakladá Collegium Posoniense (dnes Gymnázium, Grösslingová 18)

1629 sa stal kardinálom

1635 – založil Trnavskú univerzitu (v r. 1777 premiestnenú do Budína)

Zomrel v Bratislave 19. marca 1637, pochovaný je v Katedrále sv. Martina. Pri exhumácii jeho pozostatkov 12. septembra 1859 nad zachovalou, no zoschnutou pokožkou na tvári bez nosa a pier bol zachovalý jeho jezuitský klobúk, hranaté kvadrátum a pod ním sčasti zachované vlasy, na tvári brada i fúzy. Oblečený bol v červenej damaskovej reverende s jednoduchými koženými topánkami na nohách.

Zdroj: sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, en.wikipedia.org, ďalšie voľne dostupné zdroje