hrad Zborov

Zrúcanina hradu na zalesnenom kopci Ondavskej vrchoviny nad obcou Zborov v okrese Bardejov.

zrúcanina hradu / 460 m


SK | EN


hore

Zborov, Prešovský kraj

N49° 21' 11.72",  E21° 17' 54.63"


Makovica, Makuicha, Makavicha, castrum Macauycha, castrum de Makovicza, Makauicha, Zboró

Prístup - hrad Zborov

Trasa 1: Cez obec Zborov prechádza cesta č.77, z ktorej krátko po vstupe do obce z Bardejova odbočíme vpravo na úzku ulicu Podhradie. Pokračujeme rovno až na koniec ulice, kde odbočíme vpravo a prejdeme celou ulicou až k osamelej budove. Tu môžeme popri ceste zaparkovať. Odtiaľto prejdeme peši mostíkom ponad riečku Kamenec. Pokračujeme vľavo, po žltej TZT súbežne s riečkou popri stromoch, až sa dostaneme na otvorenú lúku. Odbočíme vpravo, pokračujeme miernym stúpaním po lúke (v horúčavách môže byť pomerne náročné). Neskôr cesta vchádza do lesa, kde už príjemnejšie pokračuje vpravo až k hradu Zborov.

Čas 25-30 min Profil +133m/0m
Náročnosť Parkovisko parkovisko


Trasa 2: V obci Dlhá Lúka pôjdeme až na jej koniec na ulicu Makovická, kde je parkovisko. Odtiaľ peši po žltej trase lesom až k hradu.

Čas 40 min Profil +143m/0m
Náročnosť Parkovisko parkovisko


Trasa 3: Pre náročnejších turistov je alternatívou prístup z centra obce Zborov po červenej TZT (Cesta hrdinov SNP), cez sedlo pod Hradským až na hrad. Zaparkovať je možné aj bližšie popri ceste na ulici Zákutie.

Čas 1:10 h Profil +183m/-51m
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Bardejov - 7.2 km, Hertník - 16.9 km

Interiér a exteriér

Ústrednú časť hradu tvorí mohutná veža - donjon. Patril k nej aj palác, kaplnka a ostatné budovy obklopené nepravidelnou hradbou opevnenia s polkruhovitými baštami. Z južnej strany je prístupné veľké nádvorie, ktoré obopína jadro hradu a ktoré chránila veža.

Zachovali sa múry, niektoré len v základoch, iné do značnej výšky. Miestami sa v múroch zachovali strielne, nárožné kvádrovanie, otvory okien a dvier. Tiež na niektorých múroch renesančná omietka s sgrafitovou ornamentikou.hrad Zborov - pôdorys

Pôdorys - hrad Zborov


Fotogaléria

2019

 • hrad Zborov-Pohľad na objekt
 • hrad Zborov-Pohľad na objekt
 • hrad Zborov-Vstupná brána
 • hrad Zborov-Vstupná brána
 • hrad Zborov-Pohľad na objekt
 • hrad Zborov-Pohľad na objekt
 • hrad Zborov-Pohľad na objekt
 • hrad Zborov-Pohľad na objekt
 • hrad Zborov-Pohľad na objekt
 • hrad Zborov-Pohľad na objekt
 • hrad Zborov-Pohľad na objekt
 • hrad Zborov-Pohľad na objekt
 • hrad Zborov-Pohľad na objekt
 • hrad Zborov-Pohľad na objekt
 • hrad Zborov-Pohľad na objekt
 • hrad Zborov-Pohľad na objekt
 • hrad Zborov-Pohľad na objekt
 • hrad Zborov-Pohľad na objekt
 • hrad Zborov-Pohľad na objekt
 • hrad Zborov-Pohľad na objekt
 • hrad Zborov-Pohľad na objekt
 • hrad Zborov-Pohľad na objekt
 • hrad Zborov-Pohľad na objekt
 • hrad Zborov-Pohľad na objekt

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • hrad Zborov-1899
 • hrad Zborov-história
 • hrad Zborov-história
 • hrad Zborov-história

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • hrad Zborov-Nikol 2020
 • hrad Zborov-Vinko 2021

Pošlite nám vaše fotografie - hrad Zborov

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Hoci sa nezachovala hodnoverná listina, ktorá by bližšie objasňovala dobu a dôvody výstavby hradu Zborov, stavebné počiatky hradu možno zaradiť do obdobia po r.1317, keď došlo k upevneniu moci Karolom Róbertom. Predpokladá sa, že hrad mal pôvodne plniť strážnu funkciu na obchodnej ceste a funkciu pohraničného hradu.

Prvou zachovanou písomnou správou o existencii hradu Makovica je listina kráľa Ľudovíta I. z r. 1347, kde sa spomína ako "de Makauicha". Kastelánmi boli v tom čase Štefan a Juraj Bebekovci. Už v roku 1364 získal od panovníka hradné panstvo Makovica šľachtic Peter Cudar z Ónodu. Cudarovci rozšírili hradné panstvo o okolité majetky a vytvorili tak rozsiahle feudálne domínium v severnom Šariši. Nepriaznivé politické pomery v Uhorsku však v nasledujúcom období vážne narušili charakter a hustotu osídlenia. Poľské vojenské ťaženia v r. 1439 – 1444, 1471 a 1491 – 1492 cez makovické panstvo, pôsobenie Jiskrových žoldnierskych vojsk, chaos v krajine a feudálna anarchia boli spojené s bojmi o uhorský trón a podnietili činnosť lúpežných bratríckych skupín. Tento stav trval až do konca 15. storočia. Po vymretí rodu Cudarovcov v r. 1470, daroval kráľ Matej Korvín makovické hradné panstvo majiteľom stropkovského hradného panstva, pánom z Rozhanoviec (Rozgonyiovci). V r. 1493 získal hradné panstvo sliezsky šľachtic Schellenberg a po ňom v r. 1522 páni z Torysy (Tarczayovci). V bojoch o uhorský trón podporovali Jána Zápoľského a po jeho porážke im bolo domínium v r. 1548 kráľom Ferdinandom I. odňaté a pridelené jeho prívržencovi magnátovi Gašparovi Serédymu. Po jeho smrti v r. 1553 zdedil panstvo jeho syn Juraj. Serédyovci hrad rozšírili a opevnili. Po nich získal hrad Ondrej Balassa. Napokon ho do r. 1601 vlastnil poľský magnát Ján z Ostrogu, ktorý sa oženil s dcérou Serédyho.

Ján z Ortrogu predal v r. 1601 makovické panstvo spolu s hradom Žigmundovi Rákóczimu. Pri potláčaní povstania v r.1684 cisársky generál Schultz hrad dobyl a prikázal zbúrať. V tom čase už existoval kaštieľ v mestečku Zborov a hrad sa už neobnovil. V 18. storočí bolo panstvo skonfiškované a rozdelené. Časť získal gróf Aspremont, manžel Juliany Rákócziovej, sestry Františka Rákócziho II., časť Szirmyovci a menšiu časť Erdöyovci. V r.1915 sa v okolí hradu odohrali najťažšie boje východného frontu medzi Rakúsko-Uhorskom a Ruskom, keď bol hrad značne poškodený.

V r.2010 vzniklo občianske združenie na záchranu hradu Zborov.

Povesti a legendy

Hrad a čerti

Hrad vraj začali stavať na vrchu Kaštielik, kde sa však stretávali strigy s čertmi. A tak čo cez deň ľudia vybudovali, to bolo ráno preč. Čerti totiž, aby im kamene neprekážali v divom tanci, ich prenášali na susedný kopec. Stavebníci, aby si ušetrili ďalšiu prácu, radšej postavili hrad tam, kde im čerti tie kamene poprenášali. Vďaka tomuto sporu ho pomenovali Sporov a časom sa jeho názov pretvoril na Zborov.

Puknuté srdce

Gašpar II. Serédy si Zborov veľmi obľúbil. No hrad sa zapáčil aj Žigmundovi Rákóczimu, ktorý ho chcel od neho kúpiť. Šľachtic teda musel, keď si chcel hrad ponechať, veľkého magnáta od zámeru nejakým spôsobom diplomaticky odhovoriť. S predajom súhlasil pod podmienkou, že si vypýtal na tú dobu nehoráznu sumu peňazí, ktoré musia byť vyplatené dukátmi razenými v tom istom roku. Jedného dňa však skutočne Žigmund priniesol doslova mech dukátov, ktoré pochádzali z rovnakého roku. Serédy dané slovo chlapsky dodržal, avšak jeho srdce stratu Zborova nevydržalo a puklo od žiaľu. Dodnes popri ceste z obce Dlhá Lúka stojí jeho pamätník.

Užitočné informácie

Zrúcanina je voľne prístupná


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: BÁRTA V., BARTA V., NEŠPOR J. Hrady a zámky na Slovensku. Banská Bystrica : AB ART press, KOLLÁR D., NEŠPOR J. Hrady najkrajšie zrúcaniny. Bratislava : DAJAMA 2007, NEŠPOR J., Za tajomstvami zrúcanín. Zrúcaniny Východného Slovenska. Bratislava : Gu100 2003, PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, KOLLÁR D., LACIKA J. Od hradu k hradu 2.diel. Bratislava : DAJAMA 2018, WEB: www.zborov.sk, sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

hrad Zborov


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu