Panovníci a osobnosti

vládcovia, významné osobnosti a rody

hore

Návrat na zoznam panovníkov


Péchy

Péchy

Pécsi, Péči


Patrili k najmocnejším rodom v Šarišskej stolici- župe.

Informácie

Príslušníci rodu často vykonávali funkcie šarišských podžupanov, ale aj sudcov vyšších súdov, z rodu Pechy boli aj dvaja podpalatínovia a to Zsigmund a Imre. Iný Zsigmund bol 13 rokov hlavným Abovsko turnianskym županom (foispanom). Vysokú funkciu na svoj stav vykonával aj Tamás Péchy, ktorý bol 5 rokov ministrom a 12 rokov predsedom poslaneckej snemovne- dolnej (bola aj horná, zložená s biskupov, magnátov, barónov a grófov). Dvaja boli plukovníkmi, v rode mali aj kráľovského radcu, viacerí boli aj slúžnymi, aj vyslanec, hlavný notár a dokonca aj kňaz. Péchyovci boli pánmi od polovice 16. storočia,  od roku 1555. Zväzkami s inými mocnými rodmi získavali urodzenosť aj z iných (ženských línií). Boli to napr. rody vzniknuté z mocného rodu Aba (Samuel Aba bol uhorským kráľom a manželom Arpádovej). Jednalo sa o rod Keczer, Hedry, Lapispataky, Berthoty. A takisto tri zväzky s rodom Berzeviczy a Mariássy umocnili aj rang a krv.

Zväzkom zakladateľa rodu Gašpára s Margit Dóczy majú prepojenie aj na kráľovské rody. Ale aj potomkovia Tamása Péchyho majú prepojenie na kráľovské a kniežacie rody, pretože jeho matka mala prepojenie na Rurikovcov, Arpádovcov a neskôr aj Piastovcov- poľských kniežat. Jedna línia je však spríbuznená s konvertujúcimi židmi, ktorí získali šľachtické zázemie a rang udelením predikátu, erbu a inou vetvou získali aj titul rakúskeho baroneta a maďarského baróna. Moc šľachtickej krvi však prebila židovský pôvod zväzkami so šľachtickými rodmi (Ghillanyi, Bornemisza), na druhej strane však aj patrne oslabila. Jednalo sa však o židovské rodiny vyššej úrovne, hodnej stať sa urodzenými židovského pôvodu. Získaním grófskeho rangu v roku 1810 sa zaradili k aristokratickej elite a moc im stúpla aj od Rakúsko- uhorského vyrovnania v revolúcii v ktorej bojoval brat grófa Emanuela a aj Tamas Péchy ako major domobrany. Neskôr sa dal do politiky a tam si urobil kariéru na svoj rod dosť úspešnú. Zachoval sa fotoalbum s venovaním a podpismi a fotkami poslancov pre Zsigmunda Péchyho-  vtedajšieho župana košického a Abovsko turnianskeho. A medzi poslancami sa nachádza cca. 7 Péchyovcov. Takže to bola aj veľmi rozvetvená rodina- rod.

Zdroj: sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, en.wikipedia.org, ďalšie voľne dostupné zdroje