Bardejovský hrad

Horná brána s barbakánom sa nachádza na južnej strane mesta Bardejov, a je postavená na mieste Bardejovského hradu, chrániaceho stredovekú tridsiatkovú stanicu.

zrúcanina hradu / 285 m


SK | EN


hore

Bardejov, Prešovský kraj

N49° 17' 26.14",  E21° 16' 31.70"


Bardfa, Bardfolua, Barduyow, Bardegow, Bardiow, Bártfa

Prístup - Bardejovský hrad

Horná brána s barbakánom sa nachádza na južnej strane mesta Bardejov na Rhodyho ulici v historickom centre mesta. Odporúčame auto zaparkovať na niektorom z oficiálnych parkovísk mimo centra (napr. na nám. SNP alebo ak chcete aj bližšie k centru) a odtiaľ sa prejsť na Radničné námestie, potom na Hradbách až na Rhodyho ulicu. Tu v podzemnej kaviarni dominuje pôvodný hradobný múr predbránia.

Horná brána je súčasťou mestských hradieb, ktoré sa tiahnu takmer po celom obvode historického centra.

Čas < 5 min
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Zborov - 7.2 km, Hertník - 9.7 km

Interiér a exteriér

Plynulá pôdorysná línia hradobného múra tu vystupuje v tvare širokého oblúka do predpolia. V strede vystupujúceho útvaru bola umiestnená Vežová brána, z ktorej sa prechádzalo cez padací most do barbákanu a odtiaľ cez ďalší most na prešovskú cestu. Most, pôvodne drevený, bol v roku 1770 nahradený päťoblúkovým kamenným mostom. Z barbakánu sa zachovala juhozápadná časť oblúka barbakánového múru, juhovýchodná časť oblúka v základoch obytného domu, časť oblúka vedúceho k mostu cez vodnú priekopu a vystužené vodné priekopy.

V priestoroch podzemnej kaviarne sa zachovali pôvodné múry predbránia.

Fotogaléria

2019

 • Bardejovský hrad-Pohľad na objekt
 • Bardejovský hrad-Pohľad na objekt
 • Bardejovský hrad-Pohľad na objekt
 • Bardejovský hrad-Pohľad na objekt
 • Bardejovský hrad-Pohľad na objekt
 • Bardejovský hrad-Pohľad na objekt
 • Bardejovský hrad-Pohľad na objekt
 • Bardejovský hrad-Pohľad na objekt
 • Bardejovský hrad-Vstup do podzemia
 • Bardejovský hrad-Zvyšky múru v podzemí
 • Bardejovský hrad-Zvyšky múru v podzemí

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Pošlite nám vaše fotografie - Bardejovský hrad

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Bardejovský hrad sa prvýkrát spomína v roku 1407 v súvislosti s tridsiatkovou stanicou v Bardejove a jeho hospodárskym poradcom Markom z Norimberku. Marek sa okrem iného pokúsil v Bardejove riešiť otázku bezpečnosti vyberania tridsiatku, a preto si tu ako správca tridsiatkovej stanice chcel vybudovať nejakú pevnosť – hrad. Pravdepodobne pre nedostatok vhodného miesta (v tom čase bol už Bardejov opevnený múrmi a baštami) sa rozhodol premeniť hlavnú mestskú bránu na hrad a ubytovať v ňom vlastnú stráž.

Pri svojom rozhodnutí Marek vychádzal z výhodnej polohy Hornej veže. Čin Marka z Norimberka vyvolal nevôľu u obyvateľov mesta, lebo posádka hradu kontrolovala najdôležitejší príchod do mesta a neriadila sa podľa potrieb mesta. Preto Bardejovčania bojovali o to, aby Hornú bránu – hrad dostali opäť do svojej správy. To sa im aspoň čiastočne podarilo v roku 1412, keď kráľ Žigmund, aby pomohol mestu za preukázanú vernosť, vyňal bránu i hrad z právomoci kráľovských výberčích desiatku a odovzdal ju mestu.

Brána ako hrad sa spomína ešte aj v 16. storočí, ale potom sa správy o Bardejovskom hrade strácajú a hrad – brána mala už iba svoju pôvodnú funkciu. Od r.2015 začal archeologický výskum a obnova mestského opevnenia, kde sa na začiatku odkryli komplexné murivá podkovitého predbránia, mostnej konštrukcie, barbakánu a vonkajšieho priekopového múru.

Povesti a legendy

K tomuto objektu nie sú dostupné žiadne povesti

Užitočné informácie

Mestské hradby sú voľne prístupné, v podzemí je kaviareň.


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: WEB: www.bardejov.sk/turizmus/pamiatky, onlinebardejov.com, www.severovychod.sk/vylet/bardejovska-horna-brana-s-barbakanom, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

Bardejovský hrad


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu