hrad Lipovce

Zvyšky hradu Lipovce sa nachádzajú SZ od rovnomennej obce na pozdĺžnom vápencovom brale zvanom Zámčisko nad kaňonom Lačnovského potoka asi 1,5km na západ od obce.

zrúcanina hradu / 648 m


SK | EN


hore

Lipovce, Prešovský kraj

N49° 03' 25.42",  E20° 56' 07.11"


Lypouch, Lipowecz, Lipowce, Varhoska, Lipovský hrad, Szinyelipóc

Prístup - hrad Lipovce

K hradu Lipovce sa dostaneme z cesty č.3421, ktorá prechádza obcou Lipovce. Opustíme obec po spomínanej ceste smerom na Lačnov, až prídeme k chate popri ceste a na druhej strane je kríž. Tu môžeme zaparkovať. Odtiaľ po lúke smerom popri včelínu na juh klesaním neznačenou cestičkou k lesu až k zvyškom hradu.

Čas 10-15 min Profil +9m/-63m
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Pečovská Nová Ves - 11.1 km, Krivany - 12.7 km, Spišský hrad - 13.8 km, Šarišský hrad - 17.5 km

Interiér a exteriér

Na úzkom skalnatom hrebeni sa zachovali nadzemné zvyšky hradu, no celý hrad údajne zaberal územie približne 60 x 40 metrov a pozostával z dvoch častí - severnej a južnej. V severnej časti, obklopenou šijovou priekopou, bola dominantná kamenná veža, ktorá pravdepodobne nebola okrúhla, ale polygonálna so zaoblenými hranami. K veži sa pripájal múr, ktorý sa tiahol po celej hrane hrebeňa až k južnej stavbe. Pod vežou, na menšom nádvorí, stáli hospodárske budovy. Južnú časť komplexu tvoril vnútorný hrad. Bol tu hradný palác s rozmermi 10 x 6 metrov, ktorý mal zaoblené severovychodné nárožie. Hrad bol chránený aj drevenými palisádami na valoch s priekopou.

Z hradu sa zachovali už len fragmenty a zvyšky múrov. Kamenná veža v severnej časti hradu je zachovaná do výšky cca 1,5 poschodia, v južnej časti hradu sa rysuje pravdepodobne palácová stavba. Od roku 2012 sa čiastočnej rekonštrukcii hradu venuje združenie Rákociho cesta.hrad Lipovce - pôdorys

Pôdorys - hrad Lipovce


Legenda k pôdorysu:
Zdroj: PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov

Fotogaléria

2019

  • hrad Lipovce-Pohľad na hrad
  • hrad Lipovce-Pohľad na hrad
  • hrad Lipovce-Pohľad na hrad
  • hrad Lipovce-Pohľad na hrad
  • hrad Lipovce-Pohľad na hrad
  • hrad Lipovce-Pohľad na hrad
  • hrad Lipovce-Pohľad na hrad
  • hrad Lipovce-Pohľad na hrad
  • hrad Lipovce-Pohľad na hrad

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

  • hrad Lipovce-ideová rekonštrukcia - Mazánik

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Pošlite nám vaše fotografie - hrad Lipovce

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Dejiny hradu nie sú veľmi známe. Archeologicky zistiteľné je snáď len datovanie vzniku a zániku hradu. Výraznou pomôckou je správa z listiny z r. 1331, kde sa píše, že si šoltýs dediny Šindliar môže postaviť svoj mlyn aj pri potoku pod hradom, z čoho vyplýva, že hrad vtedy už existoval.

V r.1262 panovník Belo IV. listinou udelil donáciu na svinianske panstvo šľachticovi Mersemu. Niektorí historici uvádzajú, že už vtedy tamojšia rodina Merse postavila hrad pri Lipovci. Staviteľom mohol byť pravdepodobne Dominik z rodu Merse, najmladší Benediktov syn. Tieto informácie však nie sú potvrdené, nakoľko prvú informáciu o hrade máme z roku 1311. Isté však je, že Merseovci boli majiteľmi hradu, no oni sami nikdy nevystupovali ako kasteláni.

Začiatkom roku 1311 sa zhoršil postoj kráľa voči palatínovi Omodejovi. Omodejov syn Ján zajal Petra z rodu Merse. Hrad sa práve tu prvýkrát spomína v súvislosti s udalosťou, keď Ján obsadil aj hrad pri Lipovci a zabral celý majetok panstva Svinia.

Na Lipovskom hrade zatiaľ nebol vykonaný podrobnejší archeologický výskum, ktorý by potvrdil jeho existenciu v 15. storočí a neskôr. Preto z doposiaľ vykonaných výskumov vyplýva, že hrad mohol zaniknúť do roku 1500.

Povesti a legendy

Povesť o nerovnej láske

Povesť opisuje lásku akou zahorel k dedinskej dievčine Hanke z obce Lipovce mladý hradný pán. Sľúbil jej svoju lásku a zaprisahal sa, že si ju vezme, ale to nedodržal. V deň jeho svadby s bohatou nevestou sa jeho Hanka dostala na hrad aj s jeho novonarodeným synom. Na nádvorí aj napriek tomu, že ju mama prehovárala, aby sa vrátila domov, ostáva a od žiaľu kamenie. Nepomáha jej ani odprosovanie mladého hradného pána a tak on na koni odchádza a už sa nevracia. Hrad pustol, len ona skamenená je dodnes pred hradom, akoby chcela po celé veky rozprávať o svojej veľkej pokorenej láske.

Užitočné informácie

Zrúcanina je voľne prístupná.


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: SMOROŇ M., Rod Merše. Prešov : MICHAL VAŠKO - VYDAVATEĽSTVO 2016, PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, POLLA B., VINDIŠ I., Východoslovenské hrady a kaštiele. VÝCHODOSLOVENSKÉ VYDAVATEĽSTVO 1966 WEB: OZ Rákociho cesta, www.castrum.sk, sk.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

hrad Lipovce


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu