Bratislavský hrad

Reštaurovaný hrad sa nachádza na skalnom návrší Malých Karpát a vytvára významnú dominantu hlavného mesta Slovenska Bratislavy.

hrad, zámok / 262 m


SK | EN


hore

Bratislava, Bratislavský kraj

N48° 08' 32.19",  E17° 06' 00.30"


Brezalauspurch, Braslavepurch, Brezalauspurc, Poson, Posonium, Castrum Bosan, Prezesburg, Preslavvaspurch, Bosenburg, Brecesburg, Brezezburg, Bresburg, Pozsony, Pressburg, Prešporok

Prístup - Bratislavský hrad

Trasa 1: Autom prídeme na ulicu Palisády takmer až k hradu, kde je platené podzemné parkovisko. Odtiaľ peši pár metrov k Viedenskej hradnej bráne. Využiť môžeme aj spoje MHD, ktoré premávajú až na zastávku Hrad.

Čas < 5 min
Náročnosť Parkovisko parkovisko


Trasa 2: Do hradu sa dá dostať aj z druhej strany cez Žigmundovu bránu. Zaparkovať môžeme aj na okraji Zámockej cesty, odtiaľ peši po Židovskej, Beblavého, alebo po Zámockých schodoch až k Žigmundovej bráne.

Čas 10 min
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Devín - 9.7 km, Dračí hrádok - 12.5 km, Malinovo - 14.7 km, Pajštún - 14.9 km, Biely Kameň - 15 km, Čeklís - 15.3 km, Stupava - 15.5 km

Interiér a exteriér

Hradný palác má zachované prvky z obdobia žigmundovskej gotiky a tereziánskeho baroka. Z renesančných prvkov sa zachovali hlavne fragmenty v JV nároží s bohatou štukovou maľovanou klenbou a s rastlinnou i figurálnou ornamentikou na stenách niekdajšieho arkiera. Slávnostné miestnosti zdobí celý rad výtvarných diel od popredných slovenských umelcov.

Hradu dominuje mohutná akropola, ktorej siluetu zdôrazňuje vystupujúci hranol Korunovačnej veže na JZ strane a nadstavené veže na troch nárožiach nad korunnou rímsou hradného paláca. Zo žigmundovskej stavby sa zachovali viaceré okná, kamenné portály a fragmenty kamenárskych prác. Výrazným prvkom je goticko-renesančné opevnenie s dvoma podkovovitými baštami. V plnej miere sa zachovala Žigmundova brána (v minulosti nesprávne označovaná ako Korvínova) na južnej strane opevnenia, ktorá viedla do mesta a k brodu. Z obdobia renesančných úprav je zaujímavá časť opevnenia s bastiónom a renesančnou Leopoldovou bránou. Baroková tereziánska prestavba sa prejavila na priečelí dobovým architektonickým členením s vysokým radom pilastrov a s balkónom pred reprezentačným krídlom na prvom poschodí. Z týchto čias pochádza aj zmena riešenia nástupu od Viedenskej brány (bývalá Karlova brána) k hlavnému vstupu do paláca, lemovanému dvoma prízemnými budovami a slávnostnými bránami. Viaceré stavby zachované v areáli, voľne stojace alebo primknuté k hradnému múru, sú zvyškom riešenia rôznorodých funkcií barokového areálu, najmä hospodárske budovy a koniarne s trojloďovými stĺpovými klenutými priestormi.

V r.2008 začala rozsiahla rekonštrukcia hradu a súčasný tvar nadobudol hrad v r.2011. Dnešné využitie Bratislavského hradu dôstojne nadväzuje na jeho historický odkaz. Okrem expozícií Historického oddelenia Slovenského národného múzea je časť priestorov využívaná na reprezentačné a štátne účely.



Bratislavský hrad - pôdorys

Pôdorys - Bratislavský hrad


Legenda k pôdorysu:
1-Korunná veža, 2-štvorkrídlový palác, 3-delové bašty, 4-výpadová bránka, 5-Žigmundova brána, 6-vstup do podzemia so studňou, 7-obranná terasa, 8-delostrelecké bastióny, 9-Leopoldova brána, 10-Viedenská brána, 11-barokové hospodárske budovy, 12-stajne a hospodárske budovy, 13-kasáreň, 14-dôstojnícke byty, 15-čestné nádvorie

Fotogaléria

2012

 • Bratislavský hrad-Pohľad na hrad
 • Bratislavský hrad-Pohľad na hrad
 • Bratislavský hrad-Pohľad na hrad
 • Bratislavský hrad-Pohľad na hrad
 • Bratislavský hrad-Pohľad na hrad
 • Bratislavský hrad-Pohľad na hrad
 • Bratislavský hrad-Pohľad z východnej strany
 • Bratislavský hrad-Severná stena hradu
 • Bratislavský hrad-Vstupná
 • Bratislavský hrad-Schodisko, vedľa Leopoldova brána
 • Bratislavský hrad-Barokové hospodárske budovy
 • Bratislavský hrad-Čestné nádvorie a obranná terasa
 • Bratislavský hrad-Nádvorie štvorkrídlového paláca
 • Bratislavský hrad-Stajne a hospodárske budovy
 • Bratislavský hrad-Víťazná brána
 • Bratislavský hrad-Schodisko

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • Bratislavský hrad-1913
 • Bratislavský hrad-1914
 • Bratislavský hrad-1925
 • Bratislavský hrad-kresba hradu

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • Bratislavský hrad-2018 Poslala: Maia
 • Bratislavský hrad-2020 Poslal: Martin
 • Bratislavský hrad-2021 - Riso

Pošlite nám vaše fotografie - Bratislavský hrad

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Na mieste súčasného hradu stálo kedysi keltské oppidum, ktoré neskôr nahradila rímska hraničná pevnosť.

Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 907, keď sa objekt spomína pod názvom Pressalauspruch. Obdobie Mojmírovcov a Veľkej Moravy dokumentujú pozostatky staroslovanského hradiska s trojloďovou bazilikou. Z kniežacieho hradu viacerými prestavbami a úpravami postupne vznikol stredoveký a od polovice 11. storočia aj župný hrad. Pevnosť bola neskôr doplnená novými stavbami. Písomné doklady potvrdzujú, že v prvej štvrtine 13. storočia stála na najvyššom terénnom bode areálu obytná románska veža so samostatnými hradbami s obrannými vežami, z ktorých sa do dnešných čias napriek prestavbám zachovala tzv. Korunná veža. Podľa niektorých zdrojov sa v tomto období na Bratislavskom hrade narodila Alžbeta Durínska, dcéra uhorského kráľa Ondreja II. Za kráľa Žigmunda Luxemburského sa od roku 1427 začal vzhľad hradu radikálne meniť, prestavba mu vtlačila dnešný charakter blokovej monumentálnej stavby. Panovník dal zbúrať takmer všetky vtedajšie stavby a na ich mieste dal vystavať honosný objekt s dispozíciou štvorhranného talianskeho kaštieľa, pristavaného nárožím k staršej obrannej veži. Z predchádzajúcich objektov zostala len dodnes stojaca juhozápadná obranná Korunná veža. V tomto období vznikli aj dve vstupné brány do hradného areálu, z nich sa zachovala len východná, tzv. Žigmundova brána.

Po bitke pri Moháči v roku 1526 sa hrad stal korunovačným sídlom uhorských kráľov, ktorých turecké vojská vyhnali z pôvodného centra uhorskej ríše v Budíne. Hrad prešiel renesančnými úpravami a svoju nezameniteľnú siluetu získal v r.1635-1649. Prestavby neboli orientované len na zlepšenie opevnenia hradu, ale aj na jeho modernizáciu. Palác bol nadstavaný o tretie podlažie, k dvom pôvodným vežiam pribudli ďalšie dve, boli prestavané interiéry a prebudované obranné prvky. Na južnom opevnení hradu vybudovali bastióny a v roku 1674 pribudla Leopoldova brána.

Po ústupe Osmanov z krajiny hrad stratil obrannú funkciu a v 18.storočí na terasách vonkajších nádvorí vyrástol celý rad barokových účelových budov so záhradami. Pri rokokových úpravách za vlády Márie Terézie vzniklo pred vstupom do paláca čestné nádvorie. V západnom sídle hradu vybudovali nové reprezentačné schodisko. Bratislavský hrad po smrti Márie Terézie a preložení centrálnych uhorských úradov do Budína výrazne upadol. Syn Márie Terézie a nástupca na tróne Jozef II. v ňom zriadil školiace stredisko a seminár pre katolícke duchovenstvo, kde študovali významní vzdelanci vtedajších čias, medzi nimi aj Anton Bernolák. V období napoleonských vojen začiatkom 19. storočia slúžili hradné budovy ako kasárne. 28. mája 1811 došlo k veľkej katastrofe, z ktorej sa hrad už nespamätal. Bratislavský hrad zachvátil veľký požiar. Hovorilo sa, že dvaja vojaci neopatrne zaobchádzali s ohňostrojom. Prakticky celý hrad vyhorel a silný vietor rozšíril požiar aj na podhradie. Vyše 140 rokov bol Bratislavský hrad zrúcaninou. Obyvatelia mesta ho postupne rozoberali na stavebný materiál a hrad chátral.

Po mnohých pokusoch hrad zažil veľkú rekonštrukciu, o ktorej sa rozhodlo v roku 1953. Autormi koncepcie boli architekti Alfréd Piffl a Dušan Martinček. Po obnove nadobudol hrad podobu, aká bola po tzv. tereziánskej prestavbe koncom 18. storočia. V roku 1961 bol Bratislavský hrad vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V r.2008 začala ďalšia rozsiahla rekonštrukcia hradu a súčasný tvar nadobudol hrad v r.2011.

Povesti a legendy

Zamilovaná dcéra pána Bratislavského hradu

V čase tureckých vojen si pyšný hradný pán predsavzal vydať svoju dcéru. Tá však odmietla všetkých pytačov a vyšlo najavo, že je zaľúbená do vodcu Turkov - Nakiča Huseima. Hradného pána to nasrdilo a dal ju zatvoriť do temnice. Dcéru hradného pána však tajne ľúbil veliteľ hradu Zjeravič, ktorý bol pre ňu ochotný vykonať všetko. A tak po ňom poslala zaľúbený list tureckému veliteľovi. Ten sa z neho pred svojou družinou vysmial a dievčinu pourážal. Preto ho Zjeravič vyzval na súboj, porazil a odsekol mu hlavu. Keď ju priniesol ako odpoveď, panna si uvedomila jeho lásku a ich svadbe požehnal i šťastný hradný pán. Hovorí sa, že miesto, kde sa hradná panna oddávala svojmu strážcovi, ostalo prekliate.

Tajné chodby hradu

Keď sa panovníčka Mária Terézia dozvedela o sprisahaní šľachticov, ktorí nechceli za vládkyňu ženu, pozvala ich na hrad a usporiadala hostinu, na ktorej ich bosorky premenili na kamene. Kamene nahádzali do hradnej studne a navždy tak zahatali tajné chodby, ktoré odtiaľ viedli. V skutočnosti sa pod hradom naozaj nachádzajú podzemné chodby, ktoré podľa legendy spájajú hrad s Rusovcami, ba podľa iných zdrojov vedú cez Dunaj až do Rakúska. Chodby sú dodnes neprebádané a na mnohých miestach zasypané.

Užitočné informácie

Otváracia doba a vstupné


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: BÁRTA V., BARTA V., NEŠPOR J. Hrady a zámky na Slovensku. Banská Bystrica : AB ART press, KRIŽANOVÁ E.,PUŠKÁROVÁ B. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava : Šport 1990, PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, WEB: http://sk.wikipedia.org, http://www.magimaxclub.net, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

Bratislavský hrad


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu