Panovníci a osobnosti

vládcovia, významné osobnosti a rody

hore

Návrat na zoznam panovníkov


Ján Korvín

Ján Korvín

Corvin János

(★ 1473, Buda - ♰ 1504, Krapina)


bol uchádzačom uhorského trónu, chorvátsko-slavónsky bán

Informácie

Rodičia: Matej I. Korvín, Barbara Edelpöck
Manželky: Beatrice de Frangepan, Sforza Bianka Mária
Deti: Christopher, Elisabeth, Mathias

bol nemanželský syn kráľa Mateja. Keďže aj tretie Matejovo manželstvo bolo bezdetné, uznal Jána za svojho syna. Matej vyvíjal veľké úsilie, aby ho ešte za svojho života urobil kráľom. Myslel akiste na výbojmi získané rakúske a české územia. No zomrel skôr, ako mohol svoje zámery uskutočniť. Keď osemnásťročný Ján osirel, Štefan Zápoľský a Tomáš Bakóc ho intrigami pozbavili všetkých možností a vylúčili ho ako uchádzača o trón. Osoba Jána Korvína sa v 19. storočí stala objektom romantických štylizácií.

Zdroj: sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, en.wikipedia.org, ďalšie voľne dostupné zdroje