Bardejovský hrad

Horná brána s barbakánom sa nachádza na južnej strane mesta Bardejov, a je postavená na mieste Bardejovského hradu, chrániaceho stredovekú tridsiatkovú stanicu.

Počasie Bardejov

hore

Bardejov, Prešovský kraj, 285 m n.m.

N49° 17' 26.14",  E21° 16' 31.70"


Bardfa, Bardfolua, Barduyow, Bardegow, Bardiow, Bártfa

Prístup a okolie

Horná brána s barbakánom sa nachádza na južnej strane mesta Bardejov na Rhodyho ulici v historickom centre mesta. Odporúčame auto zaparkovať na niektorom z oficiálnych parkovísk mimo centra (napr. na nám. SNP alebo ak chcete aj bližšie k centru) a odtiaľ sa prejsť na Radničné námestie, potom na Hradbách až na Rhodyho ulicu. Tu v podzemnej kaviarni dominuje pôvodný hradobný múr predbránia.

Horná brána je súčasťou mestských hradieb, ktoré sa tiahnu takmer po celom obvode historického centra.

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Zborov - 7.2 km, Hertník - 9.7 km

Geocaching v okolí


Interiér a exteriér

Plynulá pôdorysná línia hradobného múra tu vystupuje v tvare širokého oblúka do predpolia. V strede vystupujúceho útvaru bola umiestnená Vežová brána, z ktorej sa prechádzalo cez padací most do barbákanu a odtiaľ cez ďalší most na prešovskú cestu. Most, pôvodne drevený, bol v roku 1770 nahradený päťoblúkovým kamenným mostom. Z barbakánu sa zachovala juhozápadná časť oblúka barbakánového múru, juhovýchodná časť oblúka v základoch obytného domu, časť oblúka vedúceho k mostu cez vodnú priekopu a vystužené vodné priekopy.

V priestoroch podzemnej kaviarne sa zachovali pôvodné múry predbránia.

Pôdorys - Bardejovský hrad


K tomuto objektu nie je dostupný pôdorys. Máte pôdorys k dispozícii? Napíšte nám

Fotogaléria

2019

 • Bardejovský hrad-Pohľad na objekt
 • Bardejovský hrad-Pohľad na objekt
 • Bardejovský hrad-Pohľad na objekt
 • Bardejovský hrad-Pohľad na objekt
 • Bardejovský hrad-Pohľad na objekt
 • Bardejovský hrad-Pohľad na objekt
 • Bardejovský hrad-Pohľad na objekt
 • Bardejovský hrad-Pohľad na objekt
 • Bardejovský hrad-Vstup do podzemia
 • Bardejovský hrad-Zvyšky múru v podzemí
 • Bardejovský hrad-Zvyšky múru v podzemí

Na uvedené fotografie sa vzťahujú autorské práva © hrady-zamky.sk

Historické fotografie


K tomuto objektu nie sú dostupné historické fotografie. Viete o nejakej? Napíšte nám

Pošlite nám vaše fotografie - Bardejovský hrad

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

História a osobnosti

Bardejovský hrad sa prvýkrát spomína v roku 1407 v súvislosti s tridsiatkovou stanicou v Bardejove a jeho hospodárskym poradcom Markom z Norimberku. Marek sa okrem iného pokúsil v Bardejove riešiť otázku bezpečnosti vyberania tridsiatku, a preto si tu ako správca tridsiatkovej stanice chcel vybudovať nejakú pevnosť – hrad. Pravdepodobne pre nedostatok vhodného miesta (v tom čase bol už Bardejov opevnený múrmi a baštami) sa rozhodol premeniť hlavnú mestskú bránu na hrad a ubytovať v ňom vlastnú stráž.

Pri svojom rozhodnutí Marek vychádzal z výhodnej polohy Hornej veže. Čin Marka z Norimberka vyvolal nevôľu u obyvateľov mesta, lebo posádka hradu kontrolovala najdôležitejší príchod do mesta a neriadila sa podľa potrieb mesta. Preto Bardejovčania bojovali o to, aby Hornú bránu – hrad dostali opäť do svojej správy. To sa im aspoň čiastočne podarilo v roku 1412, keď kráľ Žigmund, aby pomohol mestu za preukázanú vernosť, vyňal bránu i hrad z právomoci kráľovských výberčích desiatku a odovzdal ju mestu.

Brána ako hrad sa spomína ešte aj v 16. storočí, ale potom sa správy o Bardejovskom hrade strácajú a hrad – brána mala už iba svoju pôvodnú funkciu. Od r.2015 začal archeologický výskum a obnova mestského opevnenia, kde sa na začiatku odkryli komplexné murivá podkovitého predbránia, mostnej konštrukcie, barbakánu a vonkajšieho priekopového múru.


Povesti a legendy

K tomuto objektu nie sú dostupné žiadne povesti. Viete o nejakej? Napíšte nám

Užitočné informácie

Mestské hradby sú voľne prístupné, v podzemí je kaviareň.


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: WEB: www.bardejov.sk/turizmus/pamiatky, onlinebardejov.com, www.severovychod.sk/vylet/bardejovska-horna-brana-s-barbakanom, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

Bardejovský hrad


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu