Panovníci a osobnosti

vládcovia, významné osobnosti a rody

hore

Návrat na zoznam panovníkov


Sztáray

Sztáray

Sztárai, Stáray


starobylý uhorský rod pochádzajúci z rodu Kaplonovcov

Informácie

Prvý preukázateľný predok rodu pochádza zo začiatku 13. storočia, Bol to Jakub (Jákó), ktorý žil v časoch uhorského kráľa Bela IV (1249). Jakubovou manželkou bola Kata Szoboszlai, od ktorej sú známi dvaja synovia: Andrej a Jakub.

Sztárayovci dostali panstvo Michalovce okolo roku 1249 a Staré v roku 1273. Používanie ich starého erbu potvrdil kráľ Žigmund 29. marca 1418.

Z rodu získal Imrich 23. júna 1725 hodnosť baróna a 6. apríla 1747 grófsku hodnosť.

Dôležití členovia rodu:

    Michal Sztáray - (Sztára, ? – Pápa, 1575?) - reformátor, evanjelický minister, pesničkár, významná osobnosť maďarskej literatúry 16. storočia.
    Gróf Michal Sztáray (1749-1798) - názov ním písaného diela: Novum Sans-Souci. Pôvodne bolo napísané vo francúzštine, neskôr dielo vyšlo v nemeckom a maďarskom preklade.
    Gróf Albert Sztáray (1785-1843) - V rokoch 1825, 1836 a 1840 bol poslancom parlamentu. Z hľadiska politickej príslušnosti patril ku konzervatívnej strane
    Syn grófa Alberta Sztáray Antal. Narodil sa v Pešti 8. apríla 1839, zomrel v Michalovciach 29. augusta 1893, člen rádu.

    Júlia Sztáray - sestra grófa Antala Sztáraya (1839-1893), matka grófa Alberta Apponyiho.
    Gróf Antal Sztáray, poľný seržant, narodený v Kassa v roku 1740, zomrel v Grazi 23. januára 1808, syn grófa Imricha.
    Gróf Gábriel Sztáray, poslanec parlamentu, sa narodil v Tarnej (Ung) 12. marca 1866. Strednú školu absolvoval v Kalksburgu a Prešove, právo v Bratislave a Budapešti.
    Gróf Štefan Sztáray, bývalý poslanec, narodený 2. februára 1858, zomrel v Michalovciach 12. júla 1896. Vstúpil na diplomatickú dráhu a bol vicekonzulom v Sofii. Zomrel tragickou smrťou; v noci ho zatiaľ neznámy útočník zastrelil cez okno jeho spálne.
    Gróf Ján Sztáray Nepomuk, člen Veľkého rádu, narodený 4. marca 1840, zomrel 4. mája 1900. Bol veľkým športovým fanúšikom, ako majiteľ dostihovej stajne a člen predstavenstva džokejského klubu bol veľmi aktívny na dostihoch v Budapešti.
    Grófka Irma Sztáray (nar.: 10. 7. 1863, zomrela: 3. 9. 1940) - dvorná dáma kráľovnej Alžbety.

   Gróf Imrich Sztáray - začiatkom 18. storočia sa stal jediným mužským právoplatným dedičom panstva Michalovce. Zaslúžil sa o povýšenie rodu Sztáray medzi uhorských magnátov a o ďalšie zveľadenie ich obrovského majetku.

Zdroj: sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, en.wikipedia.org, ďalšie voľne dostupné zdroje