hrad Pajštún

Zrúcanina hradu na vápencovom brale Malých Karpát, situovaná nad obcou Borinka neďaleko Bratislavy.

zrúcanina hradu / 460 m


SK | EN


hore

Borinka, Bratislavský kraj

N48° 16' 32.00",  E17° 04' 58.84"


Perostyan, Paylstain, Prostyan, Porustyan, Porostyan, Pailnstain, Paistun, Paulenstein, Borostyánkő, Plauenstein, Stupawský Podzámek, Ballenstein vulgo Paulenstein

Prístup - hrad Pajštún

Trasa 1: Východiskovým bodom môže byť parkovisko pred kostolom, prípadne hneď vedľa kostola v obci Borinka. Tu je možné auto zaparkovať a hneď oproti začína červená turistická cesta, na začiatku ktorej je vidieť aj smerové značky na stĺpe. Neodporúčame ďalej pokračovať autom, uličky sú tu veľmi úzke a budete mať problém niekde zaparkovať, takže odtiaľto už len peši. Po pár desiatkach metrov odbočíme doľava, je tam značka zákaz vjazdu a zároveň nenápadná šípka ukazujúca smer k hradu. Sledujeme vždy červené značenie, niekedy len vo forme akejsi šípky až prídeme k drevenej informačnej tabuli. Odtiaľ pokračujeme ďalej po červenej trase, stúpanie je neskôr už náročnejšie. V poslednom úseku nás čaká ešte priamy, naozaj strmý výstup, ktorý sa však dá obísť zľava obkľukou a odporúčame túto obchádzku hlavne v daždivých dňoch či v zime, keď je terén šmykľavý a je nebezpečné sa vydať priamo hore.

Čas 40-50 min Profil +205m/0m
Náročnosť Parkovisko parkovisko


Trasa 2: Prístup zo Stupavy, kde sa dostaneme na Medzipotočnú ulicu, kde môžeme zaparkovať. Odtiaľ pokračujeme po žltom značenom chodníku, ktorý sa až v samom závere napája na červenú značku vedúcu z Borinky.

Čas 1:00 h Profil +243m/0m
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Dračí hrádok - 3.1 km, Stupava - 3.7 km, Biely Kameň - 8.5 km, Devín - 13.7 km, Pezinský zámok - 13.8 km, Bratislavský hrad - 14.9 km, Čeklís - 17.4 km, Kuchynský hrad - 18.3 km

Interiér a exteriér

Pôvodný stredoveký hrad stál na vrcholovej plošine a zachovala sa z neho len časť murív nad východným zrázom. Z čias prestavby v 16.storočí pochádza polkruhová delová bašta v severnej časti opevnenia. Počas pálffyovskej prestavby uzavreli vrcholovú plošinu na západe palácom, pred ktorým vybudovali predhradie so sústavou bastiónov. Z tejto stavebnej etapy sa na hornej plošine hradu zachovali aj zvyšky zaklenutej podzemnej cisterny s tehlovým plášťom, kým južný palác nad skalnou stenou pripomínajú už len fragmenty muriva.

Hradné budovy sa zachovali vo fragmentoch okolo ústredného nádvoria, ktorého plochu prekrýva násyp z poškodených murív. Najsúvislejšie je obvodové murivo palácov a opevnení vstavaných do masívu hradného brala, so zachovanými otvormi okien, arkierov, vstupov, v murive s odľahčovacími oblúkmi a stopami po klenbách. Najpôsobivejšie sú krakorce niekdajšej pavlače nad vstupom s neskororenesančnou výzdobou v podobe maskarónov z r.1619, ktoré svojou rôznorodosťou dokumentujú nároky staviteľa na architektúru a jej umelecké stvárnenie.hrad Pajštún - pôdorys

Pôdorys - hrad Pajštún


Legenda k pôdorysu:
1 - vrcholová plošina, 2 - delová bašta, 3 - hradná brána, 4,5 - palác, 6 - predhradie, 7 - bastióny, 8 - zahrotená delová bašta, 9 - zaklenutá brána, 10 - vstupná budova s konzolami s maskarónmi, 11 - cisterna, 12 - južný palác

Fotogaléria

2016

 • hrad Pajštún-krakorce (nosníky) v podobe maskarónov
 • hrad Pajštún-krakorce (nosníky) v podobe maskarónov
 • hrad Pajštún-Detail maskarónov
 • hrad Pajštún-Detail maskarónov
 • hrad Pajštún-Pohľad na objekt
 • hrad Pajštún-Pohľad na objekt
 • hrad Pajštún-Pohľad na objekt
 • hrad Pajštún-Hradné bralo
 • hrad Pajštún-Hradné bralo
 • hrad Pajštún-Pohľad na objekt
 • hrad Pajštún-Pohľad na objekt
 • hrad Pajštún-Pohľad na objekt
 • hrad Pajštún-Pohľad na objekt
 • hrad Pajštún-Pohľad na objekt
 • hrad Pajštún-Pohľad na objekt
 • hrad Pajštún-Pohľad na objekt
 • hrad Pajštún-Pohľad na objekt
 • hrad Pajštún-Pohľad na objekt
 • hrad Pajštún-Pohľad na objekt
 • hrad Pajštún-Pohľad na objekt
 • hrad Pajštún-Pohľad na objekt
 • hrad Pajštún-Pohľad na objekt
 • hrad Pajštún-Pohľad na objekt
 • hrad Pajštún-Pohľad na objekt
 • hrad Pajštún-Pohľad na objekt
 • hrad Pajštún-Pohľad na objekt
 • hrad Pajštún-Pohľad na objekt
 • hrad Pajštún-Pohľad na objekt
 • hrad Pajštún-Pohľad na objekt

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • hrad Pajštún-história
 • hrad Pajštún-história
 • hrad Pajštún-história

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • hrad Pajštún-2018 - Poslala: Maia
 • hrad Pajštún-2018 - Poslala: Maia
 • hrad Pajštún-Pohľad zhora - Poslal: Jozef
 • hrad Pajštún-Milan 2021
 • hrad Pajštún-Milan 2021

Pošlite nám vaše fotografie - hrad Pajštún

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Vznik hradu je stále nejasný, v literatúre je veľa nepresností. Neprehľadnú situáciu komplikuje predovšetkým bývalý stupavský vodný hrad, ktorý sa v historických prameňoch často uvádza. V priebehu 13. storočia vystupuje pod názvom stupavský hrad ako sídlo tohto panstva. Zhruba o sto rokov neskôr býva označovaný ako "Pelistan" alebo "Porustan", v 16. storočí sa uvádza opäť ako stupavský hrad. V odbornej historiografii neprevláda jednotný názor ani v jeho lokalizácii. Niektorí bádatelia ho stotožňujú s dnešným stupavským kaštieľom, iní s hradom Pajštún, ba niektorí jeho polohu hľadajú v okolí obce Borinka. Všeobecne však prevláda názor, že bývalý vodný hrad stál na mieste dnešného kaštieľa v Stupave a hrad Pajštún je druhým objektom, totožným s dnešným hradom.

Ako zakladateľ hradu sa v niektorých publikáciách uvádza česká kráľovná Konštancia (Kunhuta), dcéra Bela III., v roku 1230. No pravdepodobnejšia verzia je, že hrad nechal vybudovať Rugerius z Tallesbrunnu v poslednej tretine 13.storočia. Dal mu zrejme nemecký názov v základnej podobe písané ako Peilenstein. Isté je však, že hrad jestvoval pred r.1390, keď kráľ Žigmund daroval Pajštún do dedičného vlastníctva Petrovi z rodu Szentgyörgyi [Peter III. Svätojurský]. Po vymretí tohto rodu v r.1543 mal hrad v prechodnom zálohu Gašpar Serédy. V r.1552 dostal hrad do užívania prívrženec kráľa Ferdinanda I. bratislavský župan Eck Salm a o 40 rokov hrad vymenil so Salmovcami Mikuláš Pálffy. Pár rokov po jeho smrti v r.1600, jeho vdova Mária Fugger získala so svojimi synmi na Pajštún kráľovskú donáciu a v r.1619 pri delení majetku hrad pripadol Pavlovi. Pavol Pálffy dosiahol hodnosť uhorského palatína. V 17.storočí dal hrad veľkoryso prestavať.

Za svojej existencie mal hrad mnohých kastelánov. Hrad napriek požiaru po zásahu bleskom bol v polovici 18.storočia ešte stále obývateľný. Osudným sa mu stali až napoleonské vojny. V júni 1809 počas ťaženia proti Viedni francúzske vojská obsadili Bratislavu a okolie. Hoci hrady v 19.storočí už nemali strategický význam, francúzi pred odchodom vyhodili hrad do povetria.

Povesti a legendy

Povráva sa

Vždy o polnoci ozlomkrk jazdí okolo zrúcanín rytier na bielom koni. Vyskočí na najvyšší múr a potom zmizne v priepasti.

Smutný Gašpar

Smutného - presmutného veľmoža Gašpara Serédyho nevedelo nič rozveseliť. Kastelán Strajchel sa už bál aj o jeho život a tak s pajštúnskym richtárom Ničom dali hlavy dokopy a vyhútali čosi nevídané. Luciferovi do pekla poslali list podpísaný vlastnou krvou, aby im poslal takého gašpara, čo by ich pána aspoň raz rozosmial. Na hrad tak prišiel čert Rumo, prevlečený za dvorného blázna a vystrájal také čertoviny, až pán Serédy pukal od smiechu. Keď sa Rumo vyšantil, tých čo spísali žiadosť si za odmenu vzal do pekla. Ktovie, možno i podľa mena hradného pána sa odvtedy dvorným šašom hovorí aj gašparkovia.

Krutý kastelán

V obci pod hradom chudobnému dedinčanovi Lackovi Mikulíkovi zomiera žena. Poslednou nádejou bol hradný lekár, ale kastelán Tupík vyrušený v noci zo spánku, mu odmietol pomôcť. V tom bolo počuť polnočné trúbenie, počas ktorého ožíval pajštúnsky duch. K nemu sa obrátil dedinčan s prosbou o pomoc. Polnočnú baštu zalialo svetlo, zahrmelo, a keď sa Mikulík vrátil z hradu domov, jeho žena bola zdravá. Správca Tupík sa chcel Lackovi pomstiť. Poslal ho s listom ku grófovi Erdődymu a prikázal mu, aby bol s odpoveďou o hodinu späť. Pajštúnsky duch však vystrojil Lackovi na pomoc čarovný koč s čertom, ktorý mu pomohol úlohu splniť a za odmenu si odviedol Tupíka do pekla.

Užitočné informácie

Zrúcanina je voľne prístupná


Komentáre k objektu

 • GTMDR
 • 30.07.2021 02:26
 • hrad Pajštún


Hrad vo veľmi smutnom stave. Určite ho neodporúčam navštíviť pri silnejšom vetre, povrch je tam veľmi prašný a čo je horšie, hrad nie je stabilizovaný, môžete teda zažiť jeho rozpadávanie sa v priamom prenose.


 • Jozef
 • 17.11.2016 11:35
 • hrad Pajštún


Neviem ci je to este stale tak, ale na cervenej trase niekto nahadzal konare a cecinu na jenu kopu tak, ze to vyzeralo ako keby cesta dalej nepokracovala, cervena znacka bola az za touto hromadou, tak pozor, aby ste nezabludili, treba cez tu hromadu prejst.Použité zdroje a literatúra: BÁRTA V., BARTA V., NEŠPOR J. Hrady a zámky na Slovensku. Banská Bystrica : AB ART press, KOLLÁR D., NEŠPOR J., Kultúrne krásy Slovenska. Hrady najkrajšie zrúcaniny. Bratislava : DAJAMA 2007, PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, WEB: referaty.aktuality.sk, sk.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

hrad Pajštún


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu