mestský hrad Ľubietová

Archeologicky odkryté zvyšky múrov časti JZ bašty pôvodného mestského hradu sa nachádzajú v parku pri Obecnom úrade v obci Ľubietová, asi 25 km od Banskej Bystrice.

zrúcanina hradu / 470 m


SK | EN


hore

Ľubietová, Banskobystrický kraj

N48° 44' 44.74",  E19° 21' 43.51"


Lubetha, Lwbeta, Lwbetha, Lubeta, Libeta, Lybeta, Lybotha, Lwbethhowa, Libeth Banya, Lybeth Banya, Libethbanya, Lybetabanya, Lubjetowa, Libetha, Lubietowa, Libetbánya

Prístup - mestský hrad Ľubietová

Zvyšky múrov mestského hradu Ľubietová sa nachádzajú v rovnomennej obci, do ktorej sa dostaneme odbočkou medzi Slovenskou Ľupčou a Brusnom. Cez obec prechádza cesta J. Kmeťa, ktorá sa neskôr mení na námestie V. Dunajského. Ešte pred odbočkou na J.Kňazovického, hneď oproti základnej škole, odbočíme vpravo cez bránu Obecného úradu a pošty, kde je menšie parkovisko. Odtiaľ vojdeme do budovy úradu a vyjdeme na druhej strane, v priľahľom parku. Vľavo, pri bočnej časti budovy nájdeme archeologicky odkryté zvyšky múrov. Do parku sa dostaneme aj z opačnej strany, ak zaparkujeme popri Debnárskej ulici a mostíkom nad potokom Hutná prejdeme do parku. V budove úradu na prízemí sa nachádza aj muzeálna miestnosť.

Čas < 5 min
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Slovenská Ľupča - 6.6 km, Dúbravica - 10.1 km, Dolná Mičiná - 13 km, Banská Bystrica - 15.8 km, Hronsek - 18.5 km

Interiér a exteriér

Ľubietovský mestský hrad zanikol v 19. storočí, kedy ho rozobrali a materiál z neho využili pri stavbe obecného domu a zrejme aj ďalších objektov. Hrad mal pravidelnú štvorcovú dispozíciu. Pozostával zo štyroch, pravdepodobne dvojpodlažných bášt a samostatného murovaného objektu. Ten mohol byť starší ako samotný hrad, a nie je vylúčené, že v ňom mohol sídliť komorský gróf, ktorý zastupoval kráľa v banskom meste a dohliadal na ťažbu.

V rokoch 2012-2014 tu prebiehal archeologický výskum pod vedením M.Kvietka. Počas výskumu došlo k plošnému odkryvu interéru JZ bašty opevnenia mestského hradu. Jej južný okraj bol zničený ešte začiatkom 20. storočia pri budovaní oplotenia dvora obecného domu. Priestor nádvoria obecného domu a susediace parcely boli miestom, kde sa rozkladal areál mestského hradu. Pokiaľ nerátame zásahy v podobe výkopov inžinierkych sietí a základov mladších budov, tak z veľkej časti sa v tomto priestore nachádzajú neporušené terény ako aj murivá objektu mestského hradu. V súčasnosti tvorí spodnú časť muriva v parku pôvodné odkryté murivo z roku 1564 a na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu bola použitá geotextília na prekrytie muriva a na sucho boli naň poukladané kamene z okolia vykopávok, t.j andezitové kamene, tiež aj z potoka a určitá časť z halového materiálu ložiska medi na Podlipe.mestský hrad Ľubietová - pôdorys

Pôdorys - mestský hrad Ľubietová


Legenda k pôdorysu:
Zdroj: infotabuľa v obci

Fotogaléria

2020

 • mestský hrad Ľubietová-Infotabuľa v parku
 • mestský hrad Ľubietová-Pohľad na zvyšky múrov
 • mestský hrad Ľubietová-Pohľad na zvyšky múrov
 • mestský hrad Ľubietová-Pohľad na zvyšky múrov
 • mestský hrad Ľubietová-Pohľad na zvyšky múrov
 • mestský hrad Ľubietová-Pohľad na zvyšky múrov
 • mestský hrad Ľubietová-Pohľad na zvyšky múrov
 • mestský hrad Ľubietová-Pohľad na zvyšky múrov
 • mestský hrad Ľubietová-Pohľad na zvyšky múrov
 • mestský hrad Ľubietová-Pohľad na zvyšky múrov
 • mestský hrad Ľubietová-Muzeálna miestnosť
 • mestský hrad Ľubietová-Muzeálna miestnosť
 • mestský hrad Ľubietová-Model hradu - Miroslav Eliáš
 • mestský hrad Ľubietová-Muzeálna miestnosť
 • mestský hrad Ľubietová-Muzeálna miestnosť
 • mestský hrad Ľubietová-Muzeálna miestnosť
 • mestský hrad Ľubietová-Muzeálna miestnosť
 • mestský hrad Ľubietová-Muzeálna miestnosť

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • mestský hrad Ľubietová-Zdroj: www.lubietova.sk
 • mestský hrad Ľubietová-Maľba 19.stor. Zdroj: infotabuľa

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Pošlite nám vaše fotografie - mestský hrad Ľubietová

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Ľubietová a jej okolie bolo osídlené už v najstarších dobách, o čom svedčia archeologické nálezy z prehistorickej doby. Táto lokalita bohatá na rudu zanechala početné stopy po prehistorickom baníčení. Sídlili tu aj Slovania. V roku 1241 vpadli do Uhorska Tatári, čo sa dotklo aj lokality Ľubietovej, ktorú vyplienili.

Prvá písomná zmienka o lokalite Ľubietová pochádza z roku 1379, keď Ľudovít Veľký udelil Ľubietovej mestské výsady a stalo sa slobodným kráľovským mestom.

Mestskému hradu v Ľubietovej sa v historických prameňoch venoval medzi prvými Matej Bel, ktorý spomína kúriu s radnicou, ktoré slúžili na ochranu mesta, obyvateľstva a drahých kovov. Opisuje aj opevnenie po obvode kúrie, s ktorého výstavbou sa však začalo až počas tureckých hrozieb. Podľa výsledkov archeologického výskumu môžeme výstavbu samotného mestského hradu datovať do druhej polovice 16. storočia, konkrétne do roku 1564, práve do spomínaného obdobia priameho ohrozenia stredoslovenskej banskej oblasti osmanskou expanziou. Do Ľubietovej sa napokon Turci nikdy nedostali.

Podľa plánu obce z roku 1866 mal hrad v záverečnej fáze pravidelnú štvorcovú dispozíciu. V nárožiach boli vybudované bašty nepravidelného štvorcovitého pôdorysu. K juhozápadnej bašte priliehala obdĺžniková stavba, ktorá bola pravdepodobne postavená skôr a až potom bola začlenená do hradného komplexu. Práve táto budova mohla byť sídlom komorského grófa.

V rokoch 2012 až 2014 začala obec Ľubietová v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici archeologický výskum mestského hradu pod vedením Martina Kvietka. Výskum odkryl interér JZ bašty opevnenia mestského hradu a nálezmi významným spôsobom odhalil históriu niekdajšieho slobodného kráľovského mestečka Ľubietová.

Povesti a legendy

Array Čítaj ďalej...

Ľubietovčania svoj hrad z obliakov a žabíc stavali, a tak spevnené brehy Hutnej načisto zlikvidovali. No a keď už v Hutnej ani kamienka nebolo, všetky vydláždené cesty, chodníky v meste rozobrali a tou dlažbou hrad dostavali.

Tri roky ako voda v Hutnej rýchlo ubehli, požičané peniaze sa minuli, a keďže hrad ešte zvonku obriadený nebol, ľubietovské ženičky dňom i nocou súkno tkali, až napokon chlapi tým súknom napochytro celý hrad obohnali. A dobre aj urobili, lebo to už po ľubietovských rozobratých cestách kočiare s radnými ostatných banských miest hrkotali.

Keď banskoštiavnickí, kremnickí, banskobystrickí, pukaneckí, novobanskí a banskobelskí radní páni do Ľubietovej dohrkotali, nový hrad si vôbec nevšímali, popod jeho bránu prešli a v starej radnici rokovali. No a po tom rokovaní ani do hradných palôt nenazreli a v okolitých meštiackych domoch sa ubytovali. A keď v ďalší deň rozhodli, že výročné snemy sa už naďalej len v Kremnici poriadať budú, do kočiarov nasadli a odkiaľ prišli, tam odhrkotali.

Ako hostia z mesta odišli, ľubietovským radným len oči pre plač zostali. Nový hrad nepovšimnutý, cesty a chodníky znivočené, brehy Hutnej od vody vymleté a na dlžoby sa radšej ani pomyslieť nemyslelo. Ľubietovčanom tak po tej spúšti ničotné nič nezostávalo, len nový hrad rozobrať, cesty, chodníky z jeho matérie nanovo vydláždiť a vymleté brehy Hutnej obliakmi a žabicami spevniť. No a dlhy? Radní páni si poriadne opasky pritiahnuť museli, a keď mesto po veľkej biede oddĺžili a veľkú časť chotára tak zo zálohu dostali, k starej dobrej radnici sa od tých čias len utiekali a opravami, líčením múrov a komnát si ju neustále mojkali.

Veľa rokov ubehlo od čias, čo v Ľubietovej hrad stál, a viacerí by radi boli, keby sa na túto, nie príliš slávnu dobu, načisto zabudlo. Všetko tu hovorené, je však pravda pravdúca, lebo stará dobrá radnica ešte aj dnes na námestí stojí a neopakovateľne tak Ľubietovú Ľubietovou robí. No a samotný hrad čo len pre oko postavený bol? Jeho pozostatky sa len toť nedávno pod zemou našli a múdri Ľubietovčania sa ich zachovať rozhodli, a to len preto, aby budúce generácie na vlastné oči uzreli, že ľubietovské dejiny aj takýmto príbehom svoju kroniku písali.

Užitočné informácie

Zvyšky múrov sú voľne prístupné v parku. V obecnom úrade je muzeálna miestnosť.


Komentáre k objektu

 • Zemepan
 • 27.10.2021 20:33
 • mestský hrad Ľubietová


Hrad v Lubietovej? To hrad nebol. Ani kaštiel. Boli to domy meštanov v tej dobe a v čase tureckych najazdov urobili okolo existujucich domov muri....a služila tato stavba ako vojenska pevnost. Bolo tam cca 50 vojakov...Sidlil tam starosta , notar a hajtman...

Hrady-zamky.sk: V rokoch 2012-2014 tu prebiehal archeologický výskum pod vedením M.Kvietka. Počas výskumu došlo k plošnému odkryvu interéru JZ bašty opevnenia mestského hradu. Kedže sa jedná o baštu, neboli to určite len domy mešťanov. Vojaci tam samozrejme mohli byť, múry si mešťania mohli postaviť potom, a tým aj zničili niektoré časti pôvodného opevneniaPoužité zdroje a literatúra: M.KVIETIK, STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM Banská Bystrica, Ľubietová – Mestský hrad - Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu na vedecké účely 2014, Publikácia Montánna história 7/2014 WEB: www.lubietova.sk, pamiatkynaslovensku.sk, slovenskaroute66.sk/sk/novinka/lubietova-podla-mateja-bela, sk.wikipedia.org, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

mestský hrad Ľubietová


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu