Ostrý Kameň

Zrúcanina hradu na bralách západnej časti vápencového hrebeňa Zárub nad obcou Buková, neďaleko Smoleníc.

Navštívil som Ostrý Kameň (8 tu boli)

hore

Buková, Trnavský kraj, 528 m n.m.

N48° 31' 19.20",  E17° 22' 18.39"

Historické názvy

Ostriež, Ostriežsky hrad, Biksárdsky hrad, Eleskw, Eleskw in wlgari theutonico Scharfessteyn, Eleskew, Ostrziess, Ozthris alias Elecskew, Éleskő, Scharfenstein


Prístup a okolie

K hradu Ostrý Kameň vedie viacero turisticky značených trás. Výstup je pomerne náročný, no asi najkratšou trasou je trasa od obce Buková, kde môžeme autom prísť popri poľnohospodárskom objekte po asfaltke takmer k rázcestiu Brezinky. Takmer, pretože tam už je zákaz vjazdu, takže zaparkujeme popri ceste niekde na tráve alebo výbežku ešte pred zákazom.

Odtiaľ sa vyberieme peši buď priamo k rázcestiu Brezinky, kde sa stretáva zelená, žltá aj červená trasa, alebo si skrátime cestu - ešte pred rázcestím doľava cez les, kde sa napojíme na červenú trasu - Štefánikovu magistrálu, po ktorej je potrebné pokračovať aj z rázcestia. Nasleduje strmý výstup cez les po červenej trase, až po čase dôjdeme na menšiu čistinku. Odtiaľ sa zdatní turisti môžu vydať priamo hore strmo cez les k hradu, ale odporúčame pokračovať vrchnou červenou trasou vľavo, ktorá sa zatáča a je miernejšia. Po chvíli nás zavedie k hradu. Celý tento výstup trvá 35-40 minút.

Ďalšou z možností výstupu je od vodnej nádrže Buková po žltej trase až k spomínanému rázcestiu. Zo Smoleníc vedú k hradu dlhšie trasy - buď modrá trasa, potom zelená cez Záruby a červená k hradu. Prípadne žltou k Havranej skale a odtiaľ červenou k hradu.

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Smolenice - 4.6 km, Korlátka - 6 km, Plavecký hrad - 8.2 km, Plavecké Podhradie - 8.3 km, Červený Kameň - 14.7 km, Dobrá Voda - 15.1 km, Budmerický zámok - 17.7 km

Geocaching v okolí


Interiér a exteriér

Hradná ruina je kompozične pevne spätá s vápencovým podložím, kamenné murivá a zvyšky niekdajších múrov palácov, hospodárskych stavieb a bášt vyrastajú z členitého podložia. Renesančná zdvojená konzola, kľúčová strieľňa a bočné ostenie sú jedny z mála zachovaných architektonických článkov.

Z pevnôstky, ktorá tvorila pôvodný hrad sa zachovali zvyšky múrov a bočná hranolová veža. Neskôr bol hrad rozšírený o predhradie s hospodárskymi budovami a cisternou. Na prelome 15.-16.storočia vybudovali mohutnú predsunutú pevnôstku a v čase tureckých nájazdov aj ďalšie predhradie s kruhovou baštou.

Pôdorys - Ostrý Kameň


Ostrý Kameň - pôdorys

Legenda k pôdorysu

1 - palác horného hradu, 2 - veža, 3 - predhradie, 4 - predsunutá pevnôstka, 5 - dolný hrad, 6 - rozšírenie dolného hradu, 7 - bašty dolného hradu


Fotogaléria r.2018

 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt


Historické fotografie

 • Ostrý Kameň-história
 • Ostrý Kameň-1972

Pošlite nám vaše fotografie - Ostrý Kameň


 Súhlasím so zverejnením fotografie na www.hrady-zamky.sk

História a osobnosti

Počiatky hradu Ostrý Kameň nie sú presne známe, no postavili ho zrejme v 13. storočí. Ako jeden z pohraničných hradov mal za úlohu chrániť diaľkovú obchodnú cestu, vedúcu z Budína cez západné Slovensko priesmykom do českých krajín, ktorá je všeobecne známa ako tzv. česká cesta. Spočiatku bol hrad kráľovským majetkom, no už v roku 1366 daroval kráľ hrad Mikulášovi zo Seče, čím sa dostal do súkromnej držby uhorských feudálnych rodín. V r.1394 kráľ Žigmund daroval hrad známemu vojvodovi Stiborovi zo Stiboríc. Po smrti jeho syna Stibora II. v r.1434 sa hrad načas vrátil do kráľovských rúk. Od r.1453 sa vystriedalo viacero držiteľov z radov šľachty. Načas patril Keglevichovcom, Thurzovcom, Forgáchovcom a od 15. storočia aj grófom zo Svätého Jura a Pezinka.

V r.1496 ho získali Imrich a Martin Czoborovci spolu i s feudálnym panstvom, ktoré k nemu prislúchalo, ale od roku 1507 na hrade zostal už len Martin, zatiaľ čo Imrich odišiel do Holíča. Od r.1535 hrad vlastnil Imrichov syn, Gašpar Czobor. Po jeho nečakanej smrti v r.1539 zostali po ňom dlžoby a zanechal tu svoju ženu s piatimi nezaopatrenými synmi. Jeho dlžoby sa stali predmetom dlhoročného sporu o czoborovské majetky. Ako veritelia sa o ne uchádzali bratia Peter a Pavol Bakičovci a magnátsky rod Révayovcov. Spory sa skončili až na priamy zásah panovníka v r.1554, keď si majetky medzi sebou Czoborovci, Bakičovci a Révayovci rozdelili. V r.1579 Rudolf II. prepustil panstvo zo zálohu, majetok sa naďalej rozdroboval. Majetok, ktorý zhabali vzbúrencovi Imrichovi Thökölymu, v r.1689 dostal gróf Krištof Erdődy.

V roku 1704 sa v okolí hradu odohrala veľká kurucká bitka, pri ktorej bol pravdepodobne poškodený aj hrad. O 3 roky neskôr hrad obsadil cisársky generál Starhemberg. Česká cesta v tom čase viedla už cez Bratislavu a hrad stratil svoju funkciu. Koncom 18. storočia získali hrad i panstvo do dedičnej držby Pálffyovci, ktorí preniesli sídlo panstva z hradu do mestečka Moravský Svätý Ján. Od toho času hrad pustol a zostali z neho len ruiny.


Povesti a legendy

Povesť o zlej vdove a jej poklade

V chatrči pod hradom žila závistlivá vdova. Bola veľmi zlá a nenávidela každého, kto mal viac ako ona sama. Jedného dňa sa vdova pri zbieraní raždia dostala až k ruinám hradu Ostrý Kameň a ocitla sa v pod-zemnej komnate, kde bolo plno zlata. Vyvaľovala oči na poklad ako koza na kapustu. Vzápätí utekala po svojich synov, aby jej pomohli zlatý poklad odniesť. Ako synovia naberali zlato do hrncov, uvideli v kúte komnaty starca, ktorý ich vyháňal von. Povedali to svojej matke a zo strachu utiekli. Zlá vdova však na nič nedbala a zlato naberala ďalej. Zrazu sa však podzemie aj s časťou hradu zrútilo a nenásytnú vdovu pochovalo. Odvtedy tu už nikto nikdy žiadnu komnatu s pokladom nenašiel.

Chorvát na hrade

Jedného dňa do Bukovej prišiel akýsi Chorvát. Podľa erbu i šiat šľachtic. Usadil sa v ošarpaných múroch a začal hrad obnovovať. A čuduj sa svete, za robotu ľuďom aj platil. Najviac to škrelo okolitých pánov, ktorí Bakiča obvinili zo zbojstva. Ten sa však preukázal listinou, ktorou mu cisár hrad Ostrý kameň daroval ako náhradu za zničený majetok a vyvraždenú rodinu vo svojej domovine. On si od Turkov v čestnom boji vzal iba to, čo mu dlhovali a z toho sa rád odvďačil tým, ktorí mu pomáhali pri obnove hradu. Bakičovi poddaní pomohli obnoviť hrad a nakoniec dostali ešte aj posledný dukát ako výslužku na jeho svadbe vo vynovenom hrade.


Video - Ostrý Kameň



Užitočné informácie

Zrúcanina je voľne prístupná


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Pridať komentár k objektu
Ostrý Kameň



Použité zdroje a literatúra: BÁRTA V., BARTA V., NEŠPOR J. Hrady a zámky na Slovensku. Banská Bystrica : AB ART press, PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, KOLLÁR D., NEŠPOR J., Kultúrne krásy Slovenska. Hrady najkrajšie zrúcaniny. Bratislava : DAJAMA 2007. WEB: www.kamnavylety.sk/hrad-ostry-kamen/, sk.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Partneri

DVD Hrady srdca Európy I. Toulky po Čechách Sereď online Webdepozit UK BA