Panovníci a osobnosti

vládcovia, významné osobnosti a rody

hore

Návrat na zoznam panovníkov


Tarczay

Tarczay

Tharczay, Tárcay, Tárcai


významný rod

Informácie

Tomáš Tarczay

Vychovaný bol na dvore kráľa Mateja Korvína, ktorému ako vojak ostal verný až do smrti. Ako vojenský veliteľ zúčastnil sa mnohých bojov v Čechách a v Rakúsku. V roku 1474 v čele 6-tisícového vojska bojoval v Poľsku proti kráľovi Kazimírovi, kde zničil a vyplienil veľa dedín. Za vojenské zásluhy získal mnohé majetky. Ku koncu života žil v Toryse, kde si pred rokom 1490 dal postaviť veľký opevnený zámocký kaštieľ. V roku 1490 píše testament (t.č. uložený v bardejovskom archíve), v ktorom poručil značné sumy peňazí pre okolité kostoly a fary. Zrejme predtucha smrti ho pohla, aby aspoň z časti vynahradil zo svojho veľkého majetku čo zničil v bojoch. Dozvedáme sa, že pre chudobinec v Pehesnej v Poľsku, ktorý zničilo jeho vojsko, daroval 1000 forintov. Už predtým, v roku 1478, predal za 400 zlatých Spišskej kapitule polovicu dediny Nižný Slavkov a peniaze dal na slúženie tzv. večitých omší za svoju dušu. Zomrel v roku 1493 v Toryse a pochovaný je v lipianskom kostole, kde má náhrobník z červeného mramoru v kaplnke sv. Tomáša, ktorú dal on postaviť.

Mikuláš Tarczay

Tomášov syn. Podobne ako otec bol vychovávaný na dvore kráľa Mateja. Po smrti svojho otca dostal veľké dedičstvo. Patrila mu 1/6 majetkov Šarišskej župy. V r. 1519 sa stal šarišským županom a kráľovským komorníkom. Svoje majetky ďalej rozširoval kúpou, právotením, podvodmi, ba aj násilnosťami. Rodu 1513 dal prestavať a rozšíriť kostol v Lipanoch, o čom svedčí nápis nad južným vchodom do kostola „anno Dni MD 13 o mater Dei memento mei Nicolai Tarczay“. Roku 1524 Spišská kapitula mu zabránila kúpiť obec Vyšný Slavkov. Patrili mu tri opevnené kaštiele: Torysa, Hertník, Mošurov a dva hrady: Kamenica a Hanigovce. Mikuláš Tarczay sa najradšej zdržiaval v toryskom kaštieli, odkiaľ sa v r. 1526 pohol so svojimi vojakmi do tábora uhorského kráľa ku Moháču, kde ako jeden z kráľových veliteľov v bitke proti Turkom padol. Pochovaný je tiež v rodinnej hrobke lipianského kostola.

Juraj Tarczay

Syn a dedič Mikuláša Tarczayho bol verným prívržencom Zápoľského. V roku 1532 poľský šľachtic Hieronym Laski, ktorého poslal Zápoľský k tureckému sultánovi s prosbou o pomoc, obsadil Kamenický hrad. Ferdinandov vojvodca Gašpár Serédy a ozbrojení levočskí mešťania chceli zabratiu hradu prekaziť. Keď sa im to nepodarilo, z pomsty dali vypáliť 19.júna 1532 Torysu a Lipany. Hieronym Laski usadil v Kamenickom hrade svojho vnuka Laboczkého, ktorý si zobral za ženu Dorotu, vdovu po Mikulášovi Tarczaym. Rodinná idyla netrvala dlho, lebo Ferdinandov hlavný veliteľ, zlovestný Katziáner r. 1535 Laboczkého chytil a uväznil v Prešove.
Juraj Tarczay v roku 1550 vyňal časť obyvateľov Lipan z poddanstva a Lipany povýšil na mesto. Zo svojím nevlastným otcom Laboczkým sa neznášal, opustil svoje majetky a bojoval v službách kráľovnej Alžbety Zápoľskej. Roku 1557 v bitke pri Nagyszőlos padol.

Anna Tarczay

Veľké tarczayovské majetky prevzala do svojho vlastníctva Jurajova sestra Anna. Anna Tarczay, bola vydatá za Juraja Drugetha z Humenného. Kráľ Ferdinand, z titulu nevernosti im dal všetky majetky zhabať a rozdelil ich medzi svojich prívržencov, šľachticov prišlých z Maďarska: Dessewffy, Péchy, Forgácha a Táhy, ako vynáhradu za majetky, ktoré im obsadili Turci.
Anna Tarczay sa nechcela poddať a bránila sa na Kamenickom hrade. Vojská Šimona Forgáča 12. júla 1556 hrad rozstrieľali a viac už nebol obnovený.
Anna Tarczay bola obdivuhodná smelá žena. Z Kamenického hradu odišla do svojho opevneného kaštieľa v Mošurove, kde sa bránila, ale r. 1564 ju odtiaľ vyhnali a potom opustená v r. 1567 umiera.

Zdroj: sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, en.wikipedia.org, ďalšie voľne dostupné zdroje