hrad Banská Bystrica

Hradný komplex pozostáva z viacerých objektov a nachádza sa priamo v meste Banská Bystrica, v oblasti Bystrického podolia Zvolenskej kotliny.

Počasie Banská Bystrica

hore

Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, 362 m n.m.

N48° 44' 14.23",  E19° 08' 48.56"

Noua villa Bystrice prope Lypcham, Byzterchebana, Bystricia, Nouisolium, Byztricia, Bystrichia, Bistriciensis civitas alias Novizolium, Nouozolium, Banska Bistryca, Baňská Bystrica, Besztercebánya

Prístup a okolie

Hrad Banská Bystrica je mestského typu a tvorí ho viac objektov. Nachádza sa priamo v centre mesta Banská Bystrica. Veľmi jednoducho nájdeme súbor týchto objektov na námestí Š.Moyzesa neďaleko hlavného námestia SNP.

Za povšimnutie v okolí hradu určite stojí aj historický cintorín, ktorý sa nachádza hneď vedľa Matejovho domu. Sú tu pochovaní mnohí národní dejatelia a spisovatelia. Z cintorína je pôsobivý pohľad na hradný komplex.

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Dolná Mičiná - 9.2 km, Hronsek - 9.9 km, Slovenská Ľupča - 10.6 km, Dúbravica - 11.4 km, Kremnica - 17.2 km, Zvolenský hrad - 18.3 km

Geocaching v okolí


Interiér a exteriér

Mestský hrad tvoria objekty, ktoré postupne vybudovali okolo farského kostola a v 15.storočí opevnili. Z pôvodných hradieb sa zachovala iba jedna štvrtina.

Barbakan - zachovanú vstupnú časť opevnenia hradu tvorí predbránie a vežová brána so zvyškami zariadenia zdvíhacieho mostu. Pôvodne sa do hradu vstupovalo po padacom moste nad umelou vodnou priekopou. Neskôr vstavali do medzibránia budovu pre mestských drábov. Na veži sú tri zvony.

Farský kostol (kostol Nanebovzatia Panny Márie, nemecký kostol) - je najstaršou kultúrnohistorickou pamiatkou. Kostol je jednoloďový, s predĺženým presbytériom, a z oboch strán pristavaný kaplnkami a oratóriom. Z pôvodnej architektúry sa zachovali fragmenty kružieb v lomených oknách, prekryté barokovou prestavbou. Okná kaplnky si zachovali neskorogotické plamienkové kružby. Fasáda objektu je pomaľovaná kvádrovaním. Hlavný vnútorný priestor farského kostola je klenutý pruskými klenbami. Má neskorobarokové vnútorné zariadenie a nástenné maľby. Bočné kaplnky, oratórium a sakristia majú bohaté vzorce neskorogotických krúžených a hviezdicových klenieb. Zaujímavý je oltár sv.Barbory, gotická krstiteľnica a gotické tabuľové obrazy.

Kostol sv.Kríža (slovenský kostol) - pôvodne jednoloďová stavba pristavaná k múru hradného opevnenia má v barokovom členení fasád zachovaný neskorogotický portál s pretínavými prútmi z konca 15.storočia. Stojí na mieste bývalej kostnice - márnice. V interiéri kostola je hlavným umeleckým prvkom klasicistický oltár stĺpového typu s kompozitnými hlavicami, ktorý pochádza z roku 1834. Kostol sv.Kríža navštevovali slovenskí obyvatelia Banskej Bystrice, preto sa často označuje ako Slovenský kostol.

Matejov dom - je štíhla, päťpodlažná stavba, zakončená vysokým štítom strechy, ktorý prečnieva nad úroveň opevnenia. Napriek romantickej úprave si zachovala pôvodné riešenie fasád s výrazným maľovaným kvádrovaním. Na parapete okna druhého poschodia je reliéfny erb kráľa Mateja, mestský znak a letopočet 1479. Budovu dal údajne postaviť Matej Korvín pre svoju manželku Beatrice, ktorý bol v tom čase uhorským kráľom. Funkcia a účel Matejovho domu sa v priebehu storočí pravdepodobne nemenili. Slúžil ako sýpka, sklad, zásobáreň, zbrojnica, resp. strážnica.

Radnica (pretórium) prešla viacerými stavebnými úpravami, napriek tomu si zachovala svoj renesančný ráz. Bloková budova so stĺpovou arkádou pôvodne nadväzovala na hradné opevnenie. Renesančné premurované atiky boli pôvodne v tvare lastovičích chvostov. Budova je trojpodlažná, štvorhranného typu s hladkými novo upravenými fasádami, ktoré z troch strán člení stĺpová arkádová loggia.

Okrem spomenutých objektov patrí k hradnému areálu ešte budova fary a kamenné opevnenie s baštami. Budovy sú v relatívne dobrom stave. V súčasnosti je v objekte hradu, v budove bývalej radnice, Stredoslovenská oblastná galéria a v budove barbakanu reštaurácia. Ostatné budovy slúžia cirkevným účelom.

Pôdorys - hrad Banská Bystrica


hrad Banská Bystrica - pôdorys

Legenda k pôdorysu

1-farský kostol, 2-kostol sv.kríža, 3-bývalá fara, 4-Farárska bašta, 5-Banícka bašta, 6-Pisárska bašta, 7-barbakan, 8-Matejov dom, 9-radnica


Fotogaléria r. 2007 a 2016

 • hrad Banská Bystrica-Vstupný barbakan
 • hrad Banská Bystrica-Pisárska a banícka bašta
 • hrad Banská Bystrica-Budova bývalej radnice
 • hrad Banská Bystrica-Radnica - pohľad z boku
 • hrad Banská Bystrica-Matejov dom a slov. kostol
 • hrad Banská Bystrica-Vchod do slov. kostola
 • hrad Banská Bystrica-Slovenský kostol a pisárska bašta
 • hrad Banská Bystrica-Bývalá fara s farárskou baštou
 • hrad Banská Bystrica-Farský kostol
 • hrad Banská Bystrica-Farský kostol
 • hrad Banská Bystrica-Pohľad z cintorína
 • hrad Banská Bystrica-Pohľad na hrad
 • hrad Banská Bystrica-Pohľad na hrad
 • hrad Banská Bystrica-Pohľad na hrad
 • hrad Banská Bystrica-Pohľad na hrad
 • hrad Banská Bystrica-Pohľad na hrad
 • hrad Banská Bystrica-Pohľad na hrad

Na uvedené fotografie sa vzťahujú autorské práva © hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • hrad Banská Bystrica-1886
 • hrad Banská Bystrica-1910
 • hrad Banská Bystrica-1935
 • hrad Banská Bystrica-kresba
 • hrad Banská Bystrica-Rytina
 • hrad Banská Bystrica-1911
 • hrad Banská Bystrica-1910

Historické pohľadnice, ich kópie či fotografie pochádzajú od blízkych i zahraničných filokartistov, užívateľov, ktorí nám ich zasielajú elektronicky a z ostaných voľne dostupných zdrojov a archívov

Fotografie návštevníkov

 • hrad Banská Bystrica-Hradný komplex 2008 - Poslal: Jozef
 • hrad Banská Bystrica-2014 - Poslala: Luba Bugošová
 • hrad Banská Bystrica-2019 Poslala: Lucia Kaššová

Uvedené fotografie pochádzajú od návštevníkov našej stránky.

Pošlite nám vaše fotografie - hrad Banská Bystrica


 Súhlasím so zverejnením fotografie na www.hrady-zamky.sk

História a osobnosti

Banská Bystrica sa už za čias Bela IV. v r.1255 stala slobodným kráľovským mestom. Neskororománsky farský kostol a priestranstvo okolo neho bolo už pred r.1442 opevnené sústavou zemných valov a palisád, ktoré boli v 2.polovici 15.storočia nahradené murovanými kamennými hradbami, zosilnenými baštami a priekopou. Úlohou tejto fortifikácie bolo chrániť výnosy z ťažby drahých kovov a ochrana mesta. Jednotlivé budovy boli ohradené spoločným opevnením, ktoré chránilo patriciát pred vonkajšími nepriateľmi i vnútornými nepokojmi, najmä počas baníckych vzbúr.

Neskôr do areálu postupne vstavali gotický dom kráľa Mateja (r.1479), kostol sv.Kríža (r.1492), kubus radnice (r.1500) a opevňovacie práce boli dovŕšené do r.1512 výstavbou vstupného barbakanu. Opevnenie tvoril vysoký kamenný múr a kruhové bašty. V druhej tretine 16. stor. prešla viacerými stavebnými úpravami, ktoré jej vtlačili dnešný ráz. V r.1546 ju podstatne rozšírili a prestavali. V roku 1589 bolo mesto kompletne obostavané kamennými hradbami za účelom ochrany proti nájazdom nepriateľských Turkov. V r.1620 tu bol na krajinnom sneme zvolený za kráľa Gabriel Bethlen. K rozsiahlej epidémii moru došlo v r.1645, čo malo za následok stratu mnohých životov.

V r.1761 došlo v jednej medenej huti k ničivému požiaru, ktorý zachvátil veľkú časť mesta a spôsobil veľké škody. Po požiari došlo k renováciám budov, taktiež farský kostol prešiel v r.1767 barokovou obnovou. Zrútenú klenbu nahradili barokovou. Z tohto obdobia pochádzajú aj typické siluety s cibuľovitými medenými strechami. Do mestského hradu po čase včlenili aj mestskú radnicu. Postupným búraním hradieb z ktorých sa zachovala len severná časť, sa stal priestor hradu otvorenou súčasťou mesta.


Povesti a legendy

Povesť o hrade

Syn majstra Pavla údajne v hádke zabil akéhosi krakowského mešťana a mal zaplatiť Krakowu vysoké odškodné. Keďže nemal potrebnú sumu, ponúkla sa banskobystrická mestská rada, že zaplatí odškodné pod podmienkou, že Majster Pavol vyzdobí kaplnku sv.Barbory vyrezávaným gotickým oltárom.


Video - hrad Banská BystricaUžitočné informácie

Areál je voľne prístupný, vstupné sa platí do galérie v Pretóriu. V barbakane je reštaurácia, ostatné objekty slúžia cirkvi.
Otváracia doba a vstupné


Komentáre k objektu

Momentálne žiadne príspevky

Použité zdroje a literatúra: BÁRTA V., BARTA V., NEŠPOR J. Hrady a zámky na Slovensku. Banská Bystrica : AB ART press, KRIŽANOVÁ E.,PUŠKÁROVÁ B. Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava : Šport 1990, WEB: www.referaty.atlas.sk, www.wikipedia.sk, www.wikipedia.com, www.historickarevue.com, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

hrad Banská Bystrica


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu