hrad Devín

Pamiatkovo upravená zrúcanina hradu Devín a slovanské hradisko na vápencovom návrší s útesom, ktorým Malé Karpaty na území hlavného mesta Bratislava, mestská časť Devín, spadajú k sútoku riek Dunaja a Moravy.

zrúcanina hradu / 195 m


SK | EN


hore

Bratislava, Bratislavský kraj

N48° 10' 25.59",  E16° 58' 41.80"


Dowina, Dévény, Theben

Prístup - hrad Devín

Je potrebné sa dostať v Bratislave do mestskej časti Devín, konkrétne na Muránsku ulicu. V mieste, kde sa stretáva táto ulica so Slovienskou ulicou, sa nachádza rozsiahle parkovisko priamo pod hradom na Slovanskom nábreží, kde môžeme zaparkovať. Priamo na parkovisku sa nachádza aj zastávka MHD, ktorou sa z centra mesta taktiež bez problémov k hradu dostaneme. Prístup od parkoviska k hradu Devín je veľmi jednoduchý a krátky.

Čas < 5 min
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Bratislavský hrad - 9.7 km, Stupava - 11.9 km, Dračí hrádok - 13.3 km, Pajštún - 13.7 km, Biely Kameň - 18.9 km

Interiér a exteriér

Najzaujímavejšia časť hradu je stredný hrad. Jeho dominantou sú zakonzervované murivá renesančných palácov Báthoryovcov a Garayovcov. Okrem toho sú tu odkryté základy rímskej stavby, objavené počas archeologického výskumu v 30-tych rokoch 20. storočia ako aj zvyšky obytných a hospodárskych priestorov. Rozsiahlemu priestranstvu stredného hradu dominuje 60 metrov hlboká hradná studňa v jeho severozápadnej časti. Jej horná časť je vybudovaná zo pieskovcových kvádrov, stred je vytesaný do skaly, dolná časť je spevnená podobne ako horná. V suteréne renesančného paláca sa nachádza výstavná sieň využívaná na sezónne výstavy s tematikou histórie hradu. Na múre paláca je umiestnená pamätná tabuľa z roku 1936 pripomínajúca storočnicu historického výletu slovenskej mládeže na Devín, ktorú organizoval v roku 1836 Ľudovít Štúr.

Nad sútokom Dunaja s riekou Morava nám neunikne pohľad na malú vežičku zvaná Mníška (tiež Panenská veža), osamotene sa vypínajúcu na strmom skalnom hrote. Vpravo od nej na južnom svahu hradného brala hrotitý gotický portál naznačuje vstup do tzv. tunelovej jaskyne. Dosahuje dĺžku 11,5 metra a výšku takmer deväť metrov. Prechádza celým hradným vrchom. Najstaršia časť – horný hrad – pozostáva zo zvyškov šesťbokej, pravdepodobne dvojpodlažnej kamennej veže a dvoma nad sebou umiestnenými opevnenými plochami. Prístup na horný hrad vedie krátkym mostíkom ponad obrannú priekopu. Horný hrad je po archeologickom výskume a rekonštrukcii od r.2017 otvorený pre verejnosť. Budovy, alebo základy objektov hradu sú zachované a celý hrad je pomerne dobre čitateľný v teréne.hrad Devín - pôdorys

Pôdorys - hrad Devín


Legenda k pôdorysu:
1 - akropola horného hradu, 2 - nádvorie, 3 - zvyšok hranolovej vstupnej veže, 4 - pozdĺžne bašty, 5 - šijová priekopa, 6 - stredný hrad, 7 - obranná bašta, 8 - predbránie, 9 - palác Gorjanskovcov, 10 - palác Báthoryovcov, 11 - studňa, 12 - prevádzková budova, 13 - brána obranného pásma, 14 - strážna vežička (Panenská, alebo Mníška), 15 - delová bašta, 16 - dolný hrad

Fotogaléria

2013

 • hrad Devín-Pohľad na objekt
 • hrad Devín-Pohľad na objekt
 • hrad Devín-Pohľad na objekt
 • hrad Devín-Pohľad na objekt
 • hrad Devín-Pohľad na objekt
 • hrad Devín-Pohľad na objekt
 • hrad Devín-Pohľad na objekt
 • hrad Devín-Pohľad na objekt
 • hrad Devín-Pohľad na objekt
 • hrad Devín-Pohľad na objekt
 • hrad Devín-Pohľad na objekt
 • hrad Devín-Panenská veža
 • hrad Devín-Panenská veža
 • hrad Devín-Panenská veža
 • hrad Devín-Pohľad na objekt
 • hrad Devín-Pohľad na objekt
 • hrad Devín-Pohľad na objekt
 • hrad Devín-Pohľad na objekt
 • hrad Devín-Nádvorie hradu
 • hrad Devín-Nádvorie hradu
 • hrad Devín-Pohľad na objekt
 • hrad Devín-Pohľad na objekt
 • hrad Devín-Pohľad na objekt
 • hrad Devín-Pohľad na objekt
 • hrad Devín-Nádvorie hradu
 • hrad Devín-Horný hrad

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • hrad Devín-história
 • hrad Devín-história
 • hrad Devín-1880
 • hrad Devín-história

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • hrad Devín-2020 - Anton Srnka
 • hrad Devín-2020 - Terka
 • hrad Devín-2020 - Juraj Krajčírovič
 • hrad Devín-2020 - Juraj Krajčírovič
 • hrad Devín-2021 - Peter Dérer

Pošlite nám vaše fotografie - hrad Devín

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Devínske návršie bolo osídlené od pradávna. V 2. až 4. storočí ho Rimania zahrnuli do pevnostného systému Limes Romanus, ktorý chránil hranice Rímskej ríše pred barbarmi. Obranný val, ktorý zanechali, využili neskôr Slovania.

V polovici 13.storočia bol na skalisku nad sútokom Dunaja a Moravy postavený kamenný hrad, prvýkrát v písomných prameňoch spomínaný v r.1271. Kamenný hrad zrejme nahradil opevnenie, ktoré v r.1233 dobyl a zničil rakúsky vojvodca Fridrich Babenberský, zvaný bojovný. V r.1301 sa hradu opäť zmocnil rakúsky vojvodca, tentoraz Rudolf, a istý čas sa tu striedali kráľovskí kasteláni. Aj za Žigmunda Luxemburského v r.1411 mal hrad v zálohu rakúsky rytier Hering Lessel a v r.1414 ho odkúpil palatín Mikuláš II. Garai. Zásluhou Garaiovcov hrad opevnili a rozšírili o stredný hrad.

Po smrti Mikulášovho syna Ladislava kráľ Matej Korvín daroval Devín grófom zo Svätého Jura a Pezinka, ktorí pokračovali v započatom opevňovaní dolného hradu. Avšak okolo r.1500 bola prestavba pravdepodobne z finančných dôvodov pozastavená. V tejto podobe odolal hrad v r.1529 útoku menšieho oddielu Turkov. Hrad v tomto čase už patril Štefanovi Báthorymu, od r.1527. Keď rod Báthoryovcov vymrel, hradu sa dočasne zmocnil Ján Keglevich, ktorý nátlakom vyvolal útok poddaných. Devínčania za pomoci levárskeho zemepána Siegfrieda Kolonicha v r.1616 hrad dobyli. O štyri roky neskôr Devín neodolal ani povstaleckému vojsku Gabriela Bethlena.

V r.1635 dostal hrad do dedičného vlastníctva Pavol Pálffy, no hrad v tomto období zväčša plnil iba funkciu správneho a hospodárskeho centra. Za Thökölyho i počas Rákócziho povstania ešte úspešne vzdoroval opakovaným útokom., no v r.1809 už výrazne schátraný hrad takmer bez boja obsadili oddiely Napoleona a zachované budovy čiastočne vyhodili do vzduchu.

Sláva feudálneho hradu upadla a na výslnie sa tisla veľkomoravská tradícia Devína, ktorý sa stal jedným zo symbolov národného obrodenia. V r.1836 podnikol Ľudovít Štúr so svojimi stúpencami pamätnú vychádzku Štúrovcov na hrad, ktorú dnes pripomína pamätná tabuľa na hrade.

Skazu jadra hradu priniesla príprava veľkolepých osláv svätoštefanského milénia, keď ho na konci 19.storočia čiastočne zrútili a zabetónovali ako podstavec pre pomník kniežaťa Arpáda. Od konca šesťdesiatych rokov 20.storočia prebiehajú na hrade systematické výskumy.

Povesti a legendy

Povesť o panenskej veži

Povráva sa, že sa rytier Mikuláš, pán Devínskeho hradu, vybral na pytačky až do Korutánska. Do oka mu padla panna Magdaléna z bohatej rodiny. Otec dievčaťa však Mikulášovu prosbu odmietol, no rytier Magdalénu uniesol. Panna Margaréta sa ani príliš nebránila, lebo sa jej mladý rytier páčil, a po príchode do Devína aj jeho krásny hrad. Pred svadbou však zavítal na Devínsky hrad Margarétin strýc Rafael, opát z Isenburgu. Jeho ozbrojenci sa zmocnili dievčiny a vydali sa späť do Korutánska. Rytier Mikuláš ich však dostihol a po boji Margarétu získal späť. Po návrate na hrad sa začali konať prípravy na svadbu. Len čo si v kaplnke povedali svoje áno, na nádvorí hradu opäť zarinčali zbrane. Opát Rafael ľsťou oklamal stráž a vtrhol do hradu. Korutánci boli tentoraz v prevahe a rytiera Mikuláša donútili ustúpiť do štíhlej veže na skalnej ostrohe čnejúcej nad sútokom Dunaja a Moravy. Keď vplyvom náporu vojsk dvere do veže povolili, rytier Mikuláš v nerovnom boji padol. Jeho mladá nevesta od žiaľu skočila do Dunaja. Mútne vody rieky pannu Margarétu v jej svadobný deň pochovali a veža na skalnej ostrohe od tých čias nesie meno Panenská veža.

Povesť o hradnej studni

Na hrade Devín dlho-predlho chýbala voda. A tak hradný pán vybral najmocnejších zo svojich poddaných a sľúbil im, že keď vykopú na Devíne studňu, tak dostanú slobodu. Tí skutočne studňu vykopali a našli pritom aj hrudu zlata, z ktorého dali zhotoviť brošňu. Hradnému pánovi odovzdali vodu a jeho manželke šperk. Vtedy diabol v podobe mrzkého šaša našuškal hradnému pánovi, že zlata bolo možno aj viac. Kopáči si namiesto slobody vyslúžili žalár a nakoniec ich vrhli z brala do Dunaja. Úbožiaci pred smrťou prekliali hradného pána i jeho šaša, ktorí sa potom presne o rok a jeden deň nešťastnou náhodou zrútili z toho istého miesta do Dunaja.

Užitočné informácie

Od r.2017 je verejnosti prístupný aj horný hrad.

Otváracia doba a vstupné


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: KRIŽANOVÁ E.,PUŠKÁROVÁ B. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava : Šport 1990, PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, KOLLÁR D., NEŠPOR J., Hrady - najkrajšie zrúcaniny. Bratislava : DAJAMA 2007, WEB: sk.wikipedia.org, en.wikipedia.org
Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

hrad Devín


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu