Ostrý Kameň

Zrúcanina hradu na bralách západnej časti vápencového hrebeňa Zárub nad obcou Buková, neďaleko Smoleníc.

zrúcanina hradu / 528 m


SK | EN


hore

Buková, Trnavský kraj

N48° 31' 19.20",  E17° 22' 18.39"


Ostriež, Ostriežsky hrad, Biksárdsky hrad, Eleskw, Eleskw in wlgari theutonico Scharfessteyn, Eleskew, Ostrziess, Ozthris alias Elecskew, Éleskő, Scharfenstein

Prístup - Ostrý Kameň

Trasa 1: Asi najkratšou trasou je trasa od obce Buková, kde môžeme autom prísť popri poľnohospodárskom objekte po asfaltke takmer k rázcestiu Pod Ostrým Kameňom. Takmer, pretože tam už je zákaz vjazdu, takže zaparkujeme popri ceste niekde na tráve alebo výbežku ešte pred zákazom. Odtiaľ sa vyberieme peši ešte pred rázcestím doľava cez les, kde sa napojíme na červenú trasu - Cestu hrdinov SNP. Nasleduje pomerne strmý výstup cez les až po čase prídeme na menšiu čistinku. Odtiaľ sa zdatní turisti môžu vydať priamo hore strmo cez les k hradu, ale odporúčame pokračovať vrchnou červenou trasou vľavo, ktorá sa zatáča a je miernejšia. Trasa sa potom ostro zalamuje doprava a po chvíli nás zavedie k hradu.

Čas 40 min Profil +227m/0m
Náročnosť Parkovisko parkovisko


Trasa 2: Od vodnej nádrže Buková, kde zaparkujeme popri ceste, sa po žltej trase peši dostaneme až k rázcestiu Pod Ostrým Kameňom. Odtiaľ vľavo po červenej trase až pokračujeme rovnakým úsekom ako v trase č.1 až k hradu.

Čas 1:00 h Profil +260m/0m
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Smolenice - 4.6 km, Korlátka - 6 km, Trstín - 6.8 km, Plavecký hrad - 8.2 km, Plavecké Podhradie - 8.3 km, Katarínka - 12.6 km, Červený Kameň - 14.7 km, Dobrá Voda - 15.1 km, Kuchynský hrad - 17.1 km, Budmerice - 17.7 km

Interiér a exteriér

Hradná ruina je kompozične pevne spätá s vápencovým podložím, kamenné murivá a zvyšky niekdajších múrov palácov, hospodárskych stavieb a bášt vyrastajú z členitého podložia. Renesančná zdvojená konzola, kľúčová strieľňa a bočné ostenie sú jedny z mála zachovaných architektonických článkov.

Z pevnôstky, ktorá tvorila pôvodný hrad sa zachovali zvyšky múrov a bočná hranolová veža. Neskôr bol hrad rozšírený o predhradie s hospodárskymi budovami a cisternou. Na prelome 15.-16.storočia vybudovali mohutnú predsunutú pevnôstku a v čase tureckých nájazdov aj ďalšie predhradie s kruhovou baštou.Ostrý Kameň - pôdorys

Pôdorys - Ostrý Kameň


Legenda k pôdorysu:
1 - palác horného hradu, 2 - veža, 3 - predhradie, 4 - predsunutá pevnôstka, 5 - dolný hrad, 6 - rozšírenie dolného hradu, 7 - bašty dolného hradu

Fotogaléria

2018

 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt
 • Ostrý Kameň-Pohľad na objekt

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • Ostrý Kameň-história
 • Ostrý Kameň-1972

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • Ostrý Kameň-2020 Poslala: Sisa

Pošlite nám vaše fotografie - Ostrý Kameň

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Počiatky hradu Ostrý Kameň nie sú presne známe, no postavili ho zrejme v 13. storočí. Ako jeden z pohraničných hradov mal za úlohu chrániť diaľkovú obchodnú cestu, vedúcu z Budína cez západné Slovensko priesmykom do českých krajín, ktorá je všeobecne známa ako tzv. česká cesta. Spočiatku bol hrad kráľovským majetkom, no už v roku 1366 daroval kráľ hrad Mikulášovi zo Seče, čím sa dostal do súkromnej držby uhorských feudálnych rodín. V r.1394 kráľ Žigmund daroval hrad známemu vojvodovi Stiborovi zo Stiboríc. Po smrti jeho syna Stibora II. v r.1434 sa hrad načas vrátil do kráľovských rúk. Od r.1453 sa vystriedalo viacero držiteľov z radov šľachty. Načas patril Keglevichovcom, Thurzovcom, Forgáchovcom a od 15. storočia aj grófom zo Svätého Jura a Pezinka.

V r.1496 ho získali Imrich a Martin Czoborovci spolu i s feudálnym panstvom, ktoré k nemu prislúchalo, ale od roku 1507 na hrade zostal už len Martin, zatiaľ čo Imrich odišiel do Holíča. Od r.1535 hrad vlastnil Imrichov syn, Gašpar Czobor. Po jeho nečakanej smrti v r.1539 zostali po ňom dlžoby a zanechal tu svoju ženu s piatimi nezaopatrenými synmi. Jeho dlžoby sa stali predmetom dlhoročného sporu o czoborovské majetky. Ako veritelia sa o ne uchádzali bratia Peter a Pavol Bakičovci a magnátsky rod Révayovcov. Spory sa skončili až na priamy zásah panovníka v r.1554, keď si majetky medzi sebou Czoborovci, Bakičovci a Révayovci rozdelili. V r.1579 Rudolf II. prepustil panstvo zo zálohu, majetok sa naďalej rozdroboval. Majetok, ktorý zhabali vzbúrencovi Imrichovi Thökölymu, v r.1689 dostal gróf Krištof Erdődy.

V roku 1704 sa v okolí hradu odohrala veľká kurucká bitka, pri ktorej bol pravdepodobne poškodený aj hrad. O 3 roky neskôr hrad obsadil cisársky generál Starhemberg. Česká cesta v tom čase viedla už cez Bratislavu a hrad stratil svoju funkciu. Koncom 18. storočia získali hrad i panstvo do dedičnej držby Pálffyovci, ktorí preniesli sídlo panstva z hradu do mestečka Moravský Svätý Ján. Od toho času hrad pustol a zostali z neho len ruiny.

Povesti a legendy

Povesť o zlej vdove a jej poklade

V chatrči pod hradom žila závistlivá vdova. Bola veľmi zlá a nenávidela každého, kto mal viac ako ona sama. Jedného dňa sa vdova pri zbieraní raždia dostala až k ruinám hradu Ostrý Kameň a ocitla sa v pod-zemnej komnate, kde bolo plno zlata. Vyvaľovala oči na poklad ako koza na kapustu. Vzápätí utekala po svojich synov, aby jej pomohli zlatý poklad odniesť. Ako synovia naberali zlato do hrncov, uvideli v kúte komnaty starca, ktorý ich vyháňal von. Povedali to svojej matke a zo strachu utiekli. Zlá vdova však na nič nedbala a zlato naberala ďalej. Zrazu sa však podzemie aj s časťou hradu zrútilo a nenásytnú vdovu pochovalo. Odvtedy tu už nikto nikdy žiadnu komnatu s pokladom nenašiel.

Chorvát na hrade

Jedného dňa do Bukovej prišiel akýsi Chorvát. Podľa erbu i šiat šľachtic. Usadil sa v ošarpaných múroch a začal hrad obnovovať. A čuduj sa svete, za robotu ľuďom aj platil. Najviac to škrelo okolitých pánov, ktorí Bakiča obvinili zo zbojstva. Ten sa však preukázal listinou, ktorou mu cisár hrad Ostrý kameň daroval ako náhradu za zničený majetok a vyvraždenú rodinu vo svojej domovine. On si od Turkov v čestnom boji vzal iba to, čo mu dlhovali a z toho sa rád odvďačil tým, ktorí mu pomáhali pri obnove hradu. Bakičovi poddaní pomohli obnoviť hrad a nakoniec dostali ešte aj posledný dukát ako výslužku na jeho svadbe vo vynovenom hrade.

Užitočné informácie

Zrúcanina je voľne prístupná


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: BÁRTA V., BARTA V., NEŠPOR J. Hrady a zámky na Slovensku. Banská Bystrica : AB ART press, PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, KOLLÁR D., NEŠPOR J., Kultúrne krásy Slovenska. Hrady najkrajšie zrúcaniny. Bratislava : DAJAMA 2007. WEB: www.kamnavylety.sk/hrad-ostry-kamen/, sk.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

Ostrý Kameň


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu