Panovníci a osobnosti

vládcovia, významné osobnosti a rody

hore

Návrat na zoznam panovníkov


František I. Nádašdy

František I. Nádašdy

Nádasdy I. Ferenc

(★ 1555, Šárvár - ♰ 1604, Šárvár)


bol uhorský šľachtic, významný bojovník proti Osmanom, manžel Alžbety Báthory

Informácie

Rodičia: Tamás Nádasdy, Orsolya Kanizsai
Manželka: Alžbeta Báthory
Deti: Anna, Uršuľa, Katarína, Andrej, Pavol
 

Bol synom významného uhorského veľmoža Tomáša I. Nádašdyho. Bol hlavným županom v stoliciach Šopron, Vaš a Fogaraš a magistrom kráľovských koniarní, tiež kráľovským vojenským radcom. Bol aktívny počas celej 15-ročnej vojny s Osmanmi. Za svoju statočnosť vo vojne proti Turkom sa stal v roku 1578 hlavným veliteľom uhorských vojsk. V bojoch sa preukazoval veľkou statočnosťou a odvahou. Voči Turkom konal pomerne kruto. Po boji prikazoval hromadné popravy zajatcov. Jeho oddiel bol známy tým, že do útoku vyrážal s uťatými hlavami Turkov. V osmanskom vojsku vyvolával veľký rešpekt a bol známy ako Čierny Bej. V hodnosti hlavného veliteľa Zadunajských vojsk sa v roku 1602 zúčastnil bitky o Budín a Pešť proti Osmanskej ríši. Jeho vojská dobyli Pešť a úspešne odrazili predvoj Osmanov pri ich útoku na Budín.

Nádašdy bol verným stúpencom Habsburgovcov. Bol vychovávaný na kráľovskom dvore od svojich 12-tich rokov spolu s deťmi cisára Maximiliána II. Habsburského.

Od roku 1575 bol manželom Alžbety Báthory, známej Čachtickej panej. Mal s ňou 5 detí, z ktorých dve zomreli v ranom veku. Maďarské pramene uvádzajú 6 potomkov: Andrej, Anna, Katarína, Pavol, Uršuľa, Mikuláš. Sobášom s Alžbetou Báthoryovou sa Nádašdy stal jedným z najbohatších mužov v monarchii. Nádašdyovci boli stúpencami reformácie kresťanskej cirkvi.

Zdroj: sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, en.wikipedia.org, ďalšie voľne dostupné zdroje