Markušovský hrad

Pomerne zachovaná zrúcanina hradu v Hornádskej kotline, situovaná na návrší pri kostole v intraviláne obce Markušovce

Navštívil som Markušovský hrad (25 tu boli)
hore

Markušovce, Košický kraj, 439 m n.m.

N48° 54' 56.86",  E20° 37' 12.85"

Historické názvy

Marci, Marcus, Markus, Markussowcze, Marksdorf, Markusfálva


Prístup a okolie

Markušovský hrad sa nachádza priamo v obci Markušovce, neďaleko Spišskej Novej Vsi. Cez obec prechádza hlavná cesta - v smere od Spišskej Novej Vsi je to Michalská ulica a z východnej strany od Matejoviec nad Hornádom sa táto cesta po vstupe do obce nazýva Sv. Jána Nepomuckého. Pokiaľ budeme pokračovať po tejto ceste, dostaneme sa na spomínanú Michalskú cestu. Tu popri ceste minieme Markušovský kaštieľ. K hradu sa dostaneme ak z Michalskej cesty odbočíme na Podhradovú ulicu, prípadne na Školskú ulicu a z nej doľava na Podhradovú. Zrúcanina hradu sa nachádza hneď popri tejto ceste. Autom odporúčam priblížiť sa k hradu zo Školskej ulice a potom na Podhradovú, nakoľko cesta z Michalskej priamo na Podhradovú je veľmi úzka. Bez problémov je možné zaparkovať priamo pri zrúcanine.

Okolité hrady (vzdušná čiara): Spišský hrad - 14.2 km

Geocaching v okolí


Interiér a exteriér

Zvyšky hradu sa nachádzajú v tesnej blízkosti kostola sv. Michala na skalnom návrší. V zachovaných miestnostiach vo východnej časti bol ešte nedávno drevený trámový strop. Veľká obytná veža s obvodovým opevnením bola prestavaná v 15. storočí. Hrad rozšírili o nádvorie 25x20m západným smerom, ktoré uzatvárali dve polkruhové bašty, medzi ktorými bol vstup. Doplnený bol opevneným predhradím, po ktorého obvode vznikli začiatkom 16.storočia ďalšie obytné a hospodárske budovy. Hrad postupne opevňovali - zvýšili staršie múry a vybudovali v nich strieľne. Na SV a JV nároží boli poschodové bašty so strieľňami. V interiéri vznikol aj obytný palác o rozmeroch 17x10m. Po renesančnej prestavbe sa zachovala opevnená štvorkrídlová nepravidelná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, kruhovými nárožnými baštami a úzkym nádvorím, do ktorého sa vstupuje na západnej a východnej strane polkruhovými bránami. Fasáda na južnej strane má renesančné združené okná s kamennými nadokennými rímsami.

V súčasnosti je hrad len čiastočne zachovaný a nie je sprístupnený verejnosti, nakoľko vstupné brány sú zamurované tehlami, pravdepodobne spôsob ochrany proti obývaniu neprispôsobivými obyvateľmi.

Pôdorys - Markušovský hrad


Markušovský hrad - pôdorys

Legenda k pôdorysu

1 - nádvorie, 2 - palác, 3 - nárožné valcové veže, 4 - predhradie, 5 - polkruhové bašty, 6 - pôvodná vstupná brána


Fotogaléria

Historické fotografie

Markušovský hrad-história
Markušovský hrad-história
Markušovský hrad-história
Markušovský hrad-kresba hradu


Fotografie z r. 2013

Markušovský hrad-Pohľad na hrad
Markušovský hrad-Pohľad na hrad
Markušovský hrad-Pohľad na hrad
Markušovský hrad-Pohľad na hrad
Markušovský hrad-Pohľad na hrad
Markušovský hrad-Pohľad na hrad
Markušovský hrad-Pohľad na hrad
Markušovský hrad-Pohľad na hrad
Markušovský hrad-Pohľad na hrad
Markušovský hrad-Pohľad na hrad
Markušovský hrad-Pohľad na hrad
Markušovský hrad-Pohľad na hrad
Markušovský hrad-Nárožná vežaPošlite nám vaše fotografie - Markušovský hrad


 Súhlasím so zverejnením fotografie na www.hrady-zamky.sk

História a osobnosti

Za tatárskeho vpádu v roku 1241 bolo územie súčasných Markušoviec vyplienené, a až po odchode tatárskeho vojska z Uhorska - Markus, syn Golu obnovil osadu, ktorá svoje vtedajšie meno Svätý Michal zmenila na „Terra Marci" - Zem Markova - Markušovce. Vďaka najstaršiemu Markovmu synovi Batyzovi, ktorý sa zúčastňoval vojenských výprav, dostal jeho brat Mikuláš povolenie na výstavbu hradu na území Markušoviec. K stavbe hradu došlo v r.1284. Pôvodne sa pravdepodobne jednalo o jednoduchý zemepanský hrádok, pozostávajúci z kamennej hranolovej obytnej veže a z obvodovej hradby.

Máriássyovci, následovníci Marka, rástli bohatstvom i hodnosťami. V r.1486 Štefan Máriássy prevzal správu rodinných majetkov a dal hrad prestavať a rozšíriť. Prestavba hradu však vyvolala odpor spišských miest, najmä Levoče. Mestá sa obávali, že ovládnutie pohornádskej cesty silným hradom Máriássyovcov ohrozí ich záujmy. Preto si v r.1507 vymohli od Vladislava II. zákaz ďalšej výstavby pevnosti. Nakoniec sa však obe strany dohodli tak, že sa Štefan zaviazal, že areál hradu nerozšíri o opevnený kostol a hrad neobklopí priekopou. Za týchto podmienok bola prestavba dokončená.

Po Štefanovej smrti v r.1516 hrad prešiel do rúk jeho syna Františka, ktorý však v r.1526 po bitke pri Moháči podporil voľbu Jána Zápoľského na uhorského kráľa. Kráľ Ferdinand vyhlásil prívržencov Zápoľského za vlastizradcov. Toto využili Levočania, oprášili staré nezhody a v r.1527 napadli Markušovský hrad, ktorý dobyli, vyplienili a spustošili. Hrad i majetky pripadli Habsburgovmu generálovi Katzianerovi, ktorý ich v r.1529 dal do zálohu Levoči. V r.1546 sa Žofii Pongrácz, vdove po Františkovi Máriássym, podarilo získať majetky v pôvodnom rozsahu naspäť. Jej syn Pavol sa potom pomeril s Levočou a získal peniaze za spôsobené škody, ktoré použil na obnovu zničeného hradu. Pri prestavbe bol hrad renesančne upravený. Pavol tu založil v r.1567 zemiansku školu a hrad slúžil ako rodinné sídlo ešte vyše pol storočia.

Pavlov vnuk František dal v obci postaviť pohodlný kaštieľ, dokončený v r. 1643, ktorý sa zachoval dodnes. Stále používaný Markušovský hrad v r. 1773 vyhorel. O čiastočnú renováciu hradu sa ešte pokúsil Wolfgang Mariássy v r.1789, avšak vtedy už rozrastená rodina mala v obci postavené ďalšie kaštiele a kúrie. Nič na tom nezmenili ani neskorší majitelia. Hrad začal chátrať a v dosť žalostnom stave sa zachoval dodnes.


Povesti a legendy

Povráva sa...

V kostole, ktorý pre odpor Levočanov nebol začlenený do hradného areálu, sa nachádza niekoľko epitafov Mariássyovcov zo 16.-17.storočia, vyhotovených z červeného mramoru, s reliéfnou postavou zosnulého.

Povesť o Štefanovi

Markušovsý hradný pán Štefan bol veľmi prefíkaný gazda. Pisárovi vyplatil zárobok sľubom, že na neho nezabudne v závete. Farára, ktorý sa dovolával plnenia patronátnych povinností voči kostolu, odbil tiež na svoju poslednú vôľu. Každého, kto od neho čosi pýtal, odkázal na svoj testament. Presedel nad ním celé dni. Stále ho zlepšoval, cibril, brúsil, dopĺňal. Dobre vedel, že rodina sa najskôr pohnevá pre neusporiadané maličkosti. Hrad, dediny a pozemky dostanú dediči podľa práva. Tie v závete nespomenul ani slovom. Rozdeľoval iba drobnosti. Keď sa Štefan odobral na večnosť, notár prečítal pozostalým testament. Zhromaždení dedičia sa tešili nie zo svojho podielu, ale z toho, ako poskromne nebožtík nadelil ostatným. Veď škodoradosť je najväčšia radosť...

Povesť o Danišovi a Juditke

Levočania boli veľmi nahnevaní na hradného pána Mariássyho z Markušoviec, ktorý ich neprávom oberal o majetky. Jedného dňa ich prešla všetka trpezlivosť. Bolo to vtedy, keď zemiansky mládenec Daniš s voziarom Jamníkom viezli vzácny náklad a spolu s ním aj dcéru košického mešťana - Juditku. Keď prechádzali cez Markušovce, prepadli ich kopijníci hradného pána Mariássyho a vzácny náklad ukoristili. Danišovi a Juditke sa podarilo ujsť cez horu do Levoče. Hneď bežali k richtárovi povedať, čo sa im prihodilo. Mešťania nelenili a aj s richtárom vtrhli do markušovského hradu. Najskôr ho vyrabovali a potom podpálili. Po vykonaní pomsty sa všetci tešili na svadbu Daniša a Juditky.


Užitočné informácie

Zrúcanina je verejnosti voľne prístupná, čiastočne sa rekonštruuje.


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Pridať komentár k objektu
Markušovský hrad
Použité zdroje a literatúra: NEŠPOR J. Za tajomstvami zrúcanín. Bratislava : Gu100 2003, BÁRTA V., BARTA V., NEŠPOR J. Hrady a zámky na Slovensku. Banská Bystrica : AB ART press, KRIŽANOVÁ E.,PUŠKÁROVÁ B. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava : Šport 1990, WEB: www.markusovce.sk, sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, www.az-europe.eu/sk/, archív hrady-zamky.sk

Partneri

Eriksoft DVD Hrady srdca Európy I. Toulky po Čechách Sereď online Webdepozit UK BA