hrad Kráľovský Chlmec - Csonkavár

Zrúcanina hradu, podľa niektorých zdrojov castellum - opevnený kaštieľ, známy ako Csonkavár, leží na vyvýšenine východného úpätia Chlmeckých pahorkov na okraji mesta Kráľovský Chlmec

zrúcanina hradu / 135 m


SK | EN


hore

Kráľovský Chlmec, Košický kraj

N48° 25' 26.33",  E21° 58' 29.18"


Helmech, Csonkavár, Királyhelmec

Prístup - hrad Kráľovský Chlmec - Csonkavár

Z hlavného ťahu, ktorý vedie mestom Kráľovský Chlmec (Svätušská ulica) sa dostaneme najlepšie po Hlavnej ulici až k úzkym uličkám ako Podhradská a Františka Rákócziho. Hoci sa autom dá vyjsť až k zrúcanine (strmý svah), odporúčame odstaviť auto v úzkej uličke na Fr.Rákócziho, odtiaľ je to naozaj len kúsok peši - vydáme sa rovno a po chvíli dôjdeme na rázcestie Fr. Rákócziho-Z.Lórántffyovej a Podhradskej. Tu sa vyberieme strmou uličkou vľavo, ktorá nás zavedie priamo k zrúcanine Csonkavár. Hneď pri zrúcanine je stredoveko zariadená reštaurácia (pivnica).

Čas < 5 min
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Leles - 5.8 km, Veľký Kamenec - 14.3 km, Streda nad Bodrogom - 17.4 km

Interiér a exteriér

Do dnešného dňa sa z Csonkaváru zachovalo iba niekoľko múrov a časť pivničných priestorov. V takomto stave je už celé stáročia, o čom hovorí napokon i jeho názov – maďarské Csonkavár možno totiž preložiť ako „Hrad trosiek“, „Troskohrad“ či „Okyptený hrad“.

Táto dnes už kultúrno-historická pamiatka predstavuje šľachtické sídlo kaštieľovitého typu. Dilema okolo hrádku v Chlmci spočíva najmä v otázke, či bol vôbec skutočnou opevnenou stavbou. V okolitom teréne nevidno žiadne stopy po výraznejšej fortifikácii. Málopočetné písomné záznamy a väčšina hmotných nálezov väčšmi nahrávajú teórii, že išlo skôr o neskorostredovekú kamennú obytnú stavbu, teda akési šľachtické sídlo kaštieľovitého typu, resp. pripomínajúce ranú formu kaštieľa. Zachovaný objekt bol kedysi dvojpodlažný, pričom na prvom poschodí sú v severovýchodnej stene zachované dve okienka s polkruhovým zaklenutím. V juhovýchodnej stene sa zachovali zvyšky valenej klenby z lomového kameňa, ktoré boli zapustené zrejme až dodatočne. Nárožia stavby sú vybudované z veľkých tesaných tufitových kvádrov s rozmermi 35-40 x 60-70 x 40 cm.hrad Kráľovský Chlmec - Csonkavár - pôdorys

Pôdorys - hrad Kráľovský Chlmec - Csonkavár


Fotogaléria

2017

 • hrad Kráľovský Chlmec - Csonkavár-Pohľad na objekt
 • hrad Kráľovský Chlmec - Csonkavár-Pohľad na objekt
 • hrad Kráľovský Chlmec - Csonkavár-Pohľad na objekt
 • hrad Kráľovský Chlmec - Csonkavár-Pohľad na objekt
 • hrad Kráľovský Chlmec - Csonkavár-Pohľad na objekt
 • hrad Kráľovský Chlmec - Csonkavár-Pohľad na objekt
 • hrad Kráľovský Chlmec - Csonkavár-Pohľad na objekt
 • hrad Kráľovský Chlmec - Csonkavár-Pohľad na objekt
 • hrad Kráľovský Chlmec - Csonkavár-Pohľad na objekt
 • hrad Kráľovský Chlmec - Csonkavár-Pohľad na objekt
 • hrad Kráľovský Chlmec - Csonkavár-Pohľad na objekt
 • hrad Kráľovský Chlmec - Csonkavár-Pohľad na objekt
 • hrad Kráľovský Chlmec - Csonkavár-Pohľad na objekt

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • hrad Kráľovský Chlmec - Csonkavár-história
 • hrad Kráľovský Chlmec - Csonkavár-história

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Pošlite nám vaše fotografie - hrad Kráľovský Chlmec - Csonkavár

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Zdroje o vzniku hradu sú veľmi nejasné a rozchádzajú sa v informáciách. Podľa niektorých zdrojov hrad vznikol ešte pred príchodom Maďarov na územie Slovenska, iné datujú vznik hradu okolo roku 1414 alebo ešte neskôr, až začiatkom 16. storočia. Niektoré hypotézy pripisujú vznik hrádku Matúšovi z Pavloviec, resp. rodu Palócziovcov vo všeobecnosti. O genéze hrádku je isté len to, že vznikol veľmi neskoro, najskôr až niekedy v druhej polovici 15. storočia. Väčšina existujúcich dôkazov však naznačuje, že pravdepodobnejšie obdobie vzniku je prelom 15. a 16. storočia alebo začiatok 16. storočia.

Prvé písomné správy o Kráľovskom Chlmci nájdeme v listine kráľa Ondreja II. z roku 1214. Jedná sa ale o zmienku o samotnej obci Chlmec a nie hradu. Kráľ v nej potvrdil leleskému prepoštovi vlastníctvo majetkov, ktoré vznikajúcemu prepošstvu daroval vacovský biskup Boleslav. Jednou z darovaných dedín s územnými majetkami k nej patriacimi bol aj Chlmec. Zaujímavý je fakt, že už vtedy mal status trhového miesta. Na prelome 13-ho a 14.storočia mal v Chlmci kúriu šľachtic Dionýz. Jemu a jeho príbuzným dal Karol Róbert v roku 1323 skonfiškovať chlmecké majetky a udelil ich šľachticovi Mikčovi. Chlmec bol vo vlastníctve Mikča a jeho dedičov aj začiatkom druhej polovice 14. storočia. Dedina opäť menila vlastníka v roku 1403, kedy ju Žigmund Luxemburský daroval šľachticovi Matúšovi z Pavloviec. Kráľovský Chlmec sa ako mestečko prvýkrát uvádza v písomnom zázname z roku 1461. V 15.storočí boli majiteľmi hradu panské rodiny Palócziovcov, Pelejtejovcov, Ujfalussiovcov a Zbuďajovcov. Koncom 15. storočia bol majetkom rodiny Palócziovskej, ktorej posledný mužský potomok, Anton Palóczi, padol v bitke pri Moháči (1256).

Hrad potom zdedila jeho manželka, rodená Magdaléna Pašajová, avšak nevedela si ho udržať. Mal o neho záujem vplyvný a chamtivý oligarcha Peter Perényi. Zmocnil sa hradu násilím a toto vlastníctvo si nechal potvrdiť od kráľa Jána Zápoľského, ktorého bol prívržencom. Neskôr sa však pridal k Ferdinandovi a na jeho korunovácii sa zúčastnil ako strážca koruny. Keď sa Ferdinand dozvedel, že Perényi hrá na viaceré strany, tak ho dal uväzniť. Síce neskôr bol ochotný ho pustiť po zaplatení 40 000 dukátov ako náhradu za majetky, ktorých sa násilím zmocnil, ale pobyt vo väzení podlomil Perényiho zdravie a na ceste zo žalára do Viedne zomrel (1548). V tom istom roku bol vydaný 46. zákonný článok, ktorý prikázal zrútiť mnoho hradov a medzi nimi i Kráľovský Chlmec. Od tých čias už nebol hrad obnovený. V roku 1598 sa stal majiteľom zrúcaniny a okolitého majetku Štefan Báthory. Neskôr (1610) boli spolumajiteľmi Daróczyovci, Thelegdiovci, Nyáryovci a Gobocovci a roku 1654 i Rákócziovci. Roku 1690 kúpili časť Chlmca jeho starí majitelia, premonštráti, ktorí o 7 rokov neskôr získali ďalšiu časť od Juraja Rákócziho II. za 18 000 zlatých. Neskôr sa Chlmec stal majetkom krajinského palatína Juraja Thurzu, po ňom ho zdedil jeho syn Imrich Thurzo a po jeho smrti Zuzana Lorantffy, ktorá postavila v Chlmci dodnes zachovaný kaštieľ.

Povesti a legendy

K tomuto objektu nie sú dostupné žiadne povesti

Užitočné informácie

Zrúcanina je voľne prístupná


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: WEB: www.kralovskychlmec.sk, sk.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

hrad Kráľovský Chlmec - Csonkavár


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu