Panovníci a osobnosti

vládcovia, významné osobnosti a rody

hore

Návrat na zoznam panovníkov


Amade

Amade

Amadeovci


šľachtický rod

Informácie

Rody Amade a Marczalthöy pochádzali z bočnej vetvy uhorského veľmožského rodu Guth-Keled, ktorá v arpádovskom období získala majetky v Zadunajsku a na Žitnom ostrove. Priamym zakladateľom Amadeovcov bol Lothard, syn Comesa Homodea(† po 1257), ktorý získal panstvá Vrakúň a Böš (dnešné Gabčíkovo). Jeho potomkovia si začali písať po svojom predkovi priezvisko Omode, Omodeffy, ktoré sa v pomoháčskom období upravilo do tvaru Amade. V stredoveku boli príslušníci rodu členmi uhorského kráľovského Dračieho rádu, o čom svedčí drak obkolesujúci ich rodové znamenie v erbe. V 16.storočí rod vyženil od Ňáriovcov podiely na panstve hradu Branč a panstvách Slovenské Pravno a Sučany v Turci. Amadeovci sa uplatňovali najmä ako podžupani Bratislavskej stolice. Spoločenský rod pozdvihol Leonard (†1647), uhorský podpalatín a krajinský pokladník, ktorý získal barónsky titul (1622). Jeho potomkovia boli neskôr povýšení aj do grófskeho stavu (1782), avšak rod zakrátko v roku 1845 vymrel. Majetky na Žitnom ostrove po ženskej línii vyženil rod Űchtritz-Amade, ktorý ich držal až do konfiškácie v roku 1945. Z významných členov rodu treba spomenúť Jána (†1656), kapitána Žitného ostrova, Františka (†1823), cisárskeho komorníka a palatína predialistov, Tadeáša (1782 – 1845), hudobného skladateľa.

Zdroj: sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, en.wikipedia.org, ďalšie voľne dostupné zdroje