hrad Beckov

Mohutná, čiastočne konzervovaná zrúcanina hradu sa nachádza nad Považským podolím, na okrajovom útese Považského Inovca priamo v obci Beckov

zrúcanina hradu / 245 m


SK | EN


hore

Beckov, Trenčiansky kraj

N48° 47' 27.53",  E17° 53' 54.72"


Blundus, Bolondos, castrum Blundix, Blonduch, Blondich, Bolonduch, Bolunduch, Galancz sive Beczkow, Blantsch, Bolondóc, Bolondócz

Prístup - hrad Beckov

Hrad Beckov sa nachádza priamo v obci Beckov blízko Nového mesta nad Váhom a Trenčína. Zaparkovať možno na relatívne priestrannom parkovisku popri hlavnej ceste, prípadne podľa možností na ďalších menších parkoviskách v obci. Na hrad je možný len peší prístup. Z trojuholníkového námestia so súsoším pokračujeme vydláždenou cestou po Ctiborovej ulici popri kostole sv. Štefana a ďalej pohodlným stúpaním asfaltovou cestou až k hradu.

Čas 5-10 min Profil +32m/-4m
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Zemianske Podhradie - 7.2 km, Čachtice - 12.5 km, Tematín - 12.8 km, Lúka - 14.8 km, Trenčín - 15.8 km, Topoľčiansky hrad - 18.4 km, Skalka - 18.8 km

Interiér a exteriér

Výrazné architektonické prvky si zachovali hlavne budovy horného hradu. Jedná sa predovšetkým najmä o atiku, fragmenty okenných obrúb a kružieb, portály a tiež aj zvyšky klenieb, či nástenných malieb. Ruiny horného a dolného hradu sú pozostatkom súboru palácov, hospodárskych budov, obranných stavieb a opevnenia.

Zaujímavá je otvorená, neukončená delová bašta v dolnom nádvorí a tiež aj horné, pravidelne vymedzené nádvorie, obklopené z troch strán zvyškami palácov a niekdajšou vstupnou fasádou do kaplnky. Stredovekú architektúru zvýrazňuje aj asi 70 m vysoké hradné bralo, ktoré tvorí so zrúcaninou kompozičný celok.hrad Beckov - pôdorys

Pôdorys - hrad Beckov


Legenda k pôdorysu:
1-horný hrad, 2-hlavná veža, 3-gotický palác, 4-gotická kaplnka, 5-reprezentačná časť hradu, 6-priečny palác, 7-západná veža, 8-renesančný palác, 9-hospodárske budovy, 10-východná veža, 11-delová bašta, 12-vstup do horného hradu, 13-dolný hrad, 14-studňa, 15-predhradie, 16-obranná veža, 17-vstupný barbakan

Fotogaléria

2007

 • hrad Beckov-Pohľad na hrad
 • hrad Beckov-Pohľad na hrad
 • hrad Beckov-Pohľad na hrad
 • hrad Beckov-Pohľad na hrad
 • hrad Beckov-Západná veža a renes.palác
 • hrad Beckov-Gotická kaplnka
 • hrad Beckov-Gotická kaplnka detail
 • hrad Beckov-Gotický palác
 • hrad Beckov-Hlavná veža
 • hrad Beckov-Pohľad na hrad
 • hrad Beckov-Vstup k palácom
 • hrad Beckov-Vstupná brána dolného hradu
 • hrad Beckov-Pohľad na hrad
 • hrad Beckov-Pohľad na hrad

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • hrad Beckov-história
 • hrad Beckov-história
 • hrad Beckov-história
 • hrad Beckov-kresba
 • hrad Beckov-Rytina (posl.Zuzana Chudá)
 • hrad Beckov-Rytina (posl.Zuzana Chudá)
 • hrad Beckov-Kresba
 • hrad Beckov-Kresba 1882

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • hrad Beckov-2019 Poslala: Hana Repková
 • hrad Beckov-2020 Poslal: Martin
 • hrad Beckov-2020 Poslal: Juraj Krajčírovič
 • hrad Beckov-2020 Poslal: Juraj Krajčírovič
 • hrad Beckov-2020 Poslal: Juraj Krajčírovič

Pošlite nám vaše fotografie - hrad Beckov

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Podľa niektorých historikov už pred rokom 896 sa na tomto mieste týčila drevená pevnosť, avšak doteraz sa nezistili žiadne stopy. Prvou zachovanou zmienkou o hrade je Anonymova kronika z 12. storočia. Anonymus písal o hrade po r. 1205. Hrad Beckov počas svojej existencie čelil mnohým nájazdom nepriateľov, i keď vzdialenosť od tureckého nepriateľa bola veľkou výhodou. V r. 1241 hradní ozbrojenci odvrátili útok mongolských jazdcov. Na začiatku 14. storočia však vojská Matúša Čáka, tak ako aj ostatné hrady pri Váhu, obsadili aj Beckov. Po smrti Matúša Čáka v r. 1321 sa hrad dostal do rúk kráľa Karla Róberta. Neskôr, v r. 1388 dostal do daru Beckovský hrad Stibor zo Stiboríc, barón poľského pôvodu, ktorý strohú vojenskú pevnosť prestaval na komfortný rytiersky hrad so zdokonalenou obrannou sústavou. Pri prestavbe v zadnej časti horného hradu priečnou budovou oddelili uzavretý panský sektor s palácom, kaplnkou a nádvorím, prístupný iba dobre brániteľným úzkym priechodom. Po smrti Stibora hrad získal jeho syn Stibor II., avšak po jeho smrti v r. 1434 hrad pripadol jeho dcére Kataríne Margite. Katarína sa potom vydala za Pavla Bánffyho - kráľovského jazdca, a od r. 1437 už hrad patril rodu Bánffyovcov. Bánffyovci vytvorili z hradu renesančné panské sídlo. Jeden z rodu beckovských Bánffyovcov, Ján Bánffy padol v roku 1595 v boji proti Turkom. V r. 1599 hrad napadli tatárski jazdci, ale ich útok bol eliminovaný.

Hrad Beckov nebol pokladaný za vojensky dôležité miesto, nebol natoľko opevnený, ako niektoré ostatné hrady v tej dobe. Horný hrad mal jedinú delovú baštu. V r. 1646 po vymretí posledného z rodu Bánffyovcov - Krištofa Bánffyho, si hrad a panstvo rozdelili ich nástupcovia. Tí sa však starali viac menej o okolité poddanstvá a nie o údržbu a opravy hradu. Hrad teda začal pomaly chátrať. Posledná vojenská udalosť sa na Beckovskom hrade udiala v r. 1707, keď kurucké jazdecké vojská Ladislava Ocskaya napadli a obsadili kamennou stenou ohradené malé mestečko a smerovali k hradu. Tu však narazili na silný odpor obrancov a povstalci utrpeli krvavú porážku. Kuruci však z pomsty vyrabovali a zničili mestečko, kostoly, ba dokonca podľa niektorých prameňov vyzliekli miestne ženy do naha a vyhnali ich do zasnežených ulíc. Po porážke Rákócziho vojsk v r. 1708 pri Trenčíne, vymizli z tejto oblasti všetci protihabsburskí povstalci. V r. 1711 hrad Beckov obišiel príkaz na zničenie uhorských hradov, pravdepodobne kvôli cisárovi verným majiteľom hradu. Veľký požiar zachvátil celý hrad v r. 1729 a jeho obnova by bola stála obrovský majetok. Práve kvôli tomu ho už jeho vlastníci neobnovili, ale presťahovali sa do pohodlnejších okolitých kaštieľov.

Odvtedy hrad pustol a podľahol poveternostným vplyvom. V r. 1970 začal historický výskum a reštaurovanie hradu. Od r. 2002 pokračovali konzervačné práce a hrad bol miestami uzavretý. Dnes je už pár budov horného hradu zakonzervovaných a hrad je verejnosti prístupný.

Povesti a legendy

Povesť o hrade

Rozvalinami nocou blúdi prízrak panej. Hľadá človeka s čistou dušou, aby jej pomohol od trápenia za hriechy spáchané počas života, keď zlomyseľná na hrade vládla tvrdou rukou.

Povesť o Ctiborovi a Beckove

Ctibor odpočíval raz na poľovačke s družinou vazalov, s honcami a psami práve na náprotivnej strane brala, ktoré čnelo z húšťavy vtedy ešte celkom holé, nevyužité a bezcenné. Každý sa usiloval ako len vedel rozveseliť pána žartmi a lichôtkami, no ani jeden s toľkým úspechom ako dvorný blázon Becko, ktorého vtipkovanie odplašilo jeho prísnu vážnosť. Tu so zriedkavým úsmevom dobrotivosti na tvári bol ochotný každému splniť jeho želanie. Keď došiel rad na blázna, ten vyslovil želanie, aby pán na náprotivnom brale dal postaviť hrad a daroval mu ho. Dvorania sa nahlas rozosmiali nad nezmyselnou a nesplniteľnou prosbou. No smiech im zmeravel na tvári, keď Ctibor hromovým hlasom prisľubil prosbe vyhovieť, lebo nepoznal slovo "nemožné".

Do roka odbavoval pán prvú hostinu na novom hrade, ktorý svojou nádherou mohol súperť s hociktorým hradom v kráľovstve. Keďže bol hrad z mnohých stránok príjemný a úplne bezpečný, zvolil si ho Ctibor za sídlo, aj keď bol pomenovaný podľa blázna, ktorého bohato odškodnil. Na tomto hrade, ktorý sa stal dejiskom mnohých slávností a radovánok, stihla surového a ukrutného Ctibora aj osudná skaza, keď došiel až k miestu, kde pomstiaci sa osud vpísal smrtiace slová "ďalej už ani krok!". Svoju náklonnosť nevenoval ani žene, ani dieťaťu, ale poľovníckemu psovi nevšednej krásy a šikovnosti. Raz práve obedoval, keď vošiel do siene jeho miláčik s rozdrúzganou labou, krívajúci a zavýjajúci. Prítomní stŕpli od zdesenia, keď zúrivec začal vyčínať, chrliac strašné hrozby na hlavu privedeného páchateľa, starého otroka, ktorý sa bol vonku len horko-ťažko ubránil útoku rozmaznaného a zlomyseľného zvieraťa. No nezapôsobilo ospravedlnenie, prosby ani dlhoročná vernosť. Ctibor rozkázal nešťastníka zhodiť z najstrmšej steny brala a vysmieval sa mu, keď ho v smrteľnej hrôze na okraji priepasti volal do roka a do dňa pred súdnu stolicu najvyššieho sudcu.

Na zločin sa pozabudlo, hry, spev a hurhaj zabávajúcich sa hostí ozývali sa v komnatách a nik si nespomenul, že od onej vraždy uplynul práve rok. Tu sa dal vínom omámený Ctibor odviesť do svojho obľúbeného tienistého zákutia v záhrade kde často odpočíval. Len čo tyran zaspal, prikradla sa k nemu vretenica - zvyčajný nástroj bohyne Nemesis vo všetkých bájach a rýchlo sa cez oko prehrýzla k mozgu svojej obete. Neznesiteľná bolesť hnala Ctibora v divom šialenstve z miesta na miesto, až sa dostal na vrchol brala, zrazu do krvava rozžiareného, pred rokom takto sfarbeného krvou sluhovou, odkiaľ sa zúrivec zrútil do priepasti a rozdrúzgal. Jeho manželka Dobrochna chcela skočiť za ním a keď jej v tom sluhovia zabránili, prebodla sa dýkou.

Užitočné informácie

Otváracia doba a vstupné


Komentáre k objektu

 • Adam Lazár
 • 06.07.2017 17:30
 • hrad Beckov


Beckov je úžasný, ako majestátne stojí na brale. Videl som ho desiatky krát z diaľnice, kým som sa konečne odhodlal ho navštíviť, ak by ste chceli použiť nejaké naše fotky z https://www.milujemcestovanie.sk/beckov-hrad-zrucanina/ staci uviest ako autora a pokojne pridajte do galérie.


 • Janka
 • 02.08.2016 08:48
 • hrad Beckov


Super bolo :)


 • VL.K.
 • 11.02.2015 10:36
 • hrad Beckov


Krásný hrad. Škoda jen rušivého elementu v podobě dálnice.Použité zdroje a literatúra: BÁRTA V., BARTA V., NEŠPOR J. Hrady a zámky na Slovensku. Banská Bystrica : AB ART press, KRIŽANOVÁ E.,PUŠKÁROVÁ B. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava : Šport 1990, MEDŇANSKÝ A., Malebná cesta dolu Váhom. Vydavateľstvo SSS, 2007, WEB: www.osobnosti.sk, sk.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

hrad Beckov


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu