Panovníci a osobnosti

vládcovia, významné osobnosti a rody

hore

Návrat na zoznam panovníkov


Kecer

Kecer

Ketzer, Keczer


uhorský zemiansky šľachtický rod. Jeho pôvod sa odvodzuje od starého uhorského šľachtického rodu Abovcov (Aba).

Informácie

Prvým známym predkom bol magister Demeter (* pred 1229 – † po 1248), syn Sixta (aj Syxt) z rodu Abovcov, ktorý 1229 kúpil od haličského kráľa a slavónskeho kniežaťa Kolomana (syna Ondreja II.) za tisíc mariek panstvo Lipovec (dnešné Kecerovce a Kecerovský Lipovec) v Šarišskom komitáte. Pôsobil ako Kolomanov vychovávateľ a stolník na jeho dvore. Ďalšie majetky získal v roku 1234 v Bihárskom (dnes v Maďarsku) a Novohradskom komitáte za účasť (spolu s bratmi Mikulášom, Ladislavom a Abom) na jednej z výprav do Haliče (medzi rokmi 1230 a 1235). Ďalšou donáciou 1240 získal obec Neccha (dnes Našice) v Chorvátsku (niekedy je táto vetva Abovcov označovaná ako vetva z Lipovca a Našíc), od 1235 (pravdepodobne pred rokom 1240) bol aj županom Bodrockého komitátu. Mal troch synov, komesa Alexandra (* pred 1251 – † okolo 1280), magistra Demetera (* pred 1263 – † po 1281) a komesa Petra (* pred 1263 – † pred 1299).

Delenie Lipoveckého panstva
Roku 1282 bolo hradné panstvo Lipovec rozdelené na dve časti:

synovia komesa Alexandra (* pred 1251 – † okolo 1280) získali jeho východnú časť s kostolom a hradom (magister Demeter, * pred 1280– † po 1335 — taverník; magister Alexander, * pred 1280 – † pred 1326 — jeden z najvernejších podporovateľov kráľa Karola I. Róberta; magister Ladislav, * pred 1280 – † okolo 1299 — titulárny prepošt a vicekancelár kráľovskej kancelárie; magister Mikuláš, * pred 1280 – † asi 1311/12)
synovia komesa Petra (* pred 1263 – † pred 1299) získali jeho západnú časť (Lukáš, * pred 1282 – † po 1314, Demeter, * pred 1282 – † okolo 1311, Peter, * pred 1282 – † po 1314, Štefan, * pred 1282 – † okolo 1311, a Ladislav, * pred 1282 – † okolo 1311)
Týmto delením Lipoveckého panstva vznikli dve samostatné vetvy rodu, pričom Petrovi potomkovia začali používať meno Kecer. Vetva z Našíc vymrela začiatkom 15. storočia Žigmundom ( * 14. storočie – † začiatok 15. storočia), ktorý bol potomkom magistra Mikuláša.

Zdroj: sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, en.wikipedia.org, ďalšie voľne dostupné zdroje