hrad Likava

Zrúcanina sa nachádza na návrší Chočského podhoria Liptovskej kotliny asi 1 km na sever od obce Likavka v okrese Ružomberok.

Počasie Likavka

hore

Likavka, Žilinský kraj, 630 m n.m.

N49° 06' 19.42",  E19° 18' 43.82"


Likova, Likavka, Lichwa

Prístup a okolie

Výstup na hrad Likava je mierne náročný. Hneď na okraji obce Likavka v smere od Dolného Kubína je odbočka, kde môžeme odstaviť auto, nakoľko ďalej je vstup autom zakázaný. Peši sa miernym stúpaním dostaneme cez lúku až dôjdeme k rázcestiu. Odtiaľ pokračujeme cestou vpravo - je možné si cestu k hradu i skrátiť skratkou cez les, avšak odporúčame trochu dlhšiu, no rozhodne lepšiu cestu okolo, ktorá nás dovedie priamo k bráne hradu. Podstatné je držať sa červenej turistickej trasy vychádzajúcej z obce.

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Liptovský hrad - 9.8 km, Oravský hrad - 17.7 km

Geocaching v okolí


Interiér a exteriér

Na najvyššom mieste hradného návršia sa nachádza renesančne upravený gotický horný hrad. Medzi zrúcaninami palácov má malé nádvorie. Z archeologického hľadiska sú významné hlavne zachované gotické a renesančné architektonické články, obruby okien, portály, konzoly, strieľne, renesančná atika a smolné nosy na obranu hradnej prístupovej cesty. Mohutným opevnením so vstupom a baštami sa pýši dolný hrad. Hrad bol v poslednej dobe rekonštruovaný a upravovaný, takže v súčasnosti badať stopy po viacerých zásahoch.

Hrad bol staticky zabezpečený. Bol spevnený hlavne horný hrad, kde sú vybetónované podlažia a tiahlami spojené obvodové múry. Dosť nepekne je zrekonštruovaná aj časť hradu nad vstupnou bránou. V dolnom hrade prebehla tiež rekonštrukcia, ktorej výsledkom sú pórobetónové tvárnice a keramika. Okrem týchto neprimeraných zásahov však stále pôsobí zrúcanina impozantne.

Pôdorys - hrad Likava


hrad Likava - pôdorys

Legenda k pôdorysu

1 - nádvorie horného hradu, 2 - hlavná veža, 3 - južný palác, 4 - východný palác, 5 - severný palác, 6 - dolný hrad, 7 - vstupná veža, 8 - predhradie, 9 - vstupná brána, 10 - opevnenie vodného zdroja


Fotogaléria

2009

 • hrad Likava-Pohľad na hrad
 • hrad Likava-Pohľad na hrad
 • hrad Likava-Vstupná brána
 • hrad Likava-Brána z vnútornej strany
 • hrad Likava-Vstup do dolného hradu z predhradia
 • hrad Likava-Dolný hrad
 • hrad Likava-Pohľad na hrad
 • hrad Likava-Pohľad na hradný komplex
 • hrad Likava-Časť horného hradu
 • hrad Likava-Časť múrov horného hradu
 • hrad Likava-Nádvorie hradu
 • hrad Likava-Pohľad na hrad

Na uvedené fotografie sa vzťahujú autorské práva © hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • hrad Likava-história
 • hrad Likava-1886
 • hrad Likava-1867
 • hrad Likava-kresba
 • hrad Likava-1903 - Zdroj: Cirbus profile

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • hrad Likava-Foto 2011 - Poslala: Zuzana Chudá
 • hrad Likava-Foto 2011 - Poslala: Zuzana Chudá
 • hrad Likava-Foto 2013 - Poslal: Eva Sýkorová
 • hrad Likava-Foto 2015 - Poslal: Vladimír Kubáč (CZE)
 • hrad Likava-Foto 2015 - Poslal: Vladimír Kubáč (CZE)

Pošlite nám vaše fotografie - hrad Likava

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Likava patrí k slovenským hradom bez maďarského ekvivalentu názvu, čo svedčí o etnicite obyvateľov Liptova a využití miestneho mena. Strážny hrad pri ceste z Liptova na Oravu dal pravdepodobne postaviť magister Donč okolo roku 1335. Po jeho smrti hrad pripadol kráľovskej komore a v roku 1397 sa ho dotklo ťaženie moravského markgrófa Prokopa a opolského kniežaťa Ladislava, pri ktorom hrad dobyli a nakrátko obsadili. V rokoch 1410 až 1415 pôsobila na hrade kráľovská stavebná huta, ktorá vykonala na hrade mnohé úpravy. V dvadsiatych rokoch toho istého storočia bol na hrade kastelánom Ján z Messenpeku, ktorého neskoršie pôsobenie je dobre známe aj na Morave. Keď okolo roku 1430 dostala Likavu kráľovná Barbora Cejlská, Jánovým pričinením sa hradu zmocnili husiti, ktorých posádka ho opustila až v roku 1434.

Neskôr patril hrad Jánovi Hunyadimu, ktorý ho obnovil a vystaval novú západnú bránu. Neskôr sa v dočasnom vlastníctve striedali Pongráczovci zo Svätého Mikuláša a Peter Komorovský. Od neho získal Matej Korvín panstvo naspäť v roku 1474 a po jeho smrti pripadlo jeho nemanželskému synovi Jánovi. V roku 1496 sa hradu násilím zmocnil Štefan Zápoľský, ale v spore jeho syna Jána s Ferdinandom I. Habsburským o uhorský trón dobyl Likavu v roku 1528 cisársky generál Katzianer. Poškodené sídlo dostal Ľudovít Pekry a podľa erbových nápisov z rokov 1533 až 1535 ho veľkoryso obnovil a prestaval.

V polovici storočia ho už však vlastnili Báthoryovci a roku 1566 hrad zakúpil vojvodca Ján Krušič z Lupoglavy. Ten sa v období tureckého ohrozenia postaral o dôkladné opevnenie. Obetoval tomu i obytné priestory a kaplnku vo východnom čele hradu, ktoré výrazne posilnil a umiestnil doň delové komory, čím ho premenil na polygonálnu delovú baštu. S vdovou po Krušičovi vyženil likavské panstvo Štefan Illésházy, ktorý pravdepodobne prestavbu ukončil. Za Gašpara Illésházyho bola ešte roku 1642 postavená prvá východná brána, ale v polovici 17. storočia získal hrad kniežací rod Thökölyovcov.

Štefan Thököly za vysokú cenu konečne zabezpečil hradu vodný zdroj - studňu. Okrem toho boli opäť upravené, výškovo vyrovnané paláce a ich fasády. Štefan navyše od roku 1651 budoval obrovské západné predhradie, dnes takmer stratené v lesnom poraste. Tri okrúhle bašty (bolo ich vraj päť) spájala hradba tiahnuca sa po hrane terénnej terasy, pred ktorou bola čiastočne vyhĺbená priekopa. Ani to pri obliehaní cisárskym vojskom v roku 1670 nepomohlo a po týždni generál Heister hrad dobyl. K opätovnému obsadeniu povstaleckými oddielmi Thökölyovcov a cisárskymi vojskami došlo aj v roku 1678, a preto sa začalo s úpravou hradu na trestnicu. Ale po povstaní Františka II. Rákócziho erár došiel už v roku 1707 k rozhodnutiu hrad demolovať. Odvtedy sa stav hradu stále zhoršoval.

Keď sa v roku 1975 zrútilo okolie nárožia najviac ohrozeného severného paláca, konečne sa presadila snaha o záchranu. Od r. 1980 sa uskutočnil na hrade archeologický výskum a začali sa konzervačné práce.


Povesti a legendy

Povesť o hrade

Na obľahnutej Likave hradný pán s pomocou sluhu zakopal v noci poklad. Jediného svedka sťal a v nastávajúcom boji sám prišiel o život. Skryté cennosti stráži popravený čeľadník, ktorý o polnoci chodieva hradom s hlavou pod pazuchou.


Užitočné informácie

Otváracia doba a vstupné


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: BÁRTA V., BARTA V., NEŠPOR J. Hrady a zámky na Slovensku. Banská Bystrica : AB ART press, KRIŽANOVÁ E.,PUŠKÁROVÁ B. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava : Šport 1990, PLAČEK M., BÓNA M. Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : Slovart 2007, WEB: http://en.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

hrad Likava


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu