hrádok Dúbravica

Zrúcanina hrádku sa nachádza priamo v obci Dúbravica, približne v strede oblasti medzi Banskou Bystricou a Zvolenskou Slatinou

zrúcanina hradu / 430 m


SK | EN


hore

Dúbravica, Banskobystrický kraj

N48° 40' 37.16",  E19° 16' 23.28"


Dubrauice, Dubrawyche, Dubrawitza

Prístup - hrádok Dúbravica

K zrúcanine hrádku Dúbravica sa dostaneme po ceste zo Zvolenskej Slatiny, kde neskôr zvolíme smer na obce Čerín a Čačín, alebo z Banskej Bystrice smerom na Slovenskú Ľupču, kde zvolíme odbočku vpravo na obec Poníky. Z oboch smerov sa dostaneme priamo do obce Dúbravica, kde popri hlavnej ceste čoskoro natrafíme na kostol. Tu v okolí kostola môžeme bez problémov zaparkovať. Zrúcanina sa nachádza asi 50 metrov za kostolom, obkolesená budovami a zarastená vegetáciou.

Čas < 5 min
Náročnosť Parkovisko parkovisko

Okolité hrady (vzdušná čiara):

Dolná Mičiná - 3.7 km, Hronsek - 9.1 km, Ľubietová - 10.1 km, Slovenská Ľupča - 10.6 km, Banská Bystrica - 11.4 km, Vígľaš - 13.7 km, Zvolenský hrad - 15.8 km, Pustý hrad - 18.1 km

Interiér a exteriér

Hrádok tvorila dvojpodlažná gotická bloková stavba s valenými klenbami. Na jej fasáde sa kedysi nachádzal arkier, ktorý zostal zdokumentovaný ešte aj na katastrálnej mape z r.1866. Neskôr k nej bol pristavaný ďalší objekt. Z jednej strany ho kedysi obkolesoval mlyn a z druhej strany cesta, ktorá viedla popri potoku Zolná. Hospodárske budovy patriace k objektu, ktoré ho obklopovali, boli rozmiestnené nepravidelne a vymedzovali jeho areál. Je preto možné, že kopírujú starší obvodový múr objektu alebo opevnenie.

Objekt je v súčasnosti dezolátnom stave, bez zachovaných strešných konštrukcií v staršej časti, mladšia stavba má recentnú plechovú krytinu.hrádok Dúbravica - pôdorys

Pôdorys - hrádok Dúbravica


Legenda k pôdorysu:
1-pôvodný vstup do objektu, 2-hospodárska budova, 3-nádvorie, 4-strážna veža, 5-staršie krídlo, 6-novšie krídlo

Fotogaléria

2012

 • hrádok Dúbravica-Pohľad na objekt
 • hrádok Dúbravica-Pohľad na objekt
 • hrádok Dúbravica-Pohľad na objekt
 • hrádok Dúbravica-Pohľad na objekt
 • hrádok Dúbravica-Pohľad na objekt
 • hrádok Dúbravica-Pohľad na objekt
 • hrádok Dúbravica-Pohľad na objekt
 • hrádok Dúbravica-Pohľad na objekt
 • hrádok Dúbravica-Pohľad na objekt
 • hrádok Dúbravica-Pohľad na objekt
 • hrádok Dúbravica-Pohľad na objekt

2016

 • hrádok Dúbravica-Pohľad na objekt 2016
 • hrádok Dúbravica-Pohľad na objekt 2016
 • hrádok Dúbravica-Pohľad na objekt 2016
 • hrádok Dúbravica-Pohľad na objekt 2016

Ak nie je uvedené inak, na fotografie sa vzťahujú autorské práva hrady-zamky.sk

Historické fotografie

 • hrádok Dúbravica-kresba hradu

Ak sa neuvádza zdroj, fotografie pochádzajú od filokartistov a užívateľov, ktorí nám ich zaslali či zapožičali, a tiež z voľne dostupných zdrojov, sociálnych sietí a archívov

Fotografie návštevníkov

 • hrádok Dúbravica-Jana Alakšová
 • hrádok Dúbravica-2020 Poslal: Martin

Pošlite nám vaše fotografie - hrádok Dúbravica

Maximálne 5 fotografií o veľkosti do 5MB, JPG alebo PNG


 Súhlasím so zverejnením fotografií na www.hrady-zamky.sk

UPOZORNENIE: Snažte sa posielať také zábery, ktoré sa vo fotogalérii nenachádzajú, prípadne ak sa objekt po rokoch zmenil, tak jeho aktuálny stav.
Fotografie podliehajú schvaľovaciemu procesu. Zverejnené budú len vybrané fotografie.

História a osobnosti

Z histórie tejto zrúcaniny hrádku vieme len veľmi málo. Ani literatúra pri datovaní stavby nie je jednotná. Problémom je aj nezvestný rodový archív rodu Dúbravických, ktorí sú označovaní ako stavitelia tohto hradu. Niektoré zdroje uvádzajú prvú zmienku o hrade polovicu 15.storočia, historik M. Varsik však vznik objektu posunul do prvej polovice 16.storočia. Každopádne zdroje sa zhodujú v staviteľovi, ktorým údajne bol spomínaný rod Dúbravický. Tento rod je chorvátskeho pôvodu a nie slovenského, ako sa v slovenskej literatúre nesprávne spomína. V 15.storočí príslušníci rodu pôsobili vo Zvolenskej stolici aj pod priezviskom Horváth. Priezvisko vyjadrovalo v Uhorsku väčšinou to, odkiaľ rod geograficky pochádzal, mnohokrát i na úkor pôvodného priezviska. Prvý známy predok rodu žijúci vo Zvolenskej stolici, Juraj Horváth (1440-1465), pôsobil ako vicekastelán slovenskoľupčianskeho hradu. Neskôr pôsobil ako kastelán. Juraj získal v roku 1445 dedične do vlastníctva aj obec Dúbravica, ktorá v tomto období patrila k ľupčianskemu hradnému panstvu. Obec sa stala kmeňovým majetkom rodu vo Zvolenskej stolici a jeho príslušníci ju vlastnili aj v nasledujúcich storočiach. Od názvu obce si rod odvodil aj priezvisko a predikát. Hrádok patril Dúbravickým až do konca 18.storočia.

Kráľ Matej Korvín potvrdil rodu držbu obce novou donáciou v roku 1464. Je pravdepodobné. že Juraj bol v polovici 15.storočia aj staviteľom pôvodného objektu. Jurajovými potomkami sa rod neskôr rozdelil na dve línie. Prvú rodovú vetvu založil Jurajov syn Juraj a druhú synovia jeho brata Petra, Ján a Mikuláš. Táto vetva rodu postupne získala viaceré majetky mimo Zvolenskej stolice, hlavne na Spiši. Mikulášova línia vymrela jeho jediným synom Albertom pred rokom 1579. V Dúbravici zostali po polovici 16.storočia hlavne príslušníci chudobnejšej Jurajovej línie. Benedikt, Uriel a ich bratranec Michal roku 1583 získali od kráľa novú donáciu na hrádok v prameni označený ako šľachtická kúria – curia nobilitaris a na polovicu obce Dúbravica. Zvyšok obce pripadol Markovi a jeho synovi Jánovi z Jánovej línie. Stavbu poznačil rok 1588, keď Zvolenskú stolicu prepadli Turci. Podarilo sa im vypáliť Môťovú a takmer prenikli aj priamo do Zvolena. Vzhľadom na túto situáciu príslušníci rodu opustili Dúbravicu. Zo strachu pred obsadením objektu tureckým vojskom, sám arciknieža Ernest prikázal kapitánovi Dobóovi objekt zbúrať alebo obsadiť vojenskou posádkou. Nájdená korešpondencia napovedá o vážnosti situácie. Pred koncom júla sa v objekte sústredila vojenská posádka z Libercsényiho jednotky. Obsadenie objektu odporúčal cisár len ako prechodné riešenie, kým sa neupokojí vojenská situácia. Objekt sa v týchto časoch označuje zásadne ako veža – Thurs, resp. turris. Pravdepodobne sa jednalo o opevnenú strážnu vežu, ktorá bola súčasťou hradu.

Po skončení bezprostredného tureckého nebezpečenstva sa do hradu vrátili jeho pôvodní majitelia – Dúbravickí. V polovici 19.storočia (r.1859) bol už jeho jediným majiteľom Karol Strakonický (Sztrakoniczky). Získal celý objekt aj spolu s viacerými hospodárskymi budovami a rozsiahlym intravilánom. Zdá sa, že v tomto storočí už staršia gotická časť objektu nebola obývaná, mladšie krídlo malo s najväčšou pravdepodobnosťou drevenú (šindľovú) krytinu. V 40.rokoch 20.storočia bol už intravilán patriaci k objektu rozparcelovaný a vo vlastníctve viacerých súkromných majiteľov. V tomto období v okolí hrádku vzniklo na základoch hospodárskych budov a v ich blízkosti niekoľko obytných domov.

Zrúcanina je v zúfalom stave a v súčasnosti sa vedú spory o vysporiadaní vlastníckych práv pozemku, na ktorom objekt stojí. Dodnes tu neprebehol žiadny archeologický výskum, ktorý by priniesol viac informácií.

Povesti a legendy

K tomuto objektu nie sú dostupné žiadne povesti

Užitočné informácie

Zrúcanina je voľne prístupná


Komentáre k objektu

 • Lujza Dubravicka
 • 07.02.2019 00:18
 • hrad Dúbravica


Dobry den, ako som sa docitala je problem s archivom rodu dubravickych... chcela by som doporucit knihu od autora Imricha Benka “Dúbravickovci z Dúbravice 1445-1914 Dúbravickí v súčasnom svete... Dušan Dubravický” mojho otca bratranec patral po stopach nasho rodu a uspesne zaznamenal mnozstvo zijucich aj zosnulich potomkov, sucasne tiez uviedol zoznam mien s ktorymi prisiel nas rod do kontaktu vrelo odporucam ????Použité zdroje a literatúra: RAGAČ R., Stredoveký hrádok v Dúbravici, VARSIK, M.: Otázky vzniku a vývinu slovenského zemianstva, Bratislava 1988, WEB: www.dubravica.sk, Archív hrady-zamky.sk

Pridať komentár k objektu

hrádok Dúbravica


UPOZORNENIE: Komentáre podliehajú schvaľovaciemu procesu