hrad Plaveč

Zrúcanina hradu na návrší Spišsko-šarišského medzihoria, nad obcou Plaveč - časť Podzámok (okr. Stará Ľubovňa), nad údolím rieky Poprad

zrúcanina hradu / 549 m


SK | EN


hore

Plaveč, Prešovský kraj

N49° 15' 18.76",  E20° 50' 51.47"


Palocha, Ploche, Plaucha, Plautz, Polocha, Polovcha, Plawcz, Plavycz, Palocsa

Prístup - hrad Plaveč

Na hrad Plaveč sa dostaneme, ak prichádzame od Starej Ľubovne a odbočíme hneď na prvej odbočke vpravo po vstupe do obce Plaveč (po tabuli s názvom obce je mostík a hneď po ňom doprava). Hrad sa nachádza v časti Podzámok. Vzápätí pokračujeme vpravo a pri malom rázcestí sa držíme vľavo - to už by sme mali byť na úzkej asfaltovej cestičke. Pokračujeme po nej stále rovno, pomedzi domky až dôjdeme opäť na rázcestie. Cesta pokračuje rovno na Pastovník, ale my odbočíme doľava, až prídeme na parkovisko priamo pod hradom.

Čas < 5 min
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Krivany - 10.6 km, Ľubovniansky hrad - 12.7 km, Pečovská Nová Ves - 20 km

Interiér a exteriér

Veľkosť a členitosť areálu naznačuje zvyšok pôvodnej obytnej veže, obranných bášt a pozostatky polkruhovej bašty z novodobej prestavby, ktoré spolu s útržkami spodných konštrukcií renesančných múrov vymedzujú nádvorie. Podľa starších opisov býval dvor na vnútornej strane hradieb obstavaný budovami a prístupný bránou v strede východného krídla. Na juhu a na západe rozširovalo priestor hradu predhradie.

Hrad stratil svoju charakteristickú siluetu po páde veľkej časti steny paláca a zostalo potom už len zopár múrov bývalej obytnej časti. Od r.2014 však začala obnova a rekonštrukcia hradu, dobudovali sa dve veľké obranné veže, ktoré sú v pôdoryse väčšie ako prvá spomínaná. Nachádzali sa viac pod zemou ako nad ňou, ale podarilo sa ich odkryť a domurovať, konkrétne ide o juhovýchodnú a severovýchodnú baštu.hrad Plaveč - pôdorys

Pôdorys - hrad Plaveč


Legenda k pôdorysu:
1 - zvyšky hradnej veže, 2 - nádvorie, 3 - obranné bašty, 4 - zvyšok bašty po prestavbe, 5 - predhradie

Fotogaléria

2013

 • hrad Plaveč-Pohľad na hrad
 • hrad Plaveč-Pohľad na hrad
 • hrad Plaveč-Pohľad na hrad
 • hrad Plaveč-Pohľad na hrad
 • hrad Plaveč-Pohľad na hrad
 • hrad Plaveč-Pohľad na hrad
 • hrad Plaveč-Pohľad na hrad
 • hrad Plaveč-Pohľad na hrad
 • hrad Plaveč-Pohľad na hrad
 • hrad Plaveč-Pohľad na hrad
 • hrad Plaveč-Pohľad na hrad
 • hrad Plaveč-Pohľad na hrad
 • hrad Plaveč-Pohľad na hrad
 • hrad Plaveč-Pohľad na hrad
 • hrad Plaveč-Pohľad na hrad
 • hrad Plaveč-Pohľad na hrad
 • hrad Plaveč-Pohľad na hrad
 • hrad Plaveč-Pohľad na hrad
 • hrad Plaveč-Pohľad na hrad

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • hrad Plaveč-1910
 • hrad Plaveč-1913
 • hrad Plaveč-história
 • hrad Plaveč-kresba hradu

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • hrad Plaveč-Foto 2016 Poslal: Vladimír Kubáč (CZE)
 • hrad Plaveč-Tobiaskova 2019
 • hrad Plaveč-Katarína Iskierková 2020
 • hrad Plaveč-Katarína Iskierková 2020
 • hrad Plaveč-Katarína Iskierková 2020

Pošlite nám vaše fotografie - hrad Plaveč

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Prvá zmienka o hrade je datovaná do roku 1294. Na vlastné náklady ho dal vybudovať šľachtic Arnold, syn Ditricha zo Spiša. Od začiatku bol vymurovaný z kameňa. Za svoje meno vďačí pravdepodobne kmeňu Polovcov (Plavcov), ktorých uhorskí králi v 11. - 12. storočí za účelom obrany hraníc pozývali do pohraničných oblastí Uhorska. Ako kráľovský hrad ho Karol I. Róbert z Anjou daroval v r. 1317 spolu s panstvom Drugethovcom a po vymretí rodu v roku 1366 ho kráľ Žigmund Luxemburský získal späť. Okolo r.1400 dal kráľ hrad do držby Bebekovcom, ktorí boli trvalými vlastníkmi plavečského panstva. Avšak pred polovicou 15.storočia sa hradu zmocnil Ján Jiskra z Brandýsa a od r.1453 bol Plaveč hlavným oporným bodom jeho vojenských aktivít. Hajtman Peter Aksamita však v r.1458 pri bitke pri Sárospataku padol v boji a hrad získal Imrich Zápoľský, ktorý dal hrad nanovo opevniť.

V r.1505 ho od Zápoľského dostal Michal Horváth z Veľkej Lomnice, ktorého potomkovia prijali meno podľa hradu - Palocsayovci. Vlastnili ho až do roku 1857. Počas povstania Juraja I. Rakócziho bol hrad na strane vzbúrencov. V 18. storočí, keď stratil vojenský význam, Palocsayovci ho doplnili obytnými budovami a upravili na pohodlné bývanie natoľko, že sa v roku 1715 v zmysle nariadenia cisára Karola VI. o demolácii hradov vyhol zbúraniu, pretože bol uznaný, že má charakter obytného objektu. Poslednou veľkorysou premenou prešiel hrad v r.1830 za Ferdinanda Horvátha-Palocsaya, keď časť obytnej zástavby nadobudla charakter klasicistického kaštieľa. V r.1856 objekt vyhorel a zostal v zrúcaninách a o rok neskôr, v roku 1857 rod Palocsayovcov vymrel. Progresívnemu chátraniu v druhej polovici 20.storočia podľahla i zvyšná kulisa západného zámockého priečelia. Od r.2014 začala obnova a rekonštrukcia hradu, dobudovali sa dve veľké obranné veže.

Povesti a legendy

Povráva sa...

Po poslednom stavovskom povstaní, Plaveč mali v roku 1715 zbúrať. Výrečnému Jurajovi Palocsayovi sa vraj podarilo pomocou vína a zlata presvedčiť komisiu, aby hrad vyhlásila za obytný kaštieľ, na ktorý sa mandát panovníka nevzťahoval.

Povesť o hradnom pánovi

Hradný pán Mikuláš bol človek s tvrdým srdcom. Ešte aj brata, ktorého vždy nenávidel, dal po smrti palicovať. Keď mu v nedeľnej kázni duchovný otec vstúpil do svedomia, veľkomožný vyletel z kostola ako uštipnutý. Skočil do koča a zdivené kone hnal rovno na kňaza, čo ho vyšiel na ulicu upokojiť. Za to, že vraníkmi usmrtil božieho sluhu, cisár pánu Mikulášovi vymeral trest. Nesmel viac zapriahať kone. Prišla tuhá zima. K dedine sa od hradu blížili sane s volským záprahom a za saňami uháňala svorka vlkov. Darmo urodzený poháňal volky do svižného kroku. Ďalej ako ku kostolu nedošli. Tam, kde v lete kone ušliapali farára, hradný pán zaplatil pokutu životom. Rozdriapali ho vlci.

Užitočné informácie

Zrúcanina je voľne prístupná


Komentáre k objektu

 • Bianka
 • 28.11.2015 19:06
 • hrad Plaveč


Náš hrad je proste superPoužité zdroje a literatúra: NEŠPOR J. Za tajomstvami zrúcanín. Bratislava : Gu100 2003, KRIŽANOVÁ E.,PUŠKÁROVÁ B. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava : Šport 1990, WEB: sk.wikipedia.org, z-ne.pl, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

hrad Plaveč


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu