Panovníci a osobnosti

vládcovia, významné osobnosti a rody

hore

Návrat na zoznam panovníkov


Rozon

Rozon

Rožon


Rožonovci patrili v 16. storočí k najvýznamnejším trenčianskym zemianskym rodom.

Informácie

Ich kmeňovým majetkom boli Mitice. Najvýznamnejším členom rodu bol Ladislav Rožon.
Medzi rokmi 1569 - 1592 bol viackrát trenčianskym podžupanom.

Po vymretí rodu Podmanických daroval cisár Ferdinand I. Horovce v roku 1549 rodine Pavla Rožona. Donáciu Horoviec potvrdil Ferdinand I. po smrti Pavla Rožona, ktorý zomrel bez mužského
potomstva v roku 1557 v prospech jeho ženy Dorothy  Pongrácovej a jeho dvoch dcér Heleny a Margity. Margita sa vydala za Pavla Modočányho z Liptovských Modočian a tým sa dostávajú
do Horoviec Madocsányiovci.

Zdroj: sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, en.wikipedia.org, ďalšie voľne dostupné zdroje