Spišský hrad

Čiastočne konzervovaná a pamiatkovo upravená rozsiahla zrúcanina hradu na travertínovej kope s bralnou čiapkou, patriaca do k.ú. obce Žehra-časť Hodkovce, ktorá nad mestom Spišské Podhradie vytvára výraznú dominantu východnej časti Hornádskej kotliny

zrúcanina hradu / 634 m


SK | EN


hore

Žehra-časť Hodkovce, Košický kraj

N48° 59' 57.82",  E20° 46' 03.33"


Scypus, Scepus, Kirchberg, Scepeswara

Prístup - Spišský hrad

Trasa 1: Za Spišským Podhradím odbočíme vpravo na Hodkovce a čoskoro opäť vpravo na asfaltovú cestu, ktorá vedie pod hrad. Je tu rozsiahle parkovisko, odkiaľ je to peši k vstupnej bráne len pár minút.

Čas 10 min Profil +43m/0m
Náročnosť Parkovisko parkovisko


Trasa 2: Prístup zo Spišského Podhradia, kde je tiež rozsiahle parkovisko na Štefánikovej ulici oproti cintorínu. Odtiaľ peši úzkym chodníkom, potom cez lúku až k vstupnej bráne. Táto trasa je však pomerne dlhá, keďže hrad treba obísť a pripojiť sa k ceste z trasy č.1.

Čas 40 min Profil +177m/0m
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Lipovce - 13.8 km, Markušovský hrad - 14.2 km

Interiér a exteriér

Hlavná časť zachovaných budov sa nachádza na hornom hrade, kde zaujme predovšetkým renesančná arkádová chodba pochádzajúca z prelomu 16. a 17. storočia. Mala funkciu spojovacieho článku medzi západnými gotickými palácmi, obrannými časťami a kaplnkou. Dnes slúži ako expozičná miestnosť s výstavou obranných zbraní a archeologických nálezov.

V závere arkádovej chodby sa vpravo vstupuje do gotickej kaplnky svätej Alžbety, pochádzajúcej z tridsiatych rokov 15. storočia. Kaplnka bola postavená v dvoch fázach. Jej vznik pravdepodobne súvisel so stavebnými úpravami Spišského hradu v rokoch 1430 – 1437. Zastropená bola najskôr plochým, pravdepodobne kazetovým stropom. Zaklenutie v podobe kamenných rebier, znamenajúce súčasne zavŕšenie stavebných prác na kaplnke, bolo realizované neskôr, pravdepodobne v druhej polovici 15. storočia. V rámci obnovy pamiatky bola kaplnka zastropená a čiastočne bol rekonštruovaný systém klenbových prípor. V jej interiéri sú inštalované exponáty sakrálnej povahy pričom kaplnka slúži i svojmu pôvodnému, duchovnému účelu.

Súčasťou expozičných priestorov sú i ukážky dobových interiérov – mučiarne, stredovekej kuchyne, spálne, kúpeľne ako aj zbrojnice. Tieto všetky interiéry sú turistom prístupné.Spišský hrad - pôdorys

Pôdorys - Spišský hrad


Legenda k pôdorysu:
1 - horný hrad, 2 - románsky palác, 3 - kruhová veža, 4 - paláce s arkádovou chodbou, 5 - kaplnka, 6 - cisterna, 7 - obranné a prevádzkové budovy, 8 - románske predhradie, 9 - vežovitý palác prepošta, 10 - stredný hrad, 11 - zbrojnica a kapitánsky dom, 12 - vstupná veža, 13 - barbakan, 14 - stĺpy obrannej palisády, 15 - dolný hrad, 16 - obranné veže, 17 - kruhovitá veliteľská pevnôstka Jiskrových vojsk, 18 - stajne

Fotogaléria

2013

 • Spišský hrad-Pohľad na hrad
 • Spišský hrad-Pohľad na hrad
 • Spišský hrad-Pohľad na hrad
 • Spišský hrad-Pohľad na hrad
 • Spišský hrad-Pohľad na hrad
 • Spišský hrad-Pohľad na hrad
 • Spišský hrad-Pohľad na hrad
 • Spišský hrad-Pohľad na hrad
 • Spišský hrad-Vstupná brána
 • Spišský hrad-Pohľad na hrad
 • Spišský hrad-Pohľad na dolný hrad
 • Spišský hrad-Južná obranná veža
 • Spišský hrad-Vstup do predhradia
 • Spišský hrad-Kamenné stĺpy - pozostatky palisády
 • Spišský hrad-Pohľad na hradný komplex
 • Spišský hrad-Pohľad na hrad
 • Spišský hrad-Pohľad na hrad
 • Spišský hrad-Kruhovitá veža
 • Spišský hrad-Úzke schodisko v kruhovej veži
 • Spišský hrad-Interiér hradu
 • Spišský hrad-Interiér hradu
 • Spišský hrad-Interiér hradu
 • Spišský hrad-Interiér hradu
 • Spišský hrad-Interiér hradu
 • Spišský hrad-Pohľad na hradný komplex
 • Spišský hrad-Pohľad na hradný komplex
 • Spišský hrad-Pohľad na hrad
 • Spišský hrad-Pohľad na hrad
 • Spišský hrad-Hradný múr

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • Spišský hrad-1955
 • Spišský hrad-história
 • Spišský hrad-1972
 • Spišský hrad-kresba hradu
 • Spišský hrad-história

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • Spišský hrad-2017 - Poslal: Róbert Hlava
 • Spišský hrad-2018 - Poslala: Maia
 • Spišský hrad-2020 - Poslal: Miroslav Kučera
 • Spišský hrad-2021 - Riso
 • Spišský hrad-2021 - Riso

Pošlite nám vaše fotografie - Spišský hrad

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Prelom 11. a 12. storočia sa niesol v znamení intenzívneho osídľovania spišského hradného kopca, čo sa odzrkadlilo v rozsiahlej stavebnej činnosti. Vybudovanie vrcholnostredovekého kamenného hradu spadá podľa dlhoročných výskumov do 12. storočia. Novému opevnenému sídlu dominovala nezvyčajne mohutná valcová obytná veža s hrúbkou múru na prízemí takmer 4m. Pravdepodobne sa k tejto stavbe viaže aj prvá nepriama zmienka o hrade z r.1209, hoci niektorí historici určujú prvú zmienku už z r.1190. Veža však bola krátko po svojom vzniku zničená pravdepodobne tektonickou poruchou. To vyvolalo potrebu obnovenia hradu radikálnou prestavbou. V rámci nej vyrástla nová murovaná hradba so smolnými nosmi a cimburím, ktorá meandrovito lemovala celý horný obvod strmých skál. Vzniknutý rozsiahly hradný areál sprístupňovala vežová brána s padacou mrežou. Na šiji brala v mohutnom opevnení postavili priestranný poschodový románsky palác, krátko nato vznikla aj hradná kaplnka situovaná v centrálnej polohe, ktorá slúžila županovi, ale pravdepodobne aj prepoštovi, ktorý sa usídlil na úpätí hradu vo vežovej stavbe v priestore dnešného románskeho predhradia.

Spišský hrad bol jedným z mála hradov, ktoré odolali ničivému mongolskému vpádu v roku 1241, napriek tomu ešte zosilnili jeho opevnenie. Za mocenských bojov na začiatku 14.storočia bol hrad pri neúspešnom obliehaní Matúšom Čákom poškodený a následne v rámci obnovy zrekonštruovaný. V roku 1437 zomrel kráľ Žigmund Luxemburský a kráľovná Alžbeta Luxemburská povolala na ochranu záujmov svojho syna Ladislava bratrícke vojská Jána Jiskru z Brandýsa. Ten po ovládnutí okolitého územia sa zameral na dobytie hradu. Po prvom neúspešnom pokuse sa mu však po dohovore s vtedajším hradným kapitánom podarilo hrad ovládnuť. Hrad, ktorý sa stal Jiskrovým sídlom, zažil nový stavebný rozmach. Jeho výsledkom bol vznik nových stavieb na hrade a nového opevnenia predovšetkým dolného nádvoria. Prvou stavbou, datovanou do tohto obdobia a na toto miesto, bola kruhová pevnôstka (tzv. Jiskrova) s priemerom sedemnásť metrov. Jiskrovo vojsko neskôr vystriedali bratríci, po odchode ktorých opevnený tábor stratil význam.

Za bojové zásluhy a vernosť panovníkovi daroval v roku 1465 Matej Korvín Spišský hrad do dedičnej držby aj s titulom dedičného grófa Zápoľskovcom. Spolu s hradom dostali i jedenásť slobodných spišských miest. Keď sa Zápoľskovci stali pánmi Spišského hradu, napriek viacerým hradným panstvám, sa stal ich základňou, čo zdôraznili i stavebnou premenou jeho areálu na šľachtické sídlo zodpovedajúce svojmu významu. Po obnove poškodených častí začali s jeho prestavbou. V prvej etape prác bolo ich hlavnou myšlienkou udržať románsky palác ako hlavný objekt. Nasledujúce dve prestavby aj úprava románskeho paláca, znamenali vznik nových budov a gotickej kaplnky so vstupmi od paláca, ktorú postavili na voľnom priestranstve na nádvorí.

Spišský hrad, ktorý sa v prvej polovici 16. storočia stal predmetom vnútorných sporov, často menil majiteľov. Napokon pripadol natrvalo novému rodu – Thurzovcom. Počas ich panstva boli stavebné úpravy ovplyvňované novým výtvarným prejavom – renesanciou, ktorej prílevu napomáhal intenzívny obchodný styk Thurzovcov so zahraničím. Vo vlastníctve Thurzovcov však hrad nebol ani jedno storočie. Už v tridsiatych rokoch 17. storočia rod spišskou vetvou vymrel po meči. Hrad sa stal predmetom dedičských sporov. Kráľovským rozhodnutím sa napokon Spišský hrad dostal v roku 1639 do vlastníctva nových a posledných majiteľov – Csákyovcov, v ktorých majetku ostal až do roku 1945. Tí prístúpili k zásadnej prestavbe hradu. Prvým predstaviteľov rodového vlastnítva na hrade bol Štefan. Csákyovci poznamenali Spišský hrad značnými stavebnými zmenami, prebiehajúcimi od štyridsiatych rokov 17. storočia až do roku 1663. Nádvorie horného hradu bolo zcelené do spojených krídiel, pred ktoré predstavali arkády, pričom zmenili aj funkciu starších budov na hospodárske (v románskom paláci umiestnili zbrojnicu). Zmenili vstup a prispôsobili ho na delovú obranu. Nové, meniace sa spoločenské podmienky, mali podstatný význam na ďalší osud hradu. Obranné nároky sa znižovali a údržba hradu vyžadovala čoraz vyššie náklady. S pribúdajúcim časom sa hradné panstvo postupne odsťahovávalo do novovybudovaných kaštieľov pod hradom, Hodkoviec a neskôr aj Bijacoviec, a hrad začal neúprosne chátrať.

Aj napriek čiastočnému spustnutiu hrad ešte odolal obliehaniu Thökölyho povstalcov a naposledy ho opevnili. Nedostatočne udržiavaný hrad však v r.1780 podľahol požiaru, ktorý pohltil všetky drevené a zmiešané konštrukcie a navždy hrad zmenil na ruinu. Hoci aktivity smerujúce k záchrane zrúcaniny začali už koncom 19.storočia, s celkovou konzerváciou sa začalo až v r.1969. Vďaka tomu bol Spišský hrad zabezpečený a sprístupnený verejnosti.

Povesti a legendy

Povráva sa...

Na hrad prišiel igric. Spevmi sa votrel do priazne županovej slobodnej sestry Hedvigy, tá zanedbala starostlivosť o neterku-sirôtku a malú Zuzanku uniesli uzhovorení zbojníci. Hedviga, na ktorej spočíva najväčšia vina, zišla z rozumu. Dodnes vraj chodí v bielom, s lutnou pri boku po hrade a hľadá malú zverenkyňu.

Vesen a jeho synovia

Kmeň Staroslovienov priviedol na južný Spiš vladyka Vesen. Zastavili sa pri dvojici nápadných skalných kopcov ležiacich uprostred širokej kotliny. Dva vŕšky boli ideálne na vybudovanie nového hradiska a dvaja boli aj Vesenovi synovia. Preto na ľavom kopci začal stavať Bystroň a na pravom Dragovit. Jadrom ich neskoršieho sporu sa stala krásna Zorica, o ktorú zviedli krvavý boj. Z bratského zápasu vyšiel víťazne Bystroň a krásna deva sa mala stať jeho ženou. Dragovit však Zoricu presvedčil, aby s ním ušla a rozhnevaný Bystroň vypálil bratovo hradisko. Dragovitovi sa však spolu s krásnou švagrinou podarilo ujsť a jeho hradisko na kopci, ktorý sa dnes nazýva Dreveník, už nikto nikdy neobnovil. Naopak, z Bystroňovho dvorca sa stal neskôr mocný Spišský hrad.

Halušky s kapustou

Drábi spišského hradného pána raz na hrad doviedli gazdinú, o ktorej išiel chýr, že varí najlepšie halušky s kapustou. Keď si hradný pán overil pravdivosť zvesti a najedol sa halušiek do popuku, zadržal kuchárku v hradnej kuchyni a prikázal jej ostať na hrade. Jej mužovi sa však cnelo za ženou i za haluškami, a tak priniesol hradnému pánovi sud plný kapusty. Tú vraj treba dať tam, kde jeho žena varí halušky. Hradný pán ho pochválil a kázal mu kapustu zložiť v kuchyni. Manželia chytro kapustu zo suda povyberali a žena vliezla do prázdneho suda. Sedliak pritĺkol naň vrchnák a ženu si odgúľal domov.

Užitočné informácie

Otváracia doba a vstupné


Komentáre k objektu

 • rogalik
 • 09.12.2021 13:44
 • Spišský hrad


Spisský hrad je jedna taká stavba, na ktorú sa nikdy nedá zabudnúť. Už na fotkách vyzerá parádne a v skutočnosti je ešte oveľa krajší ….


 • Jano
 • 02.06.2021 12:07
 • Spišský hrad


Malo by byť celonárodným záujmom celý Spišský zámok zrekonštruovať. Poliaci to dokázali s Malborkom, ktorý po 2. sv. vojne úplne ľahol, tak prečo to nedáme aj my? Pritom je Malbork veľkosťou porovnateľný so Spišom. Dnes je tam fantastické vybavenie na výbornej úrovni, ktoré na slovenksu nemá obdoby. Máme sa od Poliakov čo učiť!


 • jozef
 • 21.08.2018 10:40
 • Spišský hrad


čo je lepšie oravsky hrad alebo spišský.

Hrady-zamky.sk: Jozef, to je ako ked sa spytas co je lepsie pivo ci vino... kazdemu podla chuti :)


 • dusansuster
 • 02.04.2017 09:53
 • Spišský hrad


pristupnost otvaracia doba

Hrady-zamky.sk: Otvaraciu dobu a vstupne najdete v sekcii Uzitocne informacie pri kazdom hrade. Tam je uvedeny odkaz na stranku, kde su tieto informacie uvedene.Použité zdroje a literatúra: BÁRTA V., BARTA V., NEŠPOR J. Hrady a zámky na Slovensku. Banská Bystrica : AB ART press, KOLLÁR D., NEŠPOR J., HRADY najkrajšie zrúcaniny. Bratislava : DAJAMA 2007, PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, KRIŽANOVÁ E.,PUŠKÁROVÁ B. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava : Šport 1990, WEB: sk.wikipedia.org, archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

Spišský hrad


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu