kaštieľ Šaštín

V meste Šaštín-Stráže, na pravom brehu rieky Myjava, sa nachádza továrňou znehodnotená budova kaštieľa so zvyškami bastiónového opevnenia, ktorý bol postavený na mieste pôvodného hradu

kaštieľ / 168 m


SK | EN


hore

Šaštín-Stráže, Trnavský kraj

N48° 38' 29.21",  E17° 08' 38.51"


Sasswar, Saswar, Sasvár

Prístup - kaštieľ Šaštín

Zvyšky múrov bastiónového opevnenia a továrňou znehodnotená budova kaštieľa sa nachádzajú hneď pri rieke Myjava v meste Šaštín-Stráže, na Hviezdoslavovej ulici v objekte bývalej továrne. Zaparkovať možno na priestranstve pred areálom, prípadne v priľahlej uličke. Odporúčame objekt obísť aj popri brehu rieky Myjava, ale aj z druhej strany po úzkej uličke, kde sú múry pomerne dobre viditeľné.

Čas < 5 min
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Holíčsky zámok - 18.6 km, Plavecký hrad - 18.8 km, Korlátka - 19.3 km, Plavecké Podhradie - 19.7 km

Interiér a exteriér

Pravdepodobne v druhej tretine 16. storočia bol hrad prestavaný na novú modernú pevnosť. Je otázne, kedy získal podobu bastiónovej pevnosti so štvorcovým pôdorysom, no z typologického hľadiska sa zhoduje s opevnením Holíčskeho zámku. Zachované zvyšky pôvodného objektu pozostávajú z kaštieľa a bastiónového opevnenia, ktoré má zachovanú v takmer úplnom stave juhovýchodnú kurtinu opevnenia, južný a východný bastión, južný úsek juhozápadnej kurtiny a časti priebehu severovýchodnej kurtiny aj so severným bastiónom. Pod úrovňou terénu, na plochách obkolesujúcich opevnenie, sa predpokladajú konštrukcie vodnej priekopy. Budova kaštieľa je trojkrídlová s pôdorysom tvaru „U“. Severné bočné krídlo a hlavné krídlo sú dvojpodlažné, južné bočné krídlo je prízemné, všetky sú čiastočne podpivničené. Dve miestnosti v južnom krídle sú zaklenuté korýtkovými klenbami s výsečami a kútovými lunetami. Opevnenie pozostáva zo zemných lichobežníkových bastiónov, situovaných na rohoch pevnostnej terasy štvorcového pôdorysu, ktorú vyčleňujú kurtiny medzi bastiónmi. Plášť kurtín a bastiónov je vybudovaný z pálených tehál.

Objekt stratil pamiatkový charakter, keď bol adoptovaný na účely textilnej výroby. Pôvodné objekty boli neslohovo upravené, pričom nové objekty ani nesledovali pôvodný priebeh opevnenia.

Fotogaléria

2020

  • kaštieľ Šaštín-Severný bastión
  • kaštieľ Šaštín-Severný bastión
  • kaštieľ Šaštín-Južný bastión
  • kaštieľ Šaštín-Južný bastión
  • kaštieľ Šaštín-Pohľad na objekt a prestavaný kaštieľ
  • kaštieľ Šaštín-Južný bastión
  • kaštieľ Šaštín-Južný bastión
  • kaštieľ Šaštín-Južný bastión
  • kaštieľ Šaštín-Pohľad na objekt a prestavaný kaštieľ

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

  • kaštieľ Šaštín-Začiatok 20.storočia Zdroj: obnova.sk

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Pošlite nám vaše fotografie - kaštieľ Šaštín

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Opevnený kaštieľ (dnes už len textilnou výrobou znehodnotená budova) bol s najväčšou pravdepododobnosťou postavený na mieste pôvodného nížinného hradu. Existencia hradu sa predpokladá na základe doloženého archidiakonátu v Sasváre v rokoch 1218 až 1248.

Na konci 13. storočia je hrad písomne doložený ako bližšie nemenovaný drevený hrad blízko Holíča. Hrad sa znova spomína v roku 1296, keď ho od rakúskeho vojvodu Albrechta vybojoval Abrahám Rufus a vrátil ho kráľovi Ondrejovi III. V roku 1317 ho však Karol Róbert aj s majetkami daroval práve Abrahámovi za jeho zásluhy. Začiatkom 14. storočia sa Šaštínsky hrad dostal do rúk Matúša Čáka Trenčianskeho.

Neskôr hrad vlastnili grófi zo Sv. Jura, hoci ich záujmy na tamojšom hrade nie sú doložené. Hrad sa potom dlhú dobu nikde nespomína. Poslednou zmienkou je zrejme správa kronikára Windeckého, ktorý spomína obsadenie hradu vojskom moravských markgrófov Jošta a Prokopa v roku 1401. Nie je známe, či hrad zanikol kvôli rozbrojom, alebo až za husitských bojov.

V období vrcholného stredoveku Šaštínske hradné panstvo patrilo Stiborovi I. a Stiborovi II. zo Stiboríc, po ich vymretí získali hrad i panstvo v roku 1435 Czoborovci, hoci sídlili v Holíči. Od začiatku 16. storočia sa o hrad museli deliť s Révayovcami, a zrejme vtedy mohlo dôjsť k stavbe neskorogotického či ranorenesančného sídla v Šaštíne na mieste starého hradu. Na základe príkazu cisára Ferdinanda II. došlo k fortifikácii objektu a stavbe nárožných bastiónov.

Po hospodárskom úpadku Czoborovcov získali holíčske panstvo Habsburgovci v roku 1736 a objekty v Holíčí i Šaštíne využívali na textilnú výrobu. V Holíči na výrobu fajansy a Šaštín bol textilným centrom.

Po prvej pozemkovej reforme v Československu bol objekt adaptovaný na továrenskú výrobu a stratil tak svoj pamiatkový charakter. V polovici 18. storočia manufaktúru kúpili obchodníci z Rakúska. K väčším zásahom do kostry kaštieľa prišlo v polovici 19. storočia a textilná výroba sa do objektu vrátila v 20. storočí.

Objekt bol nakrátko vyhlásený kultúrnou pamiatkou, proti čomu sa však odvolal súkromný majiteľ.

Povesti a legendy

K tomuto objektu nie sú dostupné žiadne povesti

Užitočné informácie

Zvyšky múrov opevnenia a prestavaná budova kaštieľa sú v areáli súkromného objektu, viditeľné z exteriéru


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007 WEB: www.obnova.sk, sk.wikipedia.org Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

kaštieľ Šaštín


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu