Panovníci a osobnosti

vládcovia, významné osobnosti a rody

hore

Návrat na zoznam panovníkov


Gašpar Serédy

Gašpar Serédy

Serédi Gáspár

(★ 1490, ? - ♰ 1553, ?)


vynikajúci vojak a vojenský veliteľ, uhorský šľachtic

Informácie

Po porážke uhorských vojsk pri Moháči v roku 1526 sa stal kapitánom horného Uhorska. Pochádzal zo šľachtického rodu z dediny Seréd vo Vašskej stolici alebo zo Serede (z tohto dôvodu sa niekedy označuje ako Seredský, zo Serede). Gašpar Serédy sa označuje za zakladateľa slávy a bohatstva tohto rodu. Jeho zásluhou sa Serédyovci postupne vyšvihli z chudobných šľachticov medzi popredných uhorských magnátov. Gašpar úspešne bojoval na strane Ferdinanda I. proti Jánovi Zápoľskému. Preslávil sa v roku 1528 dobytím hradov Trenčín a Likava a o dva roky dobytím Jágru (Eger). Vďačný Ferdinand I. ho odmenil skonfiškovanými majetkami svojich odporcov. Získal tak rozsiahle panstvá na západnom i východnom Slovensku. Bol kapitánom Košíc. V roku 1546 mu kráľ potvrdil držbu na stupavské panstvo za 53 tisíc zlatých. Gašpar Serédy zomrel v roku 1553. Je pochovaný vo farskom kostole vo Svätom Jure.

Zdroj: sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, en.wikipedia.org, ďalšie voľne dostupné zdroje