Liptovský Hrádok

Zrúcanina nížinného hradu so zrekonštruovaným renesančným kaštieľom v predhradí, situovaná v Liptovskej kotline na severnom okraji mesta Liptovský Hrádok, pri sútoku riek Váh a Belá

zrúcanina hradu / 655 m


SK | EN


hore

Liptovský Hrádok, Žilinský kraj

N49° 02' 44.65",  E19° 43' 59.00"


Wywar, Haraduk, Novum Castrum, Hradek, Ujvár, Nový Hrad

Prístup - Liptovský Hrádok

Zrúcanina Liptovského Hrádku s kaštieľom, prerobeným na hotel a reštauráciu, sa nachádza priamo v mestečku Liptovský Hrádok. Je jednoduché sa k nemu dostať z ulice Československej armády. Autom sa ľahko dostaneme priamo pred objekt, kde môžeme zaparkovať pred vstupom do reštaurácie, prípadne na neďalekom mestskom parkovisku.

Čas < 5 min
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Vranovo - 11.1 km

Interiér a exteriér

Zaujímavý hradný komplex, ktorý spája zrúcaninu gotického hradu s rekonštruovaným renesančným kaštieľom.

K pôvodnej konštrukcii opevnenia hradu patrí aj klenutý prejazd do nádvoria kaštieľa. Pred bránou sa kedysi nachádzala vodná priekopa, dnes je zastavaná budovami. Postupné narastanie pôdorysu je opticky zjednotené barokovými pruskými klenbami. V interiéri hradu je zachovaný prevet aj s doskou a štrbinové strieľne. Interiér kaštieľa slúži ako hotel a reštaurácia, zrúcanina hradu v centre tohto komplexu bola do tohto systému premyslene začlenená a pôsobí veľmi zaujímavo.

Celistvo zachované jadro hradu zabralo úzky skalný výbežok, na ktorom postavili aj dvojpodlažný palác. Z prieskumu vyplýva, že veže s oblými čelami členili štrbinové vetracie a osvetľovacie otvory a spolu s palácom boli zakončené ochodzou s cimburím. Stavby mimo jadra sa zachovali až z obdobia prestavby v 15.storočí, keď od severu pričlenili k jadru malé predhradie. Jeho západnú časť vypĺňal dvojtraktový priechodný palác a susediace malé nádvorie so studňou ohraničoval múr s nárožnou podkovovitou vežičkou. V paláci boli identifikované viaceré zvyšky pôvodných maľovaných okenných paspart.Liptovský Hrádok - pôdorys

Pôdorys - Liptovský Hrádok


Legenda k pôdorysu:
1 - gotický hrad, 2 - prístavba neskorogotického paláca, 3 - schodisková veža, 4 - dvor so studňou, 5 - nárožné bašty vonkajšieho opevnenia, 6 - dvojkrídlový renesančný kaštieľ, 7 - vstupný barbakan, 8 - baroková arkádová chodba

Fotogaléria

2012

 • Liptovský Hrádok-Pred rekonštrukciou 2012
 • Liptovský Hrádok-Pred rekonštrukciou 2012
 • Liptovský Hrádok-Vstup do kaštieľa (reštaurácie)
 • Liptovský Hrádok-Vnútorné nádvorie
 • Liptovský Hrádok-Vnútorné nádvorie
 • Liptovský Hrádok-Pohľad na kaštieľ
 • Liptovský Hrádok-Pohľad na kaštieľ
 • Liptovský Hrádok-Interiér kaštieľa
 • Liptovský Hrádok-Interiér kaštieľa
 • Liptovský Hrádok-Interiér kaštieľa
 • Liptovský Hrádok-Pred rekonštrukciou 2012
 • Liptovský Hrádok-Pred rekonštrukciou 2012
 • Liptovský Hrádok-Pred rekonštrukciou 2012
 • Liptovský Hrádok-Pred rekonštrukciou 2012
 • Liptovský Hrádok-Vínna pivnica
 • Liptovský Hrádok-Interiér hradu
 • Liptovský Hrádok-Interiér hradu
 • Liptovský Hrádok-Hradná studňa

2020

 • Liptovský Hrádok-Po rekonštrukcii 2020
 • Liptovský Hrádok-Po rekonštrukcii 2020
 • Liptovský Hrádok-Po rekonštrukcii 2020
 • Liptovský Hrádok-Po rekonštrukcii 2020
 • Liptovský Hrádok-Po rekonštrukcii 2020
 • Liptovský Hrádok-Po rekonštrukcii 2020
 • Liptovský Hrádok-Po rekonštrukcii 2020

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • Liptovský Hrádok-história
 • Liptovský Hrádok-1934
 • Liptovský Hrádok-1972
 • Liptovský Hrádok-kresba hradu

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • Liptovský Hrádok-2020 Poslal: Martin

Pošlite nám vaše fotografie - Liptovský Hrádok

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Na začiatku 14. storočia dal pri sútoku Belej a Váhu, pod výbežkami Nízkych Tatier, zvolenský župan Donč postaviť gotický kamenný hrad na nevysokej vápencovej skale. Hrad obkolesili vodnou priekopou, ktorá sa zachovala v podobe jazierka dodnes. Rok 1341 je tak prvou písomnou zmienkou o hrade s menom Wywar, v neskorších dokumentoch sa spomína ako Novum Castrum – Nový Hrad, či Hradek. Jednou z jeho strategických úloh bola kontrola dôležitej obchodnej cesty nazývanej Via Magna. Táto historická cesta cisárov, kráľov a sedmohradských kniežat viedla zo strednej do juhovýchodnej Európy. V roku 1399 dal kráľ Žigmund hrad do správy M. Gorjanskému. V roku 1433 ho dobili Husiti, neskôr ho obsadili Jiskrovci. Hrad počas celej svojej histórie často menil majiteľov.

Významnou postavou na hrade bol Bálint Balassa. Balassa pochádzal z poprednej šľachtickej uhorskej rodiny Balassovcov. Jeho predkovia vlastnili v 13. storočí na území dnešného Slovenska viaceré obce a panstvá, z tohto rodu pochádzal aj samotný staviteľ hradu magister Donč. V rokoch 1554 - 1600 vlastnili aj hrad v Liptovskom Hrádku. V roku 1600 dostal hrad a panstvo do vlastníctva Mikuláš Sándorfi. Zosobášil sa s mladou hradnou pani Magdalénou Zai, vdovou po predchádzajúcom majiteľovi z rodu Balašovcov – Žigmundovi, za ktorého sa vydala krátko pred jeho smrťou. Na podnet Sándorfiho a jeho manželky bol v rokoch 1601 až 1603 postavený okolo hradu renesančný kaštieľ a ďalšie budovy zabezpečujúce chod panstva. Na stavbu kaštieľa bol použitý materiál zo zbúraných hradieb. Na poschodí kaštieľa zriadili reprezentačné miestnosti pre majiteľov a ich hostí a na prízemí boli sklady a ubytovacie priestory pre služobníctvo. Mikuláš Sándorfi sa dokončenia prestavby nedožil, zomrel v roku 1603.

Magdaléna Zai si po smrti druhého manžela postavenie držiteľky hradu právne zaistila sobášmi s ďalšími uchádzačmi o majetok. Jej štvrtý manžel Imrich Mérey sa s vdovou radšej oženil, než by jej vyplatil záloh za hrad. Spolu sa Magdaléna Zai vydala päťkrát, každého manžela pochovala po nie viac ako 4 rokoch manželstva a všetci vraj umreli prirodzenou smrťou.

V nepokojných časoch začiatku 17. storočia bol Hrádok zrejme bezpečným miestom, keďže tu bola v marci 1622 krátkodobo uschovaná svätoštefanská koruna. Hrad vydržal všetky vlny protihabsburských povstaní a najvýznamnejšiu strategickú úlohu zohral v období stavovských povstaní v 17. storočí. Veliaci cisársky generál vybudoval proti povstalcom Františka Rákócziho silnú obranu. Neskôr, začiatkom 18. storočia, cisár Leopold I. daroval hrad s panstvom kniežaťu Lichtensteinovi. V roku 1709 došlo k významnej bitke na Švihrovej medzi povstalcami a cisárskymi vojskami, ktoré odolali náporu, ale hrad povstalci v týchto bojoch ťažko poškodili. V roku 1731 hrad aj s panstvom odkúpila od Emanuela Lichtensteina kráľovská komora. Odvtedy hrad aj s panstvom upadali.

Po ničivom požiari hradu a kaštieľa v roku 1803 obnovili už len kaštieľ a hrad je odvtedy v ruinách. No neostalo len pri tejto pohrome. V daždivom lete roku 1813 došlo ku katastrofálnej povodni. V 2. polovici 19. a začiatkom 20. storočia bol v priestoroch kaštieľa Okresný súd ako aj Uhorský kráľovský lesný úrad. V roku 1932 boli rizikové časti starého hradu zakonzervované. Od roku 1960 až do nežnej revolúcie tu sídlilo Národopisné múzeum Liptova. Priestory boli od roku 1989 opustené, nevykurované, vystavené nežiadúcim návštevníkom a všetko, čo sa dalo zobrať, bolo odcudzené. Ostali iba holé múry bez okien a dverí.

V roku 2001, keď Ing. Dagmar Machová navštívila zrúcaninu hradu a ruiny kaštieľa, sa jej v mysli zrodila vízia obnovy a oživenia tohto panstva, ktoré dala postaviť Magdalena Zai. Tá tu žila najdlhšie zo všetkých majiteľov - 23 rokov. Nasledovalo získanie stavebného povolenia a dôkladná sanácia proti vlhkosti, odstránenie porušenej statiky, zavedenie elektriny, zabezpečenie napojenia na verejnú kanalizáciu za nadjazdom na most a vykurovanie Južného krídla. Vykonala sa dôsledná konzervácia múrov ruiny hradu z hľadiska bezpečnosti, aby odpadávajúce skaly neohrozovali stavebné práce. Následná prestavba, sanácia strechy, výsadba parku, dlaždenie nádvoria, obnova studní, nákup starožitností a zariadenia. V rokoch 2005 - 2010 dokonca aj výstavba Wellness s bazénom a sály Stone Gallery, obnova izieb, rekonštrukcia Sandorfyho apartmánu.

Povesti a legendy

Povráva sa...

Keď v r.1603 pán Mikuláš Sandorfi zomrel, ďalší uchádzač o hrad radšej sa s vdovou oženil, ako by jej mal vyplatiť záloh. Pani Magdaléna tak postupne pochovala troch mužov a so štvrtým žila na hrade až do r.1623.

Užitočné informácie

Otváracia doba a vstupné


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, BÁRTA V., BARTA V., NEŠPOR J. Hrady a zámky na Slovensku. Banská Bystrica : AB ART press, KRIŽANOVÁ E.,PUŠKÁROVÁ B. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava : Šport 1990, WEB: http://en.wikipedia.org, http://www.grandcastle.sk, archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

Liptovský Hrádok


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu