Panovníci a osobnosti

vládcovia, významné osobnosti a rody

hore

Návrat na zoznam panovníkov


Lossonczy

Lossonczy


starý uhorský šľachtický rod

Informácie

Starý uhorský šľachtický rod Lossonczy buď pochádzal z Lučenca, alebo mal predikát odvodený z tunajšieho majetku. Mal spoločného predka s rodom Bánffy z Lučenca v starom uhorskom veľmožskom rode Tomaj. Z tohto rodu pochádzal palatín Dionýz, ktorý dostal od kráľa Bela IV. donáciu na majetok Lučenca a jeho potomkovia v 14. storočí používali podľa tohto majetku predikát de Losoncz. Rod Lossonczy (Losonci) vymrel po meči roku 1552 smrťou Štefana Lossonczyho (jeho dcéra Anna Lossonczy - Forgáchová umrela roku 1596).

Pripomeňme si posledných príslušníkov tohto rodu z Lučenca. Kedy sa narodil Štefan Lossonczy (Lošonci) nie je známe. Otec Žigmund, matka Alžbeta rod. Drugetová-Homonaiová. Mali 4 synov, Farkasa, Ladislava, Antala a Štefana (prví menovaní zomreli skoro) a jednu dcéru Annu. Antal bol hlavným pohárnikom r. 1552, zabiť ho dala manželka Klára Báthoryová jedným študentom v r. 1553.

Štefan Lossonczy mal za manželku Annu Pekryovú (vdovu po László Országhovi) - ich dcéru Fružinu krstili 14. 10. 1544, dcéra Anna sa narodila niekedy v r. 1546-1551. Štefan Lossonczy v rokoch 1547-52 bol županom Novohradskej stolice a stal sa hlavným kapitánom dolnouhorských vojsk. Najprv bol prívrženec Jána Zápoľského, potom Ferdinanda I. Štefan v r. 1552 odrazil nápor tureckých vojsk na Timisoaru. Pod tlakom nemeckých a španielskych žoldnierov bol však nútený vydať hrad Turkom. Napriek uzavretej dohode o odchode vojsk Ahmet paša ho dal uväzniť dňa 27. júla 1552. Jeho rod po meči vymrel. Rozsiahle majetky zdedila dcéra Anna (ako napr. Sečany, Šomoška, Halič, Lučenec, Cinobaňa a. i.). Anna Lossonczyová mala zásnuby 20. decembra 1563 s Krištófom Ungnádom a 19. apríla 1567 svadbu. Mali spolu tri dievčatá (dve skoro zomreli). Tretia Annamária Ungnádová nar. v r. 1569 sa vydala v Bratislave v r. 1584 za Tomáša Erdődyho. Anna Lossonczyová ovdovela v roku 1587. O ruku bohatej vdovy sa údajne uchádzal aj Valentín Balassa (1554-1594) básnik Novohradu vo februári 1588, ale dostal košom. Anna sa druhýkrát vydala v decembri 1589 za Žigmunda Forgácha (?1558-z. 30. 6. 1621) z Haliče. Anna zanechala závet z 11. 4. 1593, v ktorej vynechala dcéru z prvého manželstva Annu Máriu. Za všeobecného dediča určila svojho druhého manžela Žigmunda Forgácha s tým, aby lučenské majetky prepísali na jeho meno. Anna posledná z rodu Lučeneckých zomrela 22. 2. 1596 /bola pravdepodobne pochovaná v krypte protestantského kostola v Lučenci, kde bol vr. 1852 nájdený tzv. zlatý poklad). Žigmund Forgách sa ženil druhýkrát so Zuzanou rod. Turzovou (svadbu mali r. 1598, zomrela v r. 1608). Treťou manželkou Žigmunda bola Katarína rod. Pálffyová. Forgách mal spolu11 detí.

Zdroj: sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, en.wikipedia.org, ďalšie voľne dostupné zdroje