hrad Modrý Kameň

Zrúcanina gotického hradu Modrý Kameň so zachovaným barokovým kaštieľom sa nachádza v okrajovom pásme Krupinskej planiny priamo v najmenšom meste na Slovensku - v Modrom Kameni

zrúcanina hradu / 298 m


SK | EN


hore

Modrý Kameň, Banskobystrický kraj

N48° 14' 36.35",  E19° 20' 00.21"


Keykkw, Kekkew, Kékkö, Blauenstein

Prístup - hrad Modrý Kameň

Prístup k hradu Modrý Kameň nie je vôbec náročný, nakoľko sa hrad nachádza priamo v rovnomennom mestečku. K hradu vedú dve prístupové komunikácie. Ak prichádzame autom zo severnej strany (od Zvolena), odbočka na Pánsku cestu hneď na začiatku obce nás dovedie až k parkovisku pred hradom. Dostaneme sa k nemu aj z druhej strany Zámockou ulicou priamo z mesta.

Čas < 5 min
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Litava - 14.9 km, Čabraď - 16.8 km, Bzovík - 19.7 km

Interiér a exteriér

Zrúcanina horného hradu bola upravená na park s terasami poskytujúcimi pekné výhľady na krajinu. Múry jadra hradu boli čiastočne zakonzervované. Zrúcanina si však pýta hlbšiu obnovu a konzerváciu, nakoľko tam vďaka poveternostným vplyvom dochádza k uvoľnovaniu muriva.

Hradné múry majú zachované niektoré otvory, najmä arkiera a okien. Dolná, obytná časť je postavená na nižšej terase s pôdorysom v tvare nepravidelného U, prístupná kamenným hlavným portálom, do ktorého ústi most vedúci cez hradobnú priekopu. Obytná časť vznikla barokovou prestavbou dolného hradu, prístavbou kaplnky a dvorového traktu. Výrazným prvkom tejto úpravy je trojosový vstupný rizalit so štítovou nadstavbou. Vstupné priečelie kaplnky je situované do nádvoria, zvýraznené trojuholníkovým štítom. Prechod medzi dolným a horným hradom tvorí múr, uzatvárajúci dolné nádvorie, do ktorého je situované priamočiare schodište niekdajšej parkovej barokovej úpravy. V predhradí sa nachádza renovovaný kaštieľ, v ktorom v súčasnosti sídli Múzeum bábkarských kultúr a hračiek.

V interiéri kaštieľa sú tiež zaujímavé miestnosti s klenbami a klenuté arkádové chodby. Kaplnka s emporou zaberá dve podlažia. Odporúčame pozrieť si aj krátke podzemné chodby, ktoré kedysi pravdepodobne tvorili sústavu chodieb a spájali viacero hradov.hrad Modrý Kameň - pôdorys

Pôdorys - hrad Modrý Kameň


Legenda k pôdorysu:
1-horný hrad, 2-delostrelecká plošina, 3-nárožné bastióny, 4-šijová priekopa, 5-prístupový most, 6-barokový kaštieľ, 7-kaplnka

Fotogaléria

2011

 • hrad Modrý Kameň-Pohľad na hrad
 • hrad Modrý Kameň-Pohľad na hrad
 • hrad Modrý Kameň-Pohľad na hrad
 • hrad Modrý Kameň-Pohľad na hrad
 • hrad Modrý Kameň-Vstupná brána s prístupovým mostom
 • hrad Modrý Kameň-Horný hrad
 • hrad Modrý Kameň-Horný hrad
 • hrad Modrý Kameň-Horný hrad
 • hrad Modrý Kameň-Horný hrad
 • hrad Modrý Kameň-Hradné múry
 • hrad Modrý Kameň-Hradné múry
 • hrad Modrý Kameň-Fontána pri hrade - pod ňou prechádzajú podzemné chodby

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • hrad Modrý Kameň-história
 • hrad Modrý Kameň-história
 • hrad Modrý Kameň-história
 • hrad Modrý Kameň-kresba

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • hrad Modrý Kameň-Pohľad zhora - Poslal: Jozef

Pošlite nám vaše fotografie - hrad Modrý Kameň

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Dátum výstavby tohto šľachtického sídla možno len predpokladať na základe písomných prameňov, ktoré uvádzajú rok 1285. Pamätná tabuľa na objekte však vznik hradu spomína už pred vpádom Tatárov v r.1241. Zo zmienky z r.1285 sa dozvedáme o predpokladanom majiteľovi a staviteľovi hradu, ktorým bol Peter Forró. Po jeho smrti hrad získali synovia Kazimíra z rodu Hont-Pázmányovcov. Ale už v r.1290 ho vydobyli späť Petrovi súrodenci, zakladatelia rodu Balašovcov, ktorého potomkovia hrad vlastnili až do konca feudalizmu. Hradu sa neskôr násilne zmocnil Matúš Čák, ale po jeho smrti kráľ vrátil hrad predkom rodu Balassovcov. Prvým známym majiteľom bol zvolenský župan, krajský prokurátor Ditrich. V r.1562 vymenoval kráľ Ferdinand I. Habsburský majiteľa hradu Jána Balassu za zvolenského župana a veliteľa vojsk banskej oblasti. Rýchly postup Turkov zapríčinil v rokoch 1567-1568 zvýšenie obranyschopnosti hradu vybudovaním nových objektov určených pre delostreľbu a na pobyt väčšej posádky.

Už v r.1575 však Modrý Kameň napadli Turci a po troch dňoch obliehania ho nakoniec dobyli. V r.1578 Turci rozšírili plochu hradu palisádami. V r.1588 sa uhorské vojsko pokúšalo hrad dobyť, ale neúspešne. Podarilo sa však vypáliť predhradie a dokonca i hradné jadro. V rámci protitureckej ofenzívy koncom 16.storočia sa vojenskou operáciou na čele s Mikulášom Pálffym podarilo vydobiť väčšinu pevností späť. Pri ústupe však Turci hrad Modrý Kameň vyhodili do povetria, preto ho Žigmund Balassa musel po znovunadobudnutí v r.1609-1612 nákladne zrekonštruovať. Pravdepodobne v tomto období sa zmodernizovali aj delostrelecké plošiny a bol vybudovaný JV štvorboký bastión. Na mieste staršieho opevnenia sa postupne sformovala trojkrídlová palácová stavba v pôdoryse nepravidelného U vrátane kaplnky. V čase stavovských povstaní na začiatku 17.storočia sa hradný majiteľ Žigmund Balassa uchádzal o funkciu sedmohradského kniežaťa. Neváhal sa spriahnuť ani s Turkami, len aby získal väčšinovú podporu. Jeho zámer bol však odhalený a hrad Modrý Kameň bol v r.1616 kráľovským vojskom dobytý a Žigmund bol uväznený. Turecké útoky do tejto oblasti však naďalej pokračovali až kým v r.1659 opäť Turci nezískali hrad. Opätovné poškodenie hradu sa spomína aj v r.1683, keď ho zasa dobýjalo povstalecké vojsko Imricha Thökölyho.

Po tomto období už hradné jadro viac obnovené nebolo, len palác v predhradí dal Gábor Balassa v prvej polovici 18.storočia (1730) barokovo prestavať na pohodlný kaštieľ. Kaštieľ vtedy získal dnešnú podobu, pričom celá prestavba bola zavŕšená posvätením hradnej kaplnky v r.1759. Koncom 19.storočia bola zrúcanina horného hradu upravená na park s terasami a múry jadra hradu boli v r.1998 pamiatkovo zakonzervované. Poslenou majiteľkou hradu bola grófka Almášiová, ktorá v r.1923 celý areál predala štátu. V súčasnosti sa v kaštieli nachádza Múzeum bábkarských kultúr a hračiek.

Povesti a legendy

Array Čítaj ďalej...

Dni sa míňali a na hrade sa začalo pošepkávať, že hradná pani neumrela prirodzenou smrťou. Domnienky boli potvrdené tým, že onoho večera niektorí počuli v komnate krik a potom bolestný výkrik... A Balaša sa čím ďalej, tým väčšmi oddával pijatike. Za čiernych nocí sa mu vo sne zjavovala jeho žena. Hrozila mu zakrvavenou rukou a ťahala ho so sebou do priepasti. Počul jej volajúci hlas, jej vzdychy a náreky. Chýry sa pomaly dostali aj medzi ľud a nie div, že sa o nich začalo hovoriť aj na kráľovskom dvore. Kráľ, aby mal istotu a prípadne neodsúdil nevinného Balašu, ktorý mu bol napomoci v bitkách proti Turkovi, vyslal na hrad jedného zo svojich kapitánov, menom Schramm. Bol to veľmi bystrý človek. Prikázal mu, aby všetko dôkladne pozisťoval a v prípade, že by sa správy ukázali pravdivými, nech vraj Balašu dá hneď zavrieť do väzenia. Schramm zanedlho prišiel na hrad a Balaša ho prijal s úctou a zvyčajnou veľkopanskou pohostinnosťou. Jeho sprievod umiestnil medzi služobníctvom a aj preň dal usporiadať skvelú hostinu. Kapitána zaviedol do jedálne. - Išiel som práve okolo, - začal Schramm, - a myslel som si, že by nebolo odo mňa pekné, keby som ťa nenavštívil. - Ďakujem ti srdečne, priateľ! Cíť sa u mňa ako doma. - No, teda si aj vypime! Vyprázdnili na dúšok čaše dobrého vína a zanedlho sa rozvinula medzi nim i nenútená debata o všelijakých veciach. Balašovi ani len na um neprišlo, že by návšteva dvorného kapitána, s ktorým kedysi bojoval proti Turkovi, mohla mať aj nejaké skryté ciele. Pili a zabávali sa veselo. Schramm bol opatrný. Ešte ani slovko nenadhodil o jeho manželke, aby predčasne nevzbudil pohoršenie. Dvere sa na jedálni otvorili a vstúpil Balašov najvernejší sluha. Zavolal pána nabok a pošepol mu, že jeden z kapitánových nemeckých vojakov sa preriekol a povedal, že kapitán prišiel Balašu zlapať. - Ďakujem ti, priateľ, dostaneš odmenu, - povedal hradný pán celkom pokojne a išiel sa zabávať ďalej so svojim hosťom. Keď Schramm videl, že víno už Balašu premáha a cítil, že jeho chvíľa nadišla, nadhodil akoby len náhodou: - Imrich, až teraz badám, že som ani nepozdravil tvoju paniu a ty si sa ani nedovtípil mi ju predstaviť. - Moja manželka umrela! – vzdychol Balaša, podívajúc sa hrozne divo na svojho spoločníka. - Umrela? To som ani nevedel. Tak prijmi moju sústrasť. A kedy umrela? V Balašovej duši už vrelo a kypelo, ale ovládol sa. - Nedávno, - odpovedal. - No a na akú chorobu? Len pred pár dňami som počul o jej kráse chválospevy ?! – opýtal sa Schramm a jeho tvár poznačil potuteľný úsmev, ktorý Balaša spozoroval. Napäla sa v ňom každá žilka, každý nerv, nútilo ho, aby kapitána chytil a zaškrtil, ale ovládol sa Nateraz. Naoko bol celkom pokojný. Vstal od stola a podišiel k hosťovi. Naoko bol celkom pokojný. - Ja ti vysvetlím celú vec, priateľ, - začal hovoriť pomaly a ticho, hoci vo vnútri ním lomcoval hnev. – Raz večer som sedel s Barborou práve pri tomto stole, kde teraz sedíme a pijeme víno. Vtedy sme však víno nepili. Odrazu sme sa pre akúsi maličkosť povadili, ja som skočil k nej, ako teraz k tebe, chytil som ju okolo pása, ako teraz teba, zdvihol som ju do povetria, ako teraz teba, vieš...

Privliekol som ju k otvorenému oknu, ako vlečiem teraz teba a vieš, čo som potom spravil? – zasipel jedovato. Schramm chcel vykríknuť, ale už nebolo času, lebo v tej chvíli ho hradný pán vrhol do priepasti. - No a teraz už rozumieš? Aj ju som tak vyhodil oknom ako teraz teba! Chachacha... Chachacha... Zasa bolo počuť tlmený náraz, výkrik a Schramm s rozdrúzganými údmi vydýchol na dne priepasti. Balaša vypil na dúšok čašu vína a utrel si spotené čelo. Zavolal svojho najvernejšieho sluhu. - Myslím, že tebe nemusím vysvetľovať, čo sa tu stalo. Chápeš, že tu ostať nemôžem. Osedlaj dva najlepšie kone, hneď odídeme. Pod závojom noci sa pustili smerom na Poľsko, kde Balaša v dobrovoľnom vyhnanstve strávil plných pätnásť rokov. Pätnásť rokov, aká to večnosť pre smelého bojovníka. Až po pätnástich rokoch mu kráľ odpustil jeho hrozné hriechy. Starý Balaša sa pobral na svoje staré sídlo – svedka svojho šťastia i nešťastia. Jeho tvár bola vážna a zoraná hlbokými vráskami. Vetrík sa hral s jeho šedinami. - Len keby som videl môj krásny hrad! Kôň šiel pomaly. Bol to ten istý kôň, na ktorom kedysi utekal z miesta zločinu... Odrazu sa radostný výkrik vydral zo starcových pŕs. - Modrý Kameň! Lesík pochytil toto meno a niesol ho ďalej k hradu. I kôň, nerozumné zviera, zastal akoby schvátený radosťou. Balaša pozerá, pozerá a usmieva sa blažene. Okno, ono nešťastné okno je teraz otvorené, okno, ktorým kedysi. . kedysi... - Bože, odpusť moje viny! Odpusť starcovi... Jeho tvár zbledla, zakýval sa v sedle a potom spadol na tvrdú zem.

Užitočné informácie

Otváracia doba a vstupné


Komentáre k objektu

 • Admin
 • 30.05.2011 01:42:32
 • Modrý Kameň


Ďakujem príjemnej sprievodkyni, ktorá nám spravila kompletnú prehliadku hradu napriek tomu, že sme boli v tom čase jediní návštevníci hradu :)Použité zdroje a literatúra: BÁRTA V., BARTA V., NEŠPOR J. Hrady a zámky na Slovensku. Banská Bystrica : AB ART press, KRIŽANOVÁ E.,PUŠKÁROVÁ B. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava : Šport 1990, PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, WEB: http://wikipedia.org, http://www.modrykamen.sk, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

hrad Modrý Kameň


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu