hrad Biely Kameň

Zrúcanina gotického hradu na zalesnenom skalnom návrší Malých Karpát, situovaná nad miestnou časťou mestečka Svätý Jur, zvanom Neštich.

zrúcanina hradu / 290 m


SK | EN


hore

Svätý Jur, Bratislavský kraj

N48° 15' 40.10",  E17° 11' 46.90"


Jurský hrad, Neštyšský hrad, Castrum de sancto Georgio

Prístup - hrad Biely Kameň

Zrúcanina hradu Biely Kameň sa nachádza v lese nad mestskou časťou Svätého Jura pri Bratislave - Neštich. Či už prichádzame do Svätého Jura z Bratislavy (z mestskej časti Rača), alebo z Pezinka, dostaneme sa do mestečka Svätý Jur po hlavnej ceste, ktorá sa už priamo v meste nazýva Krajinská cesta. Z hlavnej cesty na svetelnej križovatke odbočíme na ulicu Prostredná, po ktorej pôjdeme neustále rovno a potom cez úzku dláždenú jednosmernú cestu až ku kruhovému objazdu.

Po kruhovom objazde pokračujeme stále rovno cez Horné Predmestie až na ulicu zvanú Podhradie. Na ľavej strane minieme parkovisko. Tu môžeme zaparkovať, ale ak si chceme skrátiť cestu, pokračujeme stále rovno, až prídeme na úzku, menej kvalitnú cestu obstavanú domami. Neschádzame z cesty, až kým na ľavej strane, kúsok pred hostincom, neuvidíme nenápadnú asfaltovú odbočku vľavo, kde sa nachádza aj drevený kríž. Niekde pred touto odbočkou popri ceste, prípadne ešte nižšie v obci, môžeme odstaviť auto. Ďalej už pokračujeme peši, cesta popri kríži (žltá TZT) nás cez les dovedie k zrúcanine.

Čas 10 min Profil +73m/0m
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Pezinský zámok - 6.3 km, Dračí hrádok - 6.4 km, Pajštún - 8.5 km, Čeklís - 9.6 km, Stupava - 12.2 km, Malinovo - 14.2 km, Bratislavský hrad - 15 km, Červený Kameň - 17.8 km, Kuchynský hrad - 17.8 km, Budmerice - 18.6 km, Devín - 18.9 km

Interiér a exteriér

Múry sú dnes v ruinách a hrad tiež nepochybne rozoberali na sekundárne použitie materiálu na stavbách v širokom okolí. Dobre sa zachoval reliéf zložito usporiadaných valov a priekop, zvyšky a fragmenty muriva päťbokého hradného jadra a prstence vonkajšej murovanej ohrady. Horný hrad sa vyznačoval dôslednou obvodovou zástavbou, po ktorej zostali len výrazné vyvýšeniny. Vnútorný hrad chránený opevnením nepravidelného oválneho tvaru mal len jednu bránu na severovýchodnej strane, nad ktorou bola bašta, ľudovo zvaná „erkel“. Prístupová cesta k nej viedla po moste ponad priekopu.

Okrem veže s bránou boli vo vonkajšom areáli ďalšie dve veže. Okolo vonkajšieho múru, z jeho vnútornej strany boli hospodárske budovy, z ktorých sa spomína iba budova pekára. Horný hrad i celá spodná časť mali celý rad komôr, ktoré svedčia o tom, že hrad musel mávať značné zásoby. Z týchto budov sú dnes zachované len zvyšky v podobe pivnice alebo častí obvodových múrov miestami vystupujúcich nad terén. Hrad sa do súčasnosti zachoval v stave pokročilého rozpadu, ktorý neumožňuje získať bližšie informácie o jeho pôvodnej podobe a vývoji.hrad Biely Kameň - pôdorys

Pôdorys - hrad Biely Kameň


Legenda k pôdorysu:
1 - horný hrad, 2 - suterénny klenutý priestor, 3 - dolný hrad, 4 - vstupná veža, 5 - priekopa, 6 - pilier mosta, 7 - predsunutá strážnica

Fotogaléria

2013

 • hrad Biely Kameň-Pohľad na zvyšky hradu
 • hrad Biely Kameň-Pohľad na zvyšky hradu
 • hrad Biely Kameň-Pohľad na zvyšky hradu
 • hrad Biely Kameň-Pohľad na zvyšky hradu
 • hrad Biely Kameň-Pohľad na zvyšky hradu
 • hrad Biely Kameň-Pohľad na zvyšky hradu
 • hrad Biely Kameň-Pohľad na zvyšky hradu
 • hrad Biely Kameň-Pohľad na zvyšky hradu
 • hrad Biely Kameň-Pohľad na zvyšky hradu
 • hrad Biely Kameň-Pohľad na zvyšky hradu
 • hrad Biely Kameň-Pohľad na zvyšky hradu
 • hrad Biely Kameň-Pohľad na zvyšky hradu
 • hrad Biely Kameň-Pohľad na zvyšky hradu
 • hrad Biely Kameň-Pohľad na zvyšky hradu
 • hrad Biely Kameň-Pohľad na zvyšky hradu
 • hrad Biely Kameň-Pohľad na zvyšky hradu
 • hrad Biely Kameň-Pohľad na zvyšky hradu
 • hrad Biely Kameň-Pohľad na zvyšky hradu
 • hrad Biely Kameň-Pohľad na zvyšky hradu
 • hrad Biely Kameň-Pohľad na zvyšky hradu

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • hrad Biely Kameň-1935
 • hrad Biely Kameň-kresba hradu
 • hrad Biely Kameň-kresba hradu

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • hrad Biely Kameň-porovanie 2020-2021 Castrum Sancti Georgii
 • hrad Biely Kameň-porovanie 2020-2021 Castrum Sancti Georgii
 • hrad Biely Kameň-porovanie 2020-2021 Castrum Sancti Georgii

Pošlite nám vaše fotografie - hrad Biely Kameň

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Hrad Biely Kameň nad Svätým Jurom vo funkcii opevneného sídla nahradil staršie hradisko situované na opačnej strane údolia. Toto hradisko vzniklo v 9. storočí a svoju funkciu plnilo aj v ďalšom období. V roku 1209 získal územie Svätého Jura rod Hont-Pázmányovcov, ktorý si za svoje sídlo zvolil pôvodnú pevnosť nad hradiskom Neštich. Kamenný hrad postavili grófi zo Svätého Jura a Pezinka po roku 1241, krátko po tatárskom plienení, keď dal Belo IV. rozkaz stavať hrady kamenné. Novopostavený hrad sa prvý raz spomína v roku 1271 v súvislosti s nájazdmi českého kráľa Přemysla Otakara II. do uhorského pohraničia, a potom v roku 1295. Po smrti grófa Juraja Svätojurského bol hrad skonfiškovaný v prospech kráľa. Synovia tohto vzbúrenca, Žigmund, Krištof a Peter, sa s kráľom zmierili a ten ho daroval Petrovi za preukázané služby. Peter zomrel v roku 1516. Hrad patril rodu Svätojurskému až do vymretia rodu v roku 1543, keď umrel posledný mužský člen rodu - Krištof. Hrad potom viackrát menil majiteľa.

Do roku 1550 bol hrad majetkom Gašpara Serédyho, ktorý v tomto roku zomrel. V roku 1566 sa stal hrad majetkom grófa Menberga, bratislavského župana. Po ňom ho do kráľovskej donácie dostal gróf Mikuláš Eck zo Salmi, ktorý ho aj s jeho majetkami dal do zálohu cisárskemu vojvodcovi grófovi Jánovi Krusithovi (Krušič), za 132 tisíc toliarov. Po jeho smrti sa jeho vdova Katarína vydala za Štefana Illésházyho. Bolo to na prianie jej zomrelého manžela. V roku 1598 patriciát mestečka Svätý Jur predstúpil pred cisára Rudolfa II. s prosbou, aby ich záložnému pánovi Štefanovi Illésházymu prenájom viac neobnovoval. Príslušnú sumu chceli vyplatiť sami. Panovník návrh prijal. Illésházy sa bránil, ale po tom ako upadol do cisárovej nemilosti a stratil všetok majetok, musel utiecť do Poľska. Hrad Biely Kameň bol so všetkými príslušnosťami odovzdaný cisárskou komisiou do užívania predstavenstvu Svätého Jura. Po tom ako Illésházy výrazne prispel k tomu aby bol za kráľa zvolený Matej II., sa z nedávneho exulanta stal hlavný kráľovský dvoran. Boli mu vrátené majetky a takisto záloh Svätého Jura. Zemepán Juranov z hradu vyhnal. Ani sa veľmi nebránili, lebo vinice im zostali. Nakoniec výsadnou listinou Ferdinand II. z r. 1647 Svätý Jur povýšil na slobodné kráľovské mesto a tým aj zbavil závislosti od hradu. Mesto muselo ročne panovníkovi platiť 400 okov dobrého a vyberaného vína (1 okov = 56l, 400 okov = 22 400l). Na hrade ale už v tom čase panoval od r. 1626 Štefan Pálffy, ktorý majetok spolu s titulom grófa prevzal do večného vlastníctva rodu. Po ich presťahovaní do kaštieľa v dnešnom Svätom Jure, hrad postupne strácal svoju funkciu. Pravdepodobne bol zničený pri tureckom nájazde v roku 1663 a na jeho obnovu už neboli dôvody. Odvtedy je ruinou.

Povesti a legendy

Povráva sa...

Hrad sa podarilo dostavať až vtedy, keď tajomný pútnik zastokol do zeme suchý prút a halúzka do večera vypučala. Kým drevina dužnela, hrad prekvital. Potom panstvo spyšnelo, strom vyschol a Biely Kameň sa rozpadol na zrúcaninu.

Povesť o Tureckej studničke

17. septembra 1663. Hoci sa na opevnení mesta usilovne pracovalo, hradby stále neboli dokončené a turecké nebezpečenstvo bolo príliš blízko. Pohroma prišla nadránom, bleskovo. Obyvatelia sa neubránili. Po strechách skákal červený kohút, lúpilo sa, zabíjalo, bralo do zajatia. Kto nevládal, snažil sa skryť, kto vládal, utekal. Kto dôveroval mladým nohám, rozbehol sa smerom do viníc. Tam utekala i mladučká dievčina zo Segnerovie rodiny. Dych sa krátil, srdce v hrdle, dupot konských kopýt už kdesi za chrbátom. Kde hľadať pomoc, kde záchranu? Zrak jej padol na nie priveľmi hlbokú studienku pod vinohradom. Skok do vody, prikrčila sa a čakala na zázrak. Vtom, kde sa vzal, tu sa vzal, veľký pavúk križiak sa pustil do roboty. V okamihu utkal sieť a uvelebil sa v jej strede. Turci, vidiac sieť neporušenú, prebehli naokolo. Dievča bolo zachránené. Keď sa Svätojurania spamätali z najhoršieho, keď porátali mŕtvych, zajatých a všetky straty, rozprávali si aj o tomto zázračnom zachránení. Studničku pomenovali Turecká. Andeas Segner, brat zachráneného dievčaťa, nechal z bieleho pieskovca vytesať hlavu Turka a platňu osadiť na studničku. V studničke bývala dobrá studená voda. Studnička zanikla, povesť zostala a dedila sa z pokolenia na pokolenie.

Po rekultivácii v roku 1967 pamätný kameň zo studničky objavili a teraz je vystavený v mestskom múzeu

Užitočné informácie

Zrúcanina je verejnosti voľne prístupná


Komentáre k objektu

 • nela
 • 01.07.2021 17:21
 • hrad Biely Kameň


bola som tam mnuly rok a tento idem znova a je tam velmi krasne odporucam


 • Marta
 • 22.09.2019 11:49
 • hrad Biely Kameň


Väčšia zrúcanina s ohniskami a možnosťou opekať. My sme do Svätého Jura prišli vlakom a aj keď cesta k hradu trvala dlhšie oplatilo sa vidieť obec...ocenia zrejme najmä vinári nakoľko je tam množstvo obchodíkov s kvalitným vínom.Použité zdroje a literatúra: PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, KRIŽANOVÁ E.,PUŠKÁROVÁ B. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava : Šport 1990, bielykamen.wz.cz, WEB: sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, www.pezinok.sk, archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

hrad Biely Kameň


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu