Panovníci a osobnosti

vládcovia, významné osobnosti a rody

hore

Návrat na zoznam panovníkov


Esterházy

Esterházy

Esterházi, Eszterházy


bol významný uhorský šľachtický rod.

Informácie

Známi príslušníci rodu:
Benedikt Eszterházy
Daniel Eszterházy
Mikuláš Eszterházy
Imrich Eszterházy, ostrihomský arcibiskup
Imrich Gabriel Eszterházy, nitriansky biskup
František Eszterházy
Pavol Eszterházy
Anton Eszterházy
Pavol Anton Eszterházy
Michal Eszterházy
Móric Eszterházy
Pavol Anton Eszterházy
Valent Jozef Eszterházy
János Eszterházy

Patrili k najväčším vlastníkom (pôdy) v habsburskej monarchii, fungovali ako opora Habsburgovcov a zastávali všetky bežné funkcie v monarchii (palatín, kráľovský radca, chorvátsky bán, arcibiskup, diplomat a podobne).

Od stredoveku vlastnili osadu Esterháza (dnes časť obce Nový Život pri Dunajskej Strede, pozor na zámenu s dnešným zámkom Eszterháza). Od roku 1421 vlastnili majetok v Galante (vďaka tomu začali používať predikát "de Galanta"). František Esterházi (žil cca. 1533 - 1604) mal troch synov, ktorí sa stali zakladateľmi troch vetví rodu: Mikuláš Esterházi založil fraknóovskú vetvu (Forchtenstein v Burgenlande, Rakúsko), Daniel Esterházi založil česneckú vetvu (Zadunajsko) a Pavol Esterházi založil zvolenskú vetvu (Slovensko). Na Slovensku vlastnili majetky až do roku 1945. Všetky tri vetvy mali aj majetky na Slovensku, palác v Bratislave a Galante patrili česneckej línii. V roku 1626 získali grófsky a v roku 1712 pre časť fraknóvskej línie kniežací titul.

Zdroj: sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, en.wikipedia.org, ďalšie voľne dostupné zdroje