hrad Korlátka

Zrúcanina gotického hradu bezprostredne pri obci Cerová - časť Rozbehy, situovaná na skalnom zube v okrajovej polohe Malých Karpát.

zrúcanina hradu / 424 m


SK | EN


hore

Cerová, Trnavský kraj

N48° 34' 30.66",  E17° 23' 10.38"


Korlátko, Korlátkő, Korlátky, Korlathkeu, Korlathkw, Kunradstayn, Korlatowe Kameny, Kunradi Lapide, Konradstein

Prístup - hrad Korlátka

Trasa 1: Autom sa dostaneme do obce Rozbehy (Cerová, časť Rozbehy), ktorou prejdeme až na koniec. Ďalej pokračujeme popri cintoríne, po ceste vedúcej popri rozhľadni a po pár metroch uvidíme smerovú tabuľu aj s odbočkou vpravo na lúku. Tu popri ceste môžeme odstaviť auto a pokračovať cez lúku, malý kúsok lesa a opäť cez lúku relatívne krátkym klesaním až na hrad Korlátka.

Čas 5-10 min Profil 0m/-15m
Náročnosť Parkovisko parkovisko


Trasa 2: Od spomínanej odbočky na lúku pokračujeme ešte pár metrov autom až ku chate, kde môžeme zaparkovať. Pokračujeme peši skratkou po žltej TZT priamo oproti chate až na hrad.

Čas < 5 min Profil 0m/-13m
Náročnosť Parkovisko parkovisko


Trasa 3: Náročnejšia a dlhšia trasa je z obce Prievaly, kde sa po žltej TZT cez les dostaneme k spomínanej chate a odtiaľ rovno oproti na hrad.

Čas 1:15 h Profil +194m/-28m
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Ostrý Kameň - 6 km, Smolenice - 7.7 km, Trstín - 7.9 km, Dobrá Voda - 11.1 km, Katarínka - 11.3 km, Plavecký hrad - 12.5 km, Plavecké Podhradie - 12.9 km, Sobotište - 17.4 km, Branč - 18.6 km, Šaštín - 19.3 km

Interiér a exteriér

Pomerne zachované zvyšky spodného hradu so štvorstennou budovou, obvodových múrov a zreteľnou hradnou priekopou s podporným múrom padacej brány. Vo vrchnej, staršej gotickej časti, nájdeme niekoľko architektonických detailov.

Obmedzený výhľad do okolitej krajiny, ktorej na východnej strane dominuje blízka štvorica veterných elektrární. Badateľné sú zvyšky obvodových múrov horného hradu a úseky dolného opevnenia, tiež aj zvyšky kruhovej veže.hrad Korlátka - pôdorys

Pôdorys - hrad Korlátka


Legenda k pôdorysu:
1 - okrúhla veža, 2 - nádvorie horného hradu, 3 - palác, 4 - prvé predhradie, 5 - západné opevnenie, 6 - druhé predhradie, 7 - bašta, 8 - neskororenesančná budova

Fotogaléria

2012

 • hrad Korlátka-Pohľad na hrad
 • hrad Korlátka-Pohľad na hrad
 • hrad Korlátka-Pohľad na hrad
 • hrad Korlátka-Pohľad na hrad
 • hrad Korlátka-Pohľad na hrad
 • hrad Korlátka-Vstupná brána
 • hrad Korlátka-Pohľad na hrad
 • hrad Korlátka-Pohľad na hrad
 • hrad Korlátka-Pohľad na hrad
 • hrad Korlátka-Pohľad na hrad
 • hrad Korlátka-Pohľad na hrad
 • hrad Korlátka-Pohľad na hrad
 • hrad Korlátka-Pohľad na hrad
 • hrad Korlátka-Pohľad na hrad
 • hrad Korlátka-Pohľad na hrad
 • hrad Korlátka-Pohľad na hrad
 • hrad Korlátka-Pohľad na hrad
 • hrad Korlátka-Pohľad na hrad

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • hrad Korlátka-história
 • hrad Korlátka-história
 • hrad Korlátka-1972
 • hrad Korlátka-kresba hradu

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • hrad Korlátka-2020 - Katka Bolešová
 • hrad Korlátka-2020 - Katka Bolešová
 • hrad Korlátka-2020 - Katka Bolešová
 • hrad Korlátka-2020 - Katka Bolešová
 • hrad Korlátka-2020 - Katka Bolešová
 • hrad Korlátka-2020 - Katka Bolešová
 • hrad Korlátka-2020 - Anton Srnka
 • hrad Korlátka-2020 - Anton Srnka
 • hrad Korlátka-Edita Hirnerová 2015

Pošlite nám vaše fotografie - hrad Korlátka

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Listinami neoverená prvá zmienka o hrade z r.1289 je spojená s Ugrinom z rodu Hont-Pázmányovcov. Avšak použitie valcového tvaru veže či účel hradu napovedajú vznik už v druhej polovici 13.storočia. Na začiatku 14.storočia bol hrad majetkom Ulvinga z Harzendorfu, ktorému mal pán Váhu a Tatier, Matúš Čák Trenčiansky vyplatiť v r.1317 odstupné. Pri bitke s uhorským kráľom Karolom I. sa Korlátsky hrad stal v r.1321 kráľovským majetkom. V r.1394 hrad získal od Žigmunda Luxemburského Stibor zo Stiboric. Po Stiborovej smrti, v roku 1414 zdedil hrad i celé panstvo jeho syn Stibor II. Keďže on v roku 1434 zomrel bez potomkov, hrad sa opäť stal kráľovským majetkom.

Niekoľkokrát bol na hrade aj sám kráľ Žigmund. V búrlivom pohusitskom období obsadili hrad odbojní hajtmani ako napr. Ján z Moravian (1444). Z jeho rúk hrad vyslobodil Mikuláš Ujlaki, ktorý ho vzápätí v r.1452 odovzdal Osvaldovi z Bučian. Jeho potomkovia sa na hrade usadili avšak Osvaldov syn sa stal neverným panovníkom a preto mu skonfiškovali všetky majetky, teda aj cerovský hrad a pripojili ho ku kráľovským majetkom. V r.1485 kráľ Matej Korvín prepustil hrad za 6000 dukátov členovi rytierskeho rádu, Jánovi Plaknerovi. Toto však nenadobudlo platnosť, lebo i v budúcnosti užíval hrad pán z Bučian. Po vymretí rodiny ho zdedil župan František Nyáry. V roku 1578 bol spolumajiteľom hradu Gašpar Pongrácz a jeho brat Ján z Oponíc. Do roku 1700 sa tu vystriedali Pongráczovci i Apponyiovci. Počas vlády Apponyiovcov v r.1645 hrad nakrátko obsadili povstalci Juraja Rákocziho, ktorí však zakrátko odtiahli. Istý čas mal na hrade majetkový podiel i šľachtický rod Windischgrätzovcov.

V roku 1740 bývalo na hrade už len niekoľko panských hajdúchov, ktorí strážili väzňov v hradných pivniciach. Napriek tomu, že bol hrad ešte zachovalý, panstvo ho opustilo a odsťahovalo sa do pohodlnejších kaštieľov v Jablonici a na Lieskovom.

Hrad od polovice 18.storočia pomaly pustol. Z jednotlivých stavieb sa zachovali zvyšky múrov horného hradu a súvislejšie úseky dolného opevnenia.

Povesti a legendy

Povesť o hrade

Kto by sa chcel prekopať k pokladom v zavalených pivniciach hradu, musí po celý čas odriekať bez mýlky pospiatky otčenáš a nech by sa dialo čokoľvek, nesmie hlasno preriecť ani slovo.

Hajdúsi na cerovskom hrade

Na cerovskom hrade žil pán, ktorého ľud iba zloduchom nazýval. To preto, že zle zaobchádzal s poddanými, nechával ich palicovať na dereši. Raz jeden poddaný, menom Mišo, neprišiel do roboty na panské. Prikázal pán svojim drábom, aby chorého na kravách na jeho hnojnom voze doviezli do hradu a aby ho strestali tridsiatimi palicami. Pandúri vykonali, ako im pán nakázal. Keď dobitého Miša nakladali na voz, prišlo dvanásť hôrnych chlapov na čele s Jánošíkom. Zbojníci poviazali pandúrov a obliekli sa do ich šiat. Časť s Jánošíkom šla k pánovmu hradu. Pána priviazali na dereš a dávali mu na zadok dosiaľ, kým pred vlastnými poddanými nesľúbil, že aj on sám i jeho pandúri budú lepšie s ľudom zaobchádzať. Odvtedy sa ľuďom uľavilo a pán cerovského hradu zmäkol.

Užitočné informácie

Zrúcanina je voľne prístupná


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: BÁRTA V., BARTA V., NEŠPOR J. Hrady a zámky na Slovensku. Banská Bystrica : AB ART press, KRIŽANOVÁ E.,PUŠKÁROVÁ B. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava : Šport 1990, PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, WEB: http://en.wikipedia.org, www.obeccerova.sk, www.skonline.sk, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

hrad Korlátka


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu