Turniansky hrad

Zrúcanina hradu na vápencovom vrchu Slovenského krasu, ktorým okraj Zádielskej planiny vybieha nad Košickú kotlinu v obci Turňa nad Bodvou

zrúcanina hradu / 350 m


SK | EN


hore

Turňa nad Bodvou, Košický kraj

N48° 36' 39.88",  E20° 52' 28.24"


Thorna, Tornauara, Torna, Tornai vár

Prístup - Turniansky hrad

Trasa 1: Cez obec Turňa nad Bodvou prechádza hlavná cesta, po ktorej sa dostaneme až k Turnianskemu rybníku, ktorý je viditeľný z cesty. Takmer oproti rybníku, na protiľahlej strane je odbočka k rozsiahlemu parkovisku, kde sa nachádza aj reštaurácia. Z parkoviska sa vyberieme peši smerom späť k hlavnej ceste a odbočíme doľava na poľnú cestu, ktorá vedie súbežne s hlavnou cestou. Onedlho odbočíme vľavo na modrú a žltú turistickú trasu. Pozor, aby sme túto odbočku neminuli, ďalšia odbočka vedie už do obce, treba odbočiť ešte pred ňou. Nasleduje výstup s miernym stúpaním v prírodnej rezervácii Turniansky hradný vrch, ktorý v poslednej časti trochu sťažia skaly. Od sedla Hradná stráň už nepokračujeme po turisticky značených trasách, no odbočíme vpravo a po chvíli sme na hrade. Všimnite si stopy stredovekých vozov, ktoré sa vryli do skál, a výrazne ich badať i v súčasnosti.

Čas 25-30 min Profil +167m/-25m
Náročnosť Parkovisko parkovisko


Trasa 2: Prístup z obce Háj, kde je menšie parkovisko neďaleko cintorína popri ihrisku, odkiaľ sa peši popri potoku napojíme na žltú trasu, ktorá nás dovedie až k sedlu Hradná stráň, odkiaľ pokračujeme rovnakou trasou ak v trase č.1 až na hrad.

Čas 1:00 h Profil +142m/-65m
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Interiér a exteriér

Najstaršou časťou hradu je v jeho jadre stojaca hranolová veža, pôvodne prístupná len z výšky prvého poschodia. Stála v čele takmer zaniknutého opevnenia. V roku 1357 bol hrad rozšírený o nový gotický palác severne od veže. Mladší palác stál na východnej strane nádvoria. Na juhozápadnej strane bola postavená delová bašta a dve ďalšie bašty na juhu a východe. Pravdepodobne z tohto obdobia pochádza aj mohutný severozápadný bastión, chrániaci hrad od prístupu.

Dodnes sa zachovali múry bášt, opevnenia, palácov a veže. Teleso hradu bolo vybudované z rôznych hornín, ako napr. wettersteinský vápenec a travertíny.Turniansky hrad - pôdorys

Pôdorys - Turniansky hrad


Legenda k pôdorysu:
1 - hranolová veža, 2 - vnútorný hrad, 3 - palác, 4 - predpokladaná kaplnka, 5 - delová bašta, 6 - nárožné bašty, 7 - predhradie, 8 - vstupná brána, 9 - stajne a ubytovne, 10 - vysunutá delová bašta

Fotogaléria

2019

 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Pohľad na objekt
 • Turniansky hrad-Koľaj stredovekých vozov

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • Turniansky hrad-história
 • Turniansky hrad-1939
 • Turniansky hrad-história
 • Turniansky hrad-história

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • Turniansky hrad-2020 Peter

Pošlite nám vaše fotografie - Turniansky hrad

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Hrad vznikol najneskôr na prelome 13. a 14. storočia, no podľa niektorých bádateľov tu už v r. 1198, kedy sa obec spomína (Tornus), stál malý hrádok. Túto lokalitu dostal predchodca rodu Tornayovcov ako odmenu za služby, ktoré preukázal pri obrane krajiny počas vpádu Tatárov do Uhorska. Jeho môžeme považovať za stavebníka kamenného hradu. V listinách sa uvádza, že hrad postavili až v roku 1357, keď sa obec stala strediskom hradného panstva. Vtedajší majiteľ Ján Tornay však hrad v tomto roku rozšíril a opravil. Išlo teda o prestavbu staršieho hradu, ktorý rodine Tornayovcov patril do roku 1406.

Po vymretí rodu Tornayovcov v r.1406 Jánom II., kráľ Žigmund hrad pričlenil korune. O tri roky neskôr panstvo vymenil s Pavlom Bešeňom z Ezdegu a na krátky čas hrad získal aj Štefan zvaný Šafár z Branča (1409), od ktorého zas majetky získali Bebekovci. Okolo roku 1448 ho obsadili Jiskrove vojská a po nich zostal zadržaný bratríkmi až do r.1458. Po upokojení pomerov mal hrad v rukách kráľ Matej Korvín. Imrich Zápoľský s manželkou od neho kúpili hrad v roku 1476. Po jeho smrti ho ešte vlastnila vdova Uršula Bebek, neskôr hrad zdedili príslušníci jej rodu. František Bebek v rokoch 1540-50 vykonal na objekte nové opevňovacie práce, ktoré si vynútilo turecké nebezpečenstvo. Bol súčasťou veľkej protitureckej pevnostnej sústavy, patriacej k pohraničným hradom. V r.1567 Bebekovci vymreli Františkovým synom Jurajom, ktorý bol podozrivý z príprav protihabsburského povstania. Jeho majetky preto obsadilo cisárske vojsko a hrad pripadol kapitánovi Gašparovi Magócsimu. Po vymretí mužského pokolenia v r.1611 sa hrad dedil v ženskej línii. Spomínajú sa Kátaiovci, neskôr Barbora Móric a jej vydajom za Mikuláša majetok prešiel na Keglevichovcov. Panstvo už v tom čase väčšinou bývalo v kaštieľoch.

V roku 1652 obsadili hrad Turci a v r.1678 aj kurucké vojská Imricha Thökölyho. O rok neskôr ich cisársky generál Leslie prinútil kapitulovať. Thököly však získal sultánovu pomoc a za pomoci Turkov hrad opäť v r.1683 získal. Avšak po zdrvujúcej porážke Turkov pri Viedni nadobudli cisárske vojská prevahu a generál Schultz v roku 1685 hrad dobyl. Kvôli povstalcom dal zničiť opevnenie hradu, aby sa hrad nestal ich oporou.

Na hrade boli ešte v r.1848 ubytovaní vojaci, ale pravdepodobne v dôsledku ich nedbalosti hrad vyhorel a odvtedy je ruinou. Cez 2.sv. vojnu strategickú polohu hradu využili nemecké vojská. O obnovu hradu sa v súčasnosti snaží združenie na záchranu Turnianskeho hradu.

Povesti a legendy

Povráva sa

Na hradbách sa za noci zjavuje kvíliaci prízrak hradnej panny, ktorá zo žiarlivosti skatovala mladého šľachtica a vinu zvalila na svoju sestru. Nariadená prísaha nad mŕtvym však odhalila pravdu a usvedčená vražedkyňa si smrtiacu zbraň vrazila sama do hrude.

Zbojníci a biskup

Raz pristavili zbojníci koč egerského biskupa smerujúci na Turniansky hrad. Celý sprievod biskupa poviazali a preobliekli sa do šiat cirkevných hodnostárov. Bez ťažkostí sa dostali na hrad, kde od bezmocného hradného pána zinkasovali sedem tisíc zlatých. Tie ešte vždy preoblečení do biskupských rúch venovali richtárovi neďalekého Žarnova, pretože táto osada mala u hradného pána nespravodlivý dlh, ktorý od nich krutým spôsobom vymáhal. Dedinčania dlh splatili a prekvapenému cirkevnému hodnostárovi sa prišli poďakovať.

Užitočné informácie

Zrúcanina je voľne prístupná


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: BÁRTA V., BARTA V., NEŠPOR J. Hrady a zámky na Slovensku. Banská Bystrica : AB ART press, KRIŽANOVÁ E.,PUŠKÁROVÁ B. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava : Šport 1990, PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, KOLLÁR D., NEŠPOR J., Kultúrne krásy Slovenska. Hrady - najkrajšie zrúcaniny. Bratislava : DAJAMA 2007 WEB: tornavidek.info, www.regionalnedejiny.sk, sk.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

Turniansky hrad


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu