hrad Dobrá Voda

Zrúcanina hradu na skalnatom, zalesnenom návrší Malých Karpát, situovaná nad vnútrohorskou kotlinou blízko obce Dobrá Voda, v okrese Trnava.

Navštívil som hrad Dobrá Voda (23 tu boli)
hore

Dobrá Voda, Trnavský kraj, 345 m n.m.

N48° 36' 34.28",  E17° 31' 42.94"

Historické názvy

Dobravada, Ioku, Joku, Jokw, Bona Aqua, Dobra Woda, Jókő, Gutenstein


Prístup a okolie

K rozsiahlej zrúcanine Dobrá Voda sa dostaneme z obce Dobrá Voda. Východiskovým bodom môže byť obecný kostol, kde je možné zaparkovať, prípadne autom pokračujeme úzkou asfaltovou cestičkou nahor až dôjdeme k veľkému cintorínu, kde je menšie parkovisko. Ďalej cesta pokračuje cez cintorín - brána môže byť zavretá, no nie zamknutá, takže prejdeme cez cintorín, potom minieme po ľavej strane starší židovský cintorín s pár hrobmi a pokračujeme celkom pohodovou cestou naprieč lesom po červenej turistickej značke. Neskôr cestička prejde v miernejšie stúpanie až dôjdeme k rázcestiu. Od cintorína sem trvá cesta okolo 15-20 minút. Odtiaľto pokračuje červená cesta vpravo avšak aj rovno, takže sa vyberieme cestičkou vpravo - je tu aj smerová tabuľa, hrad je odtiaľto vzdialený už asi len 5 minút.

Alternatívne prístupy: Prístup z Hradišťa pod Vrátnom - zo železničnej zastávky po modrej značke dolinou do kopca na rázcestie s čevenou značkou. Odtiaľ po červenej značke cez vrch Slopy asi 30 minút k odbočke na hrad. Prístup z Brezovej pod Bradlom - od stanice po červenej značke dolinou na juh. Po asi 20 minútach značka vystúpi na hrebeň a pokračuje až k hradu.

Okolité hrady (vzdušná čiara): Korlátka - 11.1 km, Smolenice - 12.8 km, Branč - 14.5 km, Ostrý Kameň - 15.1 km

Geocaching v okolí


Interiér a exteriér

Stupeň zachovania zrúcaniny je pomerne veľký. Relatívne najviac je narušené jadro hradu, ktoré na prvý pohľad tvorí dvojvežová dispozícia s palácom zovretým medzi hranolové veže. No veže sú oproti sebe nepatrne pootočené a ani palác s nimi netvorí jednotný blok. Z veží sa zacovali len pôdorysné polovice. Do brány predhradia sa vchádzalo cez stúpajúci drevený most. Na múr pôvodného predhradia nadväzovala nová časť hradu podkovovitou delovou baštou s padacími mrežami.

Pod hrozbou osmanských výbojov bol vybudovaný dolný hrad s hospodárskymi budovami. Prístupová cesta na horný hrad potom viedla cez štyri brány dômyselnými serpentínami, ktorých rovné úseky boli bránené vždy z vyššieho miesta.

Hoci je zrúcanina zarastená porastmi, je skutočne rozsiahla a impozantná.

Pôdorys - hrad Dobrá Voda


hrad Dobrá Voda - pôdorys

Legenda k pôdorysu

1 - palác, 2 - čelná veža horného hradu, 3 - zadná veža horného hradu, 4 - dvor s cisternou, 5 - hranolová bašta, 6 - kaplnka, 7 - prvé predhradie, 8 - delová bašta, 9 - predbránie, 10 - dolný hrad


Fotogaléria

Historické fotografie

hrad Dobrá Voda-1932
hrad Dobrá Voda-1972
hrad Dobrá Voda-história
hrad Dobrá Voda-maľba 18.stor.


Fotografie z r. 2016

hrad Dobrá Voda-Čelná veža horného hradu
hrad Dobrá Voda-Rondel
hrad Dobrá Voda-Rondel
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objekt
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objekt
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objekt
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objekt
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objekt
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objekt
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objekt
hrad Dobrá Voda-Zadná veža horného hradu
hrad Dobrá Voda-Zadná veža horného hradu
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objekt
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objekt
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objekt
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objekt
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objekt
hrad Dobrá Voda-Veža horného hradu
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objekt
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objekt
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objekt
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objekt
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objekt
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objekt
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objekt
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objekt
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objekt
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objekt
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objekt
hrad Dobrá Voda-Pohľad na objektPošlite nám vaše fotografie - hrad Dobrá Voda


 Súhlasím so zverejnením fotografie na www.hrady-zamky.sk

História a osobnosti

Počiatky hradu Dobrá Voda spadajú pravdepodobne do poslednej tretiny 13.storočia a za jeho stavebníka sa považuje komes Aba Veľký, z hlohoveckej vetvy Abovcov. V roku 1316 hrad obliehal, získal a do roku 1320 vlastnil Matúš Čák Trenčiansky. Potom bol až do konca 14.storočia kráľovským majetkom, keď ho kráľ Žigmund v r.1394 daroval Stiborovi zo Stiboríc. Rodu Stiborovcov patril hrad až do roku 1434, keď rod vymrel v mužskej línii Stiborom II. O dva roky neskôr ho Žigmund daroval svojmu obľúbencovi Michalovi Országhovi. Országhovci zlepšili ochranu predhradia postavením delovej bašty a postavením barbakanu. Tento rod pravdepodobne pristavil počas tureckého nebezpečenstva dolný hrad s troma baštami a hospodárskymi budovami. V roku 1567 zomrel Krištof Országh, posledný mužský potomok rodu a hrad sa opäť dostal do majetku koruny.

Kráľ Maximilián II. dal vzápätí hrad do zálohu chorvátskemu šľachticovi Jánovi Choronovi z Deveča, no záujem o hradné panstvo prejavil aj chorvátsky bán Krištof Ungnad zo Sonnecku. Ako manžel Anny, dcéry Štefana Losonczyho, si na hrad uplatňoval predkupné právo. V r.1583 hrad kúpil od cisára Rudolfa II. Prostredníctvom jeho dcéry Anny Márie, vydatej za hrdinu protitureckých bojov Tomáša Erdődyho, sa potom hradné panstvo dostalo do rúk tohto významného rodu - Erdődyovcov.

Koncom 17.storočia už Erdődyovci obývali mnohé kaštiele i paláce v mestách a hrad Dobrá Voda začal pustnúť. Prispeli k tomu i vojnové udalosti počas Rákócziho povstania na začiatku 18.storočia no i požiar, ktorý tu vypukol v r.1792 po zásahu bleskom. Na prechodnú dobu tu zostalo už len panské väzenie.


Povesti a legendy

Povráva sa

Za temných nocí vídať na hradbách bludné zjavenie rytiera, ako krajine i nebesám hrozí plamenným mečom. Má to byť duch niekdajšieho majiteľa Dobrej Vody, ktorého kráľ pre napáchané zbojstvá prikázal vsadiť do temnice hradu a on tam v útrapách našiel smrť.

Voda a hrad

Chorému kráľovi v krajine žiaden lekár nevedel pomôcť. Vyliečil ho až zázračný prameň Dobrej Vody, vyvierajúci zo zeme na mieste dnešného hradu a jednej z ciest, ktorý mu poradila dievčina z miestnej osady. Za odmenu si okrem množstva dukátov mohla so svojím milým postaviť pri žriedle príbytok. Postupne však spyšnela a do svojho muža toľko domŕzala, až bol z chalúpky dom a neskôr z domu hrad. Tu však prameň začal trucovať, pretože stavbou hradu mu preťali žilu. Vyschol a voda vyšla na povrch mocným prúdom poniže podhradskej osady, odkiaľ ju na hrad museli vynášať. Žena v strachu pred kráľovým hnevom ušla a prameň Dobrej Vody slúži všetkým ľuďom dodnes.

Kráľ a chlapec

Kráľ Žigmund mal veľké starosti so svojimi veľmožmi, ktorí ho neposlúchali a neustále štvali proti nemu. Pre ich výčiny sa musel vrátiť z cudziny domov. V prvej dedinke zazrel kŕdeľ detí, ako sa hrajú na vojakov. Vladárovi sa najviac pozdával ich smelý vodca. Chlapca si vzal k sebe, dal ho vyštudovať a dospelého zaradil do svojho vojska. Šuhaj sa v kráľovských službách osvedčil, získal zemiansku hodnosť s menom Országh a jeho syn sa stal neskôr pánom dobrovodského hradného panstva.


Video - hrad Dobrá VodaUžitočné informácie

Hrad je verejnosti voľne prístupný


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Pridať komentár k objektu
hrad Dobrá Voda
Použité zdroje a literatúra: BÁRTA V., BARTA V., NEŠPOR J. Hrady a zámky na Slovensku. Banská Bystrica : AB ART press, KOLLÁR D., NEŠPOR J., Kultúrne krásy Slovenska. Hrady najkrajšie zrúcaniny. Bratislava : DAJAMA 2007, PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, WEB: www.ozrenova.eu.sk, sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Partneri

Eriksoft DVD Hrady srdca Európy I. Toulky po Čechách Sereď online Webdepozit UK BA