Topoľčiansky hrad

Zrúcanina hradu, ktorý sa vypína bezprostredne nad obcou Podhradie na čiastočne zalesnenom vrchu. Dolomitové hradné bralo je súčasťou východnej časti geomorfologického celku Považský Inovec (podcelok Nízky Inovec).

zrúcanina hradu / 485 m


SK | EN


hore

Podhradie okr. Topoľčany, Nitriansky kraj

N48° 39' 29.83",  E18° 02' 56.93"


Nagytapolcsány vára

Prístup - Topoľčiansky hrad

Topoľčiansky hrad sa nachádza v obci Podhradie blízko rekreačného centra Duchonka, neďaleko Topoľčian. Autom sa dostaneme cez okolité obce a uličky priamo do Podhradia. Po relatívne náročnom stúpaní ulicami obce vystúpime celkom až ku kostolu, ktorý sa nachádza pod hradom. Tu je menšie parkovisko, odkiaľ sa peši vyberieme úzkou asfaltovou cestou popri kostolu. Čoskoro sa asfaltová cesta zmení na poľnú cestu. Stúpanie dá zabrať, no je relatívne krátke.

Čas 10 min Profil +47m/-6m
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Tematín - 9.1 km, Lúka - 12.4 km, Nitrianska Blatnica - 12.8 km, Hajná Nová Ves - 13.8 km, Moravany nad Váhom - 15 km, Bošany - 17 km, Horné Obdokovce - 18.1 km, Beckov - 18.4 km, Žabokreky nad Nitrou - 19.1 km

Interiér a exteriér

V areáli hradu sa dodnes zachovali jeho charakteristické a hlavné časti - hranolová stupňovito ukončená veža, hradby horného hradu (v jeho areáli sú aj základy paláca a ďalších budov), ktoré vytvorili nádvorie elipsovitého tvaru, a hradby prvého predhradia. Do hradu sa stále vstupuje od východu a západu, v miestach, kde boli aj pôvodné brány prvého predhradia zo 16 storočia. Druhé, na východ orientované, predhradie, z väčšej časti už nestojí, no je v teréne dobre identifikovateľné.

Od roku 1999 sa hrad čiastočne konzervuje a bol očistený od náletových drevín. V interiéri najlepšie zachovalej hranolovej veže bola vytvorená malá expozícia k dejinám hradu.Topoľčiansky hrad - pôdorys

Pôdorys - Topoľčiansky hrad


Legenda k pôdorysu:
1 - obytná útočisková veža, 2 - včasnogotická hradba, 3 - palác, 4 - kaplnka, 5 - obytné budovy, 6 - nosný pilier, 7 - parkanový múr, 8 - prvé predhradie, 9 - polygonálna bašta, 10 - delové bastióny, 11 - mlyn, 12 - hospodárske objekty, 13 - predbránie so strážnicami, 14 - druhé predhradie

Fotogaléria

2015

 • Topoľčiansky hrad-Pohľad na objekt
 • Topoľčiansky hrad-Pohľad na objekt
 • Topoľčiansky hrad-Pohľad na objekt
 • Topoľčiansky hrad-Pohľad na objekt
 • Topoľčiansky hrad-Pohľad na objekt
 • Topoľčiansky hrad-Pohľad na objekt
 • Topoľčiansky hrad-Pohľad na objekt
 • Topoľčiansky hrad-Pohľad na objekt
 • Topoľčiansky hrad-Pohľad na objekt
 • Topoľčiansky hrad-Pohľad na objekt
 • Topoľčiansky hrad-Pohľad na objekt
 • Topoľčiansky hrad-Pohľad na objekt
 • Topoľčiansky hrad-Pohľad na objekt
 • Topoľčiansky hrad-Pohľad na objekt
 • Topoľčiansky hrad-Pohľad na objekt

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • Topoľčiansky hrad-1972
 • Topoľčiansky hrad-1972
 • Topoľčiansky hrad-1907
 • Topoľčiansky hrad-kresba

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • Topoľčiansky hrad-1998 - Poslal: Rene
 • Topoľčiansky hrad-1998 - Poslal: Rene
 • Topoľčiansky hrad-1998 - Poslal: Rene

Pošlite nám vaše fotografie - Topoľčiansky hrad

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1235, kde sa uvádza ako kráľovský majetok. Vznik hradu, ktorý je dnes známy ako Topoľčiansky hrad, sa spája so šľachtickým rodom Čákovcov, ktorý sa stal okolo roku 1260 vlastníkom panstva Topoľčany. S darovaním majetkov boli spojené aj povinnosti, ku ktorým patrila aj výstavba hradov slúžiacich na ochranu kráľovstva. Historici predpokladajú, že hrad vystaval až Matúš Čák Trenčiansky, niekedy na začiatku 14. storočia. Keďže panstvo Topoľčany bolo situované v údolí rieky Nitra, vhodné miesto na výstavbu hradu ako strediska panstva a súčasne ako opevneného bodu sa našlo na jeho okraji. Tým miestom bola dolomitové bralo nad osadou Hrnovce, z ktorej sa neskôr vyvinula obec Podhradie. Dôležitým faktorom pri výbere miesta bola skutočnosť, že z tohto brala bol dobrý výhľad do údolia rieky Nitry a vizuálne spojenie s hradom Uhrovec, hradom na Michalovom vrchu nad obcou Kolačno, so samotnými Topoľčanmi a taktiež s hradom Gýmeš v pohorí Tríbeč.

Najstaršou časťou Topoľčianskeho hradu bol gotický horný hrad, ktorý tvorila obytná hranolová veža a obvodový múr. Okolo obvodového múru bola z vonkajšej strany mohutná, do skaly zahĺbená priekopa. Táto najstaršia stavebná fáza sa datuje do 1. polovice 14. storočia a jej iniciátorom bol najpravdepodobnejšie Matúš Čák. Roku 1321, po smrti Matúša Čáka, sa hrad dostal do vlastníctva kráľa.

V období od roku 1389 do roku 1430 patril hrad Széchényiovcom. Asi v roku 1432 sa predpokladá rozdelenie Topoľčianskeho hradného panstva na dve polovice. Mesto Topoľčany s okolím totiž podliehalo husitom a samotný hrad s blízkymi dedinami spravoval kastelán pôvodného majiteľa Ladislava zo Sečian. Po odchode husitov z Topoľčian, v roku 1443, sa majiteľom "ich" polovice hradného panstva Topoľčany stal kráľovský pokladník Michal Országh. Keďže Ladislav zo Sečian nemal mužských potomkov, odkázal svoju polovicu majetkov panstva dcére Hedvige a jej manželovi Albertovi z Lučenca (Lossonczy). Topoľčianske panstvo zostalo rozdelené medzi Országhovcov a Lossonczyovcov až do konca 16. storočia. V nepokojnom a na boje s Turkami bohatom 16. storočí rozšírili vlastníci hrad o prvé predhradie s dvojicou protiľahlých vstupných brán. Stred južnej hradby zabezpečili päťbokou delostreleckou baštou. Hradby boli navyše vybavené murovanou ochodzou a štrbinovými strieľňami. V priebehu 2 polovice 16. storočia sa modernizoval aj horný hrad, jeho hradby zvýšili a vybavili strieľňami na hákovnice a ľahké delá. Ďalšiu rozsiahlu prestavbu na konci 16. storočia organizoval už nový vlastník hradného panstva, kráľovský taverník a neskorší uhorský palatín Žigmund Forgách, ktorý bol tretím manželom Anny Lossonczy. Hrad s panstvom získal osobitnou donáciou od cisára Rudolfa II. v roku 1595, čím zároveň došlo k spojeniu rozdeleného Topoľčianskeho panstva. Forgáchovci boli jeho majiteľmi až do začiatku 18. storočia. Žigmund rozšíril obytné priestory hradu, postavil nové hospodárske objekty v predhradí a nad jeho bránami vznikli budovy pre stráže.

Po porážke povstania Františka II. Rákócziho kráľovská komora skonfiškovala poškodený hrad a celé Topoľčianske panstvo Šimonovi Forgáchovi. Odvtedy zostal hrad opustený, no naďalej bol udržiavaný, keďže v jeho areáli stála hradná Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie. Ta slúžila veriacim z Podhradia až do konca 18. storočia, pretože v obci nebol dovtedy postavený žiadny kostol. V roku 1714 Topoľčianske hradné panstvo získal Peter Berényi. Poslednými majiteľmi hradu boli Stummerovci, ktorí sa v polovici 18. storočia presťahovali do reprezentačného priestranného kaštieľa v Tovarníkoch. Na prelome 19. a 20. storočia rozpadávajúci sa hrad nechal barón Augustín Stummer čiastočne zakonzervovať a romanticky ho upravil. Opravy sa najviac dotkli vzhľadu veže, ktorú mierne zvýšili a dostavali dvoma stupňovitými štítmi sedlovej strechy, čím získala svoju neopakovateľnú charakteristickú siluetu. V obecnej kronike Podhradia je zápis, že Stummerovci naposledy opravovali hrad v roku 1925. V novembri 1994 sa v priestoroch hradného nádvoria nakrúcal film Škriatok pod vedením režiséra Ľudovíta Kocku. V júni 1999 silná búrka s vetrom spôsobila, že sa zrútilo východné priečelie paláca na hornom hrade, ktoré už bolo dlhodobo veľmi deštruované. V tom istom roku sa prikročilo aj ku konzervačným prácam.

Povesti a legendy

Smelý Turda

Keď husiti obľahli Topoľčiansky hrad, chceli jeho obrancov umoriť hladom. Tí však pod vedením mládenca Turdu, vo dne a v noci kopali únikovú chodbu, ktorou sa potom zachránilo veľa ľudí a do hradu prúdila poživeň. Keď sa nepriateľom nepodarilo obyvateľov hradu vyhladovať, nazúrení odišli. Zvesť o smelom a múdrom Turdovi, ktorý všetko vymyslel, sa dostala do uší samotného kráľa a ten hrdinu obdaroval hradom, ktorý tak statočne uhájil.

Rytier a drak

Na hrade kedysi vládol bezcitný a krutý rytier, ktorý mal v erbe draka. Keď Turci napadli krajinu, rytier sa s nimi spolčil a drancoval spolu s nimi okolité dediny. Jedného dňa znovu rytier vyrazil z hradu, lúpil spolu s Turkami. Obloha stemnela a z mraku vyšľahľa ohnivá stuha. Vyzerala ako drak rytiera z erbu a zasiahla jazdca odetého do železa. Ten po zásahu dračieho blesku bezvládne klesol na zem a bol na mieste mŕtvy. Bola to odplata nebies za ukrutnosti, čo zloduch napáchal na nevinných ľuďoch, ktorí na rozdiel od neho chránili krajinu pred Turkami.

Užitočné informácie

Zrúcanina je voľne prístupná, avšak v omedzenom čase.
Viac informácií


Komentáre k objektu

 • Jozef
 • 27.07.2020 20:59
 • Topoľčiansky hrad


A platí sa tam aj za vstupné?

Hrady-zamky.sk: Nie neplati sa


 • Peter
 • 25.07.2015 22:27
 • Topoľčiansky hrad


Zrúcanina a otváracie hodiny? Trochu divne, nie?

Hrady-zamky.sk: Zrucanina sa rekonstruuje, zrejme preto obmedzili otvaracie hodiny. Sice tiez nechapeme preco clovek nemoze ist na vlastnu zodpovednost kedykolvek na hrad.Použité zdroje a literatúra: KOLLÁR D., NEŠPOR J., HRADY najkrajšie zrúcaniny. Bratislava : DAJAMA 2007, PLAČEK M., BÓNA M., Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : SLOVART 2007, WEB: sk.wikipedia.org, hu.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

Topoľčiansky hrad


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu