Markušovský hrad

Pomerne zachovaná zrúcanina hradu v Hornádskej kotline, situovaná na návrší pri kostole v intraviláne obce Markušovce

zrúcanina hradu / 439 m


SK | EN


hore

Markušovce, Košický kraj

N48° 54' 56.86",  E20° 37' 12.85"


Marci, Marcus, Markus, Markussowcze, Marksdorf, Markusfálva

Prístup - Markušovský hrad

Markušovský hrad sa nachádza priamo v obci Markušovce, neďaleko Spišskej Novej Vsi. Cez obec prechádza hlavná cesta - v smere od Spišskej Novej Vsi je to Michalská ulica a z východnej strany od Matejoviec nad Hornádom sa táto cesta po vstupe do obce nazýva Sv. Jána Nepomuckého. Pokiaľ budeme pokračovať po tejto ceste, dostaneme sa na spomínanú Michalskú cestu. Tu popri ceste minieme Markušovský kaštieľ. K hradu sa dostaneme ak z Michalskej cesty odbočíme na Podhradovú ulicu, prípadne na Školskú ulicu a z nej doľava na Podhradovú.

Zrúcanina hradu sa nachádza hneď popri tejto ceste. Autom odporúčame priblížiť sa k hradu zo Školskej ulice a potom na Podhradovú, nakoľko cesta z Michalskej priamo na Podhradovú je veľmi úzka. Bez problémov je možné zaparkovať priamo pri hrade.

Čas < 5 min
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Spišský hrad - 14.2 km

Interiér a exteriér

Zvyšky hradu sa nachádzajú v tesnej blízkosti kostola sv. Michala na skalnom návrší. V zachovaných miestnostiach vo východnej časti bol ešte nedávno drevený trámový strop. Veľká obytná veža s obvodovým opevnením bola prestavaná v 15. storočí. Hrad rozšírili o nádvorie 25x20m západným smerom, ktoré uzatvárali dve polkruhové bašty, medzi ktorými bol vstup. Doplnený bol opevneným predhradím, po ktorého obvode vznikli začiatkom 16.storočia ďalšie obytné a hospodárske budovy. Hrad postupne opevňovali - zvýšili staršie múry a vybudovali v nich strieľne. Na SV a JV nároží boli poschodové bašty so strieľňami. V interiéri vznikol aj obytný palác o rozmeroch 17x10m. Po renesančnej prestavbe sa zachovala opevnená štvorkrídlová nepravidelná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, kruhovými nárožnými baštami a úzkym nádvorím, do ktorého sa vstupuje na západnej a východnej strane polkruhovými bránami. Fasáda na južnej strane má renesančné združené okná s kamennými nadokennými rímsami.

Hrad je čiastočne zachovaný a od r.2018 prebieha jeho obnova. Pri obnove hradu v Markušovciach našli základy obytnej kruhovej veže z prelomu 14. a 15. storočia.Markušovský hrad - pôdorys

Pôdorys - Markušovský hrad


Legenda k pôdorysu:
1 - nádvorie, 2 - palác, 3 - nárožné valcové veže, 4 - predhradie, 5 - polkruhové bašty, 6 - pôvodná vstupná brána

Fotogaléria

2013

 • Markušovský hrad-Pohľad na hrad
 • Markušovský hrad-Pohľad na hrad
 • Markušovský hrad-Pohľad na hrad
 • Markušovský hrad-Pohľad na hrad
 • Markušovský hrad-Pohľad na hrad
 • Markušovský hrad-Pohľad na hrad
 • Markušovský hrad-Pohľad na hrad
 • Markušovský hrad-Pohľad na hrad
 • Markušovský hrad-Pohľad na hrad
 • Markušovský hrad-Pohľad na hrad
 • Markušovský hrad-Pohľad na hrad
 • Markušovský hrad-Pohľad na hrad
 • Markušovský hrad-Nárožná veža

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • Markušovský hrad-história
 • Markušovský hrad-história
 • Markušovský hrad-história
 • Markušovský hrad-kresba hradu

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • Markušovský hrad-2019 - Poslal: Vladimír Kubáč (CZE)
 • Markušovský hrad-2019 - Poslal: Vladimír Kubáč (CZE)
 • Markušovský hrad-2019 - Poslal: Vladimír Kubáč (CZE)
 • Markušovský hrad-2020 - Poslal: Martin

Pošlite nám vaše fotografie - Markušovský hrad

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Za tatárskeho vpádu v roku 1241 bolo územie súčasných Markušoviec vyplienené, a až po odchode tatárskeho vojska z Uhorska - Markus, syn Golu obnovil osadu, ktorá svoje vtedajšie meno Svätý Michal zmenila na „Terra Marci" - Zem Markova - Markušovce. Vďaka najstaršiemu Markovmu synovi Batyzovi, ktorý sa zúčastňoval vojenských výprav, dostal jeho brat Mikuláš povolenie na výstavbu hradu na území Markušoviec. K stavbe hradu došlo v r.1284. Pôvodne sa pravdepodobne jednalo o jednoduchý zemepanský hrádok, pozostávajúci z kamennej hranolovej obytnej veže a z obvodovej hradby.

Máriássyovci, následovníci Marka, rástli bohatstvom i hodnosťami. V r.1486 Štefan Máriássy prevzal správu rodinných majetkov a dal hrad prestavať a rozšíriť. Prestavba hradu však vyvolala odpor spišských miest, najmä Levoče. Mestá sa obávali, že ovládnutie pohornádskej cesty silným hradom Máriássyovcov ohrozí ich záujmy. Preto si v r.1507 vymohli od Vladislava II. zákaz ďalšej výstavby pevnosti. Nakoniec sa však obe strany dohodli tak, že sa Štefan zaviazal, že areál hradu nerozšíri o opevnený kostol a hrad neobklopí priekopou. Za týchto podmienok bola prestavba dokončená.

Po Štefanovej smrti v r.1516 hrad prešiel do rúk jeho syna Františka, ktorý však v r.1526 po bitke pri Moháči podporil voľbu Jána Zápoľského na uhorského kráľa. Kráľ Ferdinand vyhlásil prívržencov Zápoľského za vlastizradcov. Toto využili Levočania, oprášili staré nezhody a v r.1527 napadli Markušovský hrad, ktorý dobyli, vyplienili a spustošili. Hrad i majetky pripadli Habsburgovmu generálovi Katzianerovi, ktorý ich v r.1529 dal do zálohu Levoči. V r.1546 sa Žofii Pongrácz, vdove po Františkovi Máriássym, podarilo získať majetky v pôvodnom rozsahu naspäť. Jej syn Pavol sa potom pomeril s Levočou a získal peniaze za spôsobené škody, ktoré použil na obnovu zničeného hradu. Pri prestavbe bol hrad renesančne upravený. Pavol tu založil v r.1567 zemiansku školu a hrad slúžil ako rodinné sídlo ešte vyše pol storočia.

Pavlov vnuk František dal v obci postaviť pohodlný kaštieľ, dokončený v r. 1643, ktorý sa zachoval dodnes. V roku 1773 udrel do kostolnej veže blesk a zapálil kostol. Od neho sa chytil aj hrad, a zhorel do tla. Neskoršie, v roku 1789, hrad čiastočne zrenovoval Farkas (Wolfgang) Máriássy, avšak vtedy už rozrastená rodina mala v obci postavené ďalšie kaštiele a kúrie. V roku 1933 Ödön Máriássy predal svoje majetky v Markušovciach a odsťahoval sa do Mádu. Zobral so sebou aj rodový archív, ktorý uložili v Krajinskom archíve v Budapešti. Hrad obývali miestni občania až do roku 1965.

Priestory bývalého archívu v rokoch 1945 až 1959 využívala osemročná škola. Neskôr sa rozhodlo, že na hrade bude zriadené múzeum spišskej šľachty a múzeum Jána Ámosa Komenského. Kvôli tomu v rokoch 1971 až 1974 začali s konzerváciou hradu. Hrad však bol potom už opustený až do roku 1992.

Projekt Ministerstva práce a sociálných vecí SR a Ministerstva kultúry SR a Európskeho sociálneho fondu od roku 2017 - 2019 podporil skutočnú obnovu Markušovského hradu. Vďaka týmto projektom bol areál hradu vyčistený od sutín, komunálneho odpadu a náletových drevín. Kamene zo sutín boli zabudované do severného hradného múra, na hornom nádvorí boli postavené dve pultové strechy. Súbežne s tými to prácami bola realizovaná archeologická sonda naprieč celým hradom od východu na západ. V rámci neho boli najdené významné nálezy. Tým najzásadnejším bolo objavenie základov okrúhlej obytnej veže s priemerom 13 m a hrúbkou muriva 1,6 m z konca 11. storočia.

Povesti a legendy

Povráva sa...

V kostole, ktorý pre odpor Levočanov nebol začlenený do hradného areálu, sa nachádza niekoľko epitafov Mariássyovcov zo 16.-17.storočia, vyhotovených z červeného mramoru, s reliéfnou postavou zosnulého.

Povesť o Štefanovi

Markušovsý hradný pán Štefan bol veľmi prefíkaný gazda. Pisárovi vyplatil zárobok sľubom, že na neho nezabudne v závete. Farára, ktorý sa dovolával plnenia patronátnych povinností voči kostolu, odbil tiež na svoju poslednú vôľu. Každého, kto od neho čosi pýtal, odkázal na svoj testament. Presedel nad ním celé dni. Stále ho zlepšoval, cibril, brúsil, dopĺňal. Dobre vedel, že rodina sa najskôr pohnevá pre neusporiadané maličkosti. Hrad, dediny a pozemky dostanú dediči podľa práva. Tie v závete nespomenul ani slovom. Rozdeľoval iba drobnosti. Keď sa Štefan odobral na večnosť, notár prečítal pozostalým testament. Zhromaždení dedičia sa tešili nie zo svojho podielu, ale z toho, ako poskromne nebožtík nadelil ostatným. Veď škodoradosť je najväčšia radosť...

Povesť o Danišovi a Juditke

Levočania boli veľmi nahnevaní na hradného pána Mariássyho z Markušoviec, ktorý ich neprávom oberal o majetky. Jedného dňa ich prešla všetka trpezlivosť. Bolo to vtedy, keď zemiansky mládenec Daniš s voziarom Jamníkom viezli vzácny náklad a spolu s ním aj dcéru košického mešťana - Juditku. Keď prechádzali cez Markušovce, prepadli ich kopijníci hradného pána Mariássyho a vzácny náklad ukoristili. Danišovi a Juditke sa podarilo ujsť cez horu do Levoče. Hneď bežali k richtárovi povedať, čo sa im prihodilo. Mešťania nelenili a aj s richtárom vtrhli do markušovského hradu. Najskôr ho vyrabovali a potom podpálili. Po vykonaní pomsty sa všetci tešili na svadbu Daniša a Juditky.

Užitočné informácie

Zrúcanina je verejnosti voľne prístupná, čiastočne sa rekonštruuje. O vstupe do areálu sa informujte na webstránke hradu.
Viac informácií


Komentáre k objektu

 • Vladimír Kubáč (CZE)
 • 08.04.2019 20:27
 • Markušovský hrad


Hrad jsem navštívil 6.4.2019 a to doslova.Při focení si mne všiml správce hradu a nabídl mi prohlídku(za což ještě jednou děkuji).Viděl jsem tak všechny prostory hradu a dozvěděl i zajímavé informace. Na hradě probíhají stavební práce a už nyní je vidět velký kus práce.Věřím ,že i přes jisté komplikace,půjde vše dobrou cestou. Hrad sice není nijak velký,přesto si myslím,že má čím zaujmout a že se dostane více do povědomí.Já sám jsem se o hradu dozvěděl teprve před nedávnem.Použité zdroje a literatúra: NEŠPOR J. Za tajomstvami zrúcanín. Bratislava : Gu100 2003, BÁRTA V., BARTA V., NEŠPOR J. Hrady a zámky na Slovensku. Banská Bystrica : AB ART press, KRIŽANOVÁ E.,PUŠKÁROVÁ B. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava : Šport 1990, WEB: hradmarkusovce.sk, www.markusovce.sk, sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, www.az-europe.eu/sk/, archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

Markušovský hrad


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu