Panovníci a osobnosti

vládcovia, významné osobnosti a rody

hore

Návrat na zoznam panovníkov


Abrahám Rufus

Abrahám Rufus

Abrahám Červený, Abrahám Ryšavý, Rúfus

(★ 1278, ? - ♰ 1325, ?)


bol uhorský veľmož, pochádzajúci pravdepodobne z rodu hradných jobagiónov. Bol synom Menolda

Informácie

Abrahám bol familiárom svätojurskej vetvy rodu Huntovcov-Poznanovcov, od roku 1292 Matúša Čáka Trenčianskeho (od roku 1297 jeho taverník). V tom istom roku bránil Bratislavský hrad proti útoku Köszegiovcov (t. j. pánov z Kysaku) a podarilo sa mu dobyť Plavecký hrad. V rokoch 1292 – 1296 pôsobil ako bratislavský podžupan. Od uhorského kráľa Ondreja II. dostal hrad Holíč, neskôr aj hrad Branč s prislúchajúcimi panstvami. Keď mu Matúš Čák Trenčiansky siahol na majetky, prestal ho podporovať a prešiel na stranu Karola I. Róberta.

Zdroj: sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, en.wikipedia.org, ďalšie voľne dostupné zdroje